Linka 199

Mmr - Mapa stránek

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo nový zákon o veřejných zakázkách. Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis.

Štítky: rok oddělení veřejné informace archiv odbor sekce statistiky kalkulačka územní

Zdroj: www.mmr.cz

Poslední šance účastnit se fotografické soutěže „Vyfoť projekt“ a vyhrát

Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, se pomalu blíží do finále. Zúčastnit soutěže se můžete už jen do konce týdne.

Zdroj: www.mmr.cz

Zpráva o provedení dvou veřejných dražeb majetku ve vlastnictví ČR

Dnes proběhly v sídle Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí dvě veřejné dražby majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má ministerstvo příslušné právo hospodaření.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová: Posun v čerpání dotací je pozitivní

Dnes na jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.

Zdroj: www.mmr.cz

Průběžná zpráva o relizaci akce/závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2016) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2015 - Průběžná zpráva a Závěrečná vyhodnocení akce.

Zdroj: www.mmr.cz

Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

Dnes v 9:30 začíná další online přenos na twitterovém účtu Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním tématem bude druhá výzva v Integrovaném regionálním operačním programu tzv. „Územní plány“. Tato výzva je aktivitou specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a je vyhlášena od 31. července 2015. Žadatelé mohou v monitorovacím systému vytvořené kompletní žádosti předkládat od 14. září 2015 do 31. března 2017. Předmětem projektů může být pořízení územního plánu obce s rozšířenou působností nebo jeho změna.

Zdroj: www.mmr.cz

Díky projektu na zefektivnění a modernizaci stávajícího způsobu sběru statistických dat budeme lépe

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době realizuje projekt „Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat“, který je financován z Integrovaného operačního programu.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady oddělení služebních a pracovněpráv

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady oddělení služebních a pracovněprávních vztahů.

Zdroj: www.mmr.cz

Živě: Online přenos semináře

Dnes v 9:30 začíná další online přenos na twitterovém účtu Ministerstva pro místní rozvoj. Tentokráte půjde o seminář k první výzvě předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně jde o tzv. specifický cíl 1.1. Zvyšování regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury. Půjde tedy o dotace na rekonstrukce vybraných úseků silnic II. a III. tříd.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady oddělení služebních a pracovněpráv

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady oddělení služebních a pracovněprávních vztahů.

Zdroj: www.mmr.cz

Spouštíme krátká videa informující nejširší veřejnost

Krátká minutová videa, která shrnují podstatu nejdůležitějších okruhů činnosti resortu, dnes spouští Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na nich pro nejširší veřejnost osobně vysvětluje, co považuje za nejvýznamnější u nových zákonů nebo dalších aktivit ministerstva.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Veřejné zakázky a PPP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem.

Štítky: o a pro veřejných veřejných zakázek zakázek v k je veřejn

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - právník/právnička

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právník/právnička.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - kontrolor/-ka

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – kontrolor/-ka.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - metodika CLLD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – metodika CLLD.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení finančního řízení programů EU

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení řízení strategie regionálního rozv

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení řízení strategie regionálního rozvoje.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ředitele/-ky odboru hospodářských služeb

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru hospodářských služeb.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR podpoří výstavbu komunitních domů pro seniory 105 miliony korun

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v týdnu rozhodla o schválených a zamítnutých žádostech o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů, vyhlášeného v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Schváleno bylo uvolnění dotací v celkové výši 105 milionů korun pro 12 projektů.

Zdroj: www.mmr.cz

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020

Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová bude krátkodobě hospitalizována

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová bude od středy 12.8.2015 několik dní hospitalizována v jedné z pražských nemocnic. Ministryně Šlechtová se podrobí akutnímu chirurgickému zákroku, který souvisí s dlouhodobými potížemi dolní končetiny. Prosíme proto tímto média, aby v době hospitalizace a bezprostřední rekonvalescence paní ministryni nežádala o osobní reakce. Jakékoli dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR čeká na výslednou podobu Pražských stavebních předpisů

Jak Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně upozorňovalo, nemá žádný vlastní zájem na tom, zda bude, nebo nebude mít Praha vlastní stavební předpisy jako jediný kraj v České republice. Jakožto dozorový orgán však musí trvat na vypořádání svých připomínek.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně z Libereckého kraje: "Větší využívání peněz z přeshraniční spolupráce je přesně to, co ch

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se včera vrátila z Libereckého kraje. Během této dvoudenní (10. – 11. srpna) pracovní návštěvy diskutovala se zástupci kraje o podpoře kulturních památek, cestovního ruchu, sociálního bydlení a představila také možnosti využití evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj. Ocenila také přínos programu přeshraniční spolupráce.

Zdroj: www.mmr.cz

Cohesion policy 2020+, strategic planning and approaches within V4+ countries

V rámci českého předsednictví V4 plánuje MMR kulatý stůl ke strategickému plánování a kohesní politice EU ve formátu V4+4

Zdroj: www.mmr.cz

Úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Dne 29. dubna proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Zdroj: www.mmr.cz

Jednání Pracovní skupiny Databáze strategií

Dne 18. května proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj v pořadí již šesté jednání Pracovní skupiny Databáze strategií.

Zdroj: www.mmr.cz

Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné sprá

Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Zdroj: www.mmr.cz

Veřejné strategie v české praxi

Dne 28. května 2015 proběhlo diskusní setkání na téma „Veřejné strategie v české praxi“ organizované Ernst and Young.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová začátkem příštího týdne zamíří do kraje pod Ještědem

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštíví příští týden Liberecký kraj. Během dvoudenní návštěvy (10. – 11. srpna) nebude chybět setkání s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, se kterými chce osobně prokonzultovat jejich problémy. Navštíví také například hasičskou zbrojnici Krásná Studánka a prohlédne si projekt rekonstrukce infrastruktury po povodních v Heřmanicích, kde se chce ujistit o smysluplném zacílení dotací.

Zdroj: www.mmr.cz

Připomínky k novele stavebního zákona? Pomohou přijmout zákon ve prospěch všech

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj dnes proběhlo další zasedání Kolegia ministryně pro oblast stavebního zákona, složené ze zástupců nejvíce dotčených rezortů, Asociace krajů a podnikatelské sféry. Předmětem schůzky byla informace o uplatněných připomínkách a způsobu jejich vypořádání včetně harmonogramu legislativních prací. Samotný návrh novely stavebního zákona bude předložen vládě do konce října letošního roku.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová a předseda Svazu měst a obcí Lukl: Chceme zjednodušit systém a pravidla, aby se

O možnostech čerpání z Evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek či stavebním řízení jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení uvedených systémů a pravidel. Tento nově nastavený systém by samospráva mohla efektivně využívat tak, aby lidem usnadňoval život, nikoliv jim ho komplikoval. Šlo o první oficiální schůzku nového vedení Svazu s Karlou Šlechtovou.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Regionální politika

Zvláštní pozornost věnuje regionální politika specifickým problémům rozvoje měst a venkovských oblastí. K podpoře regionálního rozvoje patří také poskytování.

Štítky: rozvoj a ministerstvo pro v vyhledávač s politika regionální ruch

Zdroj: www.mmr.cz

Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy

Po schválení většiny programů Evropské územní spolupráce pro programové období 2014 – 2020 Evropskou komisí v průběhu června 2015 se netrpělivě očekávané termíny výzev k předkládání prvních projektových žádostí staly středem zájmu projektových žadatelů. Zejména pak v programech přeshraniční spolupráce. Neschválené zatím zůstávají pouze programy Interreg DANUBE a INTERACT III, který ovšem svým zaměřením není určen pro realizaci konkrétních projektů. Jejich schválení se předpokládá na podzim 2015.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Komunikace s úřadem

Základní informace o možnostech komunikace s ministerstvem. Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. Odbor komunikace realizuje komunikační strategii ministerstva.

Štítky: tak informační hod centrum www ministerstva tel informační centrum mmr centrum mmr informační centrum

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová v Jihočeském kraji ocenila přínos přeshraniční spolupráce

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová první srpnovou středu navštívila Jihočeský kraj. Vyzdvihla především program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, který se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější z celé Evropské unie.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Územní agenda EU

Účelem Územní agendy EU je vytvoření strategického a akčního rámce územního rozvoje Evropy. Územní agenda Evropské unie 2020 Dokument představuje strategický.

Štítky: je verze územní územního rozvoje soudržnosti územního agendy územní agenda eu územní agenda

Zdroj: www.mmr.cz

186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

Jako první program přeshraniční spolupráce byl o víkendu spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.

Zdroj: www.mmr.cz

Národní elektronický nástroj spuštěn

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický nástroj. NEN ulehčí přístup malým a středním podnikatelům na trh s veřejnými zakázkami.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová zítra navštíví Jihočeský kraj

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová stráví zítřejší den v Jihočeském kraji, kde se v rámci svých pracovních cest hodlá setkat s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, včetně představitelů města České Budějovice. Naplánována je i prohlídka vybraných projektů financovaných z fondů Evropské unie. Jedná se o jednu z návštěv českých regionů, kterými ministryně Šlechtová usiluje o zintenzivnění spolupráce a komunikace se starosty a hejtmany.

Zdroj: www.mmr.cz

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

Zdroj: www.mmr.cz

Náměstkyně Olga Letáčková jednala v OSN o „Habitatu III“ i o „Evropském Habitatu“

V říjnu příštího roku se bude konat Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst v Ekvádoru. Minulý týden se konalo jednání členů Byra Přípravného výboru pro tuto akci, kterého se zúčastnila Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci.

Zdroj: www.mmr.cz

Nejvyšší představitel cestovního ruchu Taleb Rifai přijal pozvání Karly Šlechtové do Prahy

Generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) Taleb Rifai stráví spolu s ředitelkou Komise pro Evropu Isabelou Garaňou v České republice celkem tři dny. Jedná se o historicky první oficiální návštěvu nejvyššího představitele této organizace v České republice, kterou iniciovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Zdroj: www.mmr.cz

Jak se máte? A slouží vám zdraví? Vyptávala se Karla Šlechtová klientů v domově

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila domov seniorů U Anežky v Luštěnicích. Došlo i na krátký rozhovor, který se týkal plánů Ministerstva pro místní rozvoj v otázce nedostatečné kapacity v těchto zařízeních.

Zdroj: www.mmr.cz

Výzva SCLLD

Usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva je vyhlášena ke dni 1. 8. 2015 a příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude zahájen 1. 9. 2015.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová: Není to má poslední cesta do Středočeského kraje

Setkání se zástupci regionu Středočeského kraje na krajském úřadě v Praze, návštěva Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, či návštěva domova seniorů „U Anežky“ v Luštěnicích. Tak vypadal den ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který věnovala Středočeskému kraji.

Zdroj: www.mmr.cz

Nezapomínáme ani na drobné sakrální stavby v obcích, podpoříme je padesáti miliony korun

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila finanční prostředky určené k poskytnutí dotací v roce 2015 v rámci dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích. Alokovanou částku 50 milionů korun Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí mezi 273 projektů.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová otevírá brány žadatelům! IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a ú

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v pátek (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: www.mmr.cz

Středočeský kraj uvítá Karlu Šlechtovou

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se ve čtvrtek 30. 7. 2015 chystá rozjet po Středočeském kraji. V plánu má samozřejmě setkání s hejtmanem kraje i dalšími významnými zástupci celého regionu. Cílem těchto akcí v krajích je zintenzivnit spolupráci a komunikaci se starosty a hejtmany, představit cíle a plány Ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední řadě také návštěva vybraných projektů podpořených z evropských dotací.

Zdroj: www.mmr.cz

Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj bude pro programové období 2014-2020 zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: www.mmr.cz

Dotace pro golfisty a hoteliéry končí

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rozhovoru pro E15 komentovala situaci kolem zrušení dotací pro golfisty a hoteliéry.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová: Čerpání dotací by mohlo být mnohem lepší

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rozhovoru pro E15 o odhadech nedočerpání evropských dotací.

Zdroj: www.mmr.cz

Plzeňský kraj byl třetí v pořadí. Karla Šlechtová zavítala do Evropského města kultury

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rámci svých pracovních cest dnes zavítala do Plzeňského kraje. Na setkání s Radou Plzeňského kraje a starosty obcí převažovalo téma bytové problematiky, možnosti čerpání národních programů Ministerstva pro místní rozvoj a možnosti financování z evropských dotací.

Zdroj: www.mmr.cz

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k dnešní zprávě Hospodářské komory k novele stavebního záko

Dnešní tiskovou zprávu Hospodářské komory považuje Ministerstvo pro místní rozvoj za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média ovlivnit výsledek mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon a dalších 36 souvisejících zákonů.

Zdroj: www.mmr.cz

Národní elektronický nástroj je jednoduchý a šetří náklady

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v prostorách Hospodářské komory dne 23. července vzdělávací seminář k bližšímu představení Národního elektronického nástroje.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Oddělení komunikace Mmr ČR

Podpora regionů a cestovní ruch. Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání. Ministryně Karla Šlechtová v médiích. Národní programy a dotace 2016.

Štítky: rozvoj a ministerstvo m pro komunikace ministerstvo pro mmr mmr čr čr

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová pochválila vybrané projekty v Pardubickém kraji

Setkání se zástupci regionu, jednání s hejtmanem, účast na Regionální stálé konferenci, návštěva vybraných projektů, které díky evropským dotacím prošly rekonstrukcí a mnohé další akce. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Pardubickém kraji neztrácela čas.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Cestovní ruch

Ministerstvo je metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Regionální informační servis turistického regionu Beskydy..

Štítky: ruchu je v české české cestovního cestovního ruchu v oblasti cestovního oblasti cestovního ruchu ruchu v cestovního ruchu v

Zdroj: www.mmr.cz

Vyjádření ke „společné tiskové zprávě Zeleného kruhu, Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ a Dopravní federace“ k n

Dnešní tiskovou zprávu čtyř spolků je třeba považovat spíše za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média v předstihu ovlivnit mezirezortní připomínkové řízení, v němž je jeden z autorů této zprávy (Zelený kruh) standardně zastoupen.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Neobsazená místa

Služební předpis státní tajemnice, kterým se stanoví další požadavky na některá služební místa ve služebním úřadě. Národní programy a dotace 2016. Veřejné.

Štítky: služební více číst číst více požadavky na kterým se ve služebním úřadě stanoví další na některá další požadavky

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová navrhne program na podporu demolic vysídlených budov v obcích

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se včera setkala s hejtmanem a dalšími představiteli Ústeckého kraje. Spolu s premiérem na jednání řešili sociálně vyloučené lokality a možnosti podpory pro obce na demolice těchto vysídlených budov. Nyní se chystá připravit nový dotační titul.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Ministerstvo pro místní rozvoj

Rubrika obsahuje základní informace o organizaci, kontaktech, kompetencích a působnosti ministerstva pro místní rozvoj. V rubrice naleznete přehled schválených.

Štítky: přehled informace ministerstva politiky organizací sekci ministerstva v oblastech v oblastech působnosti v oblastech regionální

Zdroj: www.mmr.cz

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v pořadu Události na ČT. Tématem reportáže byla příprava nové programu pro obce na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Koncepce a strategie

Dohoda o partnerství je dokument vypracovaný členským státem Evropské unie, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských strukturálních a.

Štítky: strategie ve č období republiky i do k české české republiky

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová míří do Plzně, Evropského města kultury roku 2015

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rámci svých pracovních cest zavítá ve čtvrtek 23. července do Plzeňského kraje. Během jednodenní návštěvy Plzně je naplánováno setkání s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, včetně primátora města Plzeň. Nechybí ani návštěva vybraného projektu, který díky podpoře evropských dotací prošel rekonstrukcí.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Veřejné dražby a realitní činnost

Každý subjekt může pro zpeněžení majetku zvolit formu veřejné dražby. Dražbu organizuje dražebník, který provádí dražební činnost na základě živnostenského.

Štítky: může postupu veřejné dražbách dražeb realitní při elektronické dražbě centrální adresa dražebník postupu při

Zdroj: www.mmr.cz

Vůně perníku a dusot kopyt? Karla Šlechtová míří do Pardubického kraje

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se začátkem příštího týdne chystá na návštěvu Pardubického kraje.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku - 21.8.2015, 11:30

V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 21. 8. 2015 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.

Zdroj: www.mmr.cz

Reakce MMR k závěrům NKÚ k nedočerpání evropských fondů

Závěry zprávy „EU report 2015“, kterou dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), vycházejí z krajních odhadů nedočerpání, které již nejsou aktuální. Ve zprávě NKÚ zmiňuje, že riziko nedočerpání financí z evropských fondů v České republice může být na konci letošního roku až 105 miliard korun.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku - 21.8. 2015, 10:30

V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 21. 8. 2015 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.

Zdroj: www.mmr.cz

Evropská komise jednala v Praze o dočerpání evropských fondů končícího programového období

Dnes se v Praze sešli zástupci orgánů, které řídí a koordinují evropské fondy v programovém období 2007–2013, a členové Evropské komise k dalšímu jednání v rámci mise „Task Force for Better Implementation“. Cílem setkání je pomoci členským státům s maximalizací dočerpání evropských dotací na konci programového období 2007–2013.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj aplikuje projektové řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj již od dubna 2014 realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvality projektového řízení. V současné době přibývá množství realizovaných projektů a jednou z podmínek úspěšného čerpání je právě kvalitní projektové řízení. Z uvedeného důvodu se MMR rozhodlo pro zvýšení profesní kvalifikace svých zaměstnanců, kteří se zaměřují na realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Zdroj: www.mmr.cz

Mýty kolem nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová pro Veřejné zakázky v praxi uvádí na pravou míru sedm hlavních mýtů, které kolem nového zákona panují.

Zdroj: www.mmr.cz

Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a nále

Dnes byla ve Sbírce zákonů publikovaná vyhláška č. 171/2015, s účinností od 1. srpna 2015, kterou se mění vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která upřesňuje podmínky změny profilu zadavatele. Zároveň dochází k úpravě formulářů F52 – Oznámení profilu zadavatele a F53 Zrušení profilu zadavatele.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová o veřejných zakázkách: Nejdůležitější zákon této vlády

Ministryně Karla Šlechtová v pořadu České televize - Týden v politice. Téma rozhovoru byl nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru cestovního ruchu, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dnes 9. října 2015 již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová: Nastavujeme cestu k lepší spolupráci s Albánií v oblasti cestovního ruchu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se dnes zúčastnila slavnostního přijetí albánské delegace na Úřadě vlády ČR, kterou vedl předseda vlády Albánské republiky. Jednání vedlo k podpisu Smlouvy o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Národní dotace jsou tématem nové videominuty Karly...

. 09.11.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes uveřejnila v pořadí již sedmé video, na kterém informuje o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj..

Štítky: rozvoj a ministerstvo dotace pro pro místní pro místní rozvoj místní v mmr

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení konkurencesch

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení konkurenceschopnosti cestovního ruchu

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení technické podpory provo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení technické podpory provozu aplikací.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru cestovního ruchu, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce evropských programů v Minis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce evropských programů v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Mini

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - právníka/právničky OSŘ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - finančního manažera

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastně

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozice: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Řidič/-ka

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb a odbor kabinetu, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa: řidič/-ka.

Zdroj: www.mmr.cz

Analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Zdroj: www.mmr.cz

Asistent/-ka odboru informatiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent/-ka odboru informatiky.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Min

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordi

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru politiky bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor politiky bydlení, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru politiky bydlení, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru správy monitorovacího systému

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor správy monitorovacího systému, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru správy monitorovacího systému, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek a koncesí, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Právník/právnička odboru legislativně právního

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor legislativně právní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: právník/právnička odboru legislativně právního, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz