Linka 199

Pro studenty a širokou veřejnost pořádáme Evropské dny

V rámci celoevropské zářijové akce, která je zastřešována meziregionálním programem spolupráce INTERACT, pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Evropské dny spolupráce.

Zdroj: www.mmr.cz

Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5

Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k možnostem využití ustanovení § 18 odst. 5 i dalších ustanovení stavebního zákona při přípravě a umisťování staveb veřejné dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.mmr.cz

Vesnice roku 2015 je obec Krásná

Obec Krásná z Karlovarského kraje zvítězila v jedenadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly dnes vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě je obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo získala obec Černotín z kraje Olomouckého. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Zdroj: www.mmr.cz

Září ve znamení výzev z IROPu. Nyní je mu věnována další videominuta Karly Šlechtové

Tento měsíc Integrovaný regionální operační program uveřejňuje své první výzvy. Do konce měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí ještě další tři výzvy. Ministryně Karla Šlechtová proto své další minutové video věnuje právě Integrovanému regionálnímu operačnímu programu.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová poskytne 400 milionů na elektronické podání, které sníží administrativní zátěž

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlašuje již čtvrtou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Díky ní budou podpořeny aktivity vedoucích k úplnému elektronickému podání. MMR vyhlásí do konce září 2015 ještě další tři výzvy. Ty se budou týkat vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - právníka/právničky OSŘ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - finančního manažera

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová reprezentující Českou republiku byla v Kolumbii slyšet

Vize a poselství ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové ohledně dalšího rozvoje cestovního ruchu zazněly na 21. Valném shromáždění UNWTO (Světové organizace cestovního ruchu při OSN) v kolumbijském Medellínu.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastně

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozice: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Řidič/-ka

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb a odbor kabinetu, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa: řidič/-ka.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. Jako první bude dnes 16. září 2015 vyhlášena výzva na „Regulační plány“.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR: Ochrana spotřebitelů na prvním místě

Každoročně během léta zkrachuje několik cestovních kanceláří. Desítky a stovky klientů musí být následně dopraveny zpět do České republiky, případně se zájezd vůbec neuskuteční. Ne všechny cestovní kanceláře jsou pojištěny dostatečně. Novela zákona, která byla dnes ve třetím čtení schválena poslaneckou sněmovnou, nyní dává jistotu všem klientům, že v zahraničí neskončí napospas osudu a ani nebudou muset hradit další náklady.

Zdroj: www.mmr.cz

Analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Zdroj: www.mmr.cz

Letecká doprava jako jeden z rozvojových aspektů celosvětového turismu

Ministryně Šlechtová jako první český ministr využívá členství České republiky ve Světové organizaci cestovního ruchu - World Tourism Organization (UNWTO) a zastupuje v těchto dnech ČR na 21. Valném shromáždění UNWTO v jihoamerické Kolumbii. Jedním z letošních hlavních diskutovaných témat je podpora dlouhodobého růstu letecké dopravy na celém světě, její komfortnost, jednoduchost a bezpečnost.

Zdroj: www.mmr.cz

Rozhovor: Cesta ministryně do kolumbijského Medellinu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová odpovídá na dotazy o své cestě do kolumbijského Medellinu.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová: V cílech podpory regionů jsme jednotní

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes jednala v Bruselu s mnoha významnými aktéry, kteří se zabývají regionální politikou. Eurokomisařku Corinu Creţu ministryně Šlechtová informovala o pokroku České republiky v čerpání evropských dotací. Společné jednání s eurokomisařkou Cretu a slovinskou ministryní pro strategické projekty Alenkou Smerkolj, odpovědnou za vývoj, strategické projekty a soudržnost, hodnotí pozitivně.

Zdroj: www.mmr.cz

Koncepce sociálního bydlení trpí zásadními nedostatky

Vláda dnes (12.10.) přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ministerstvo pro místní rozvoj se proti Koncepci sociálního bydlení ohradilo a nepodpořilo její schválení, protože nebyly reflektovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj jako spolugestora.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení konkurencesch

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení konkurenceschopnosti cestovního ruchu

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová opět v kraji. Další zastávkou bude Královéhradecko

Ministryni Karlu Šlechtovou čeká v polovině tohoto týdne pracovní návštěva dalšího regionu. Královéhradecký kraj je již osmý v pořadí a nebude chybět setkání s hejtmanem, se zástupci kraje a starosty, které proběhne ve středu 14. října. Naplánována je také prohlídka digitálního planetária a hvězdárny v Hradci Králové, která leží na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Úvodní strana

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Štítky: rozvoj o a na pro více pro místní rozvoj v číst číst více

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení technické podpory provo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení technické podpory provozu aplikací.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Informace o portálu

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době spravuje Databázi strategií, kde jsou k nalezení schválené strategické dokumenty veřejné správy.

Štítky: práci správě kvality strategií strategickou práci ve veřejné správě ve veřejné strategickou veřejné správě strategické

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Programy a dotace

Internetová aplikace DIS ZAD slouží pro evidenci žádostí (o dotace, granty, příspěvky, finanční pomoci atd.) na příslušném úřadu. Vkládání žádostí se.

Štítky: aplikace dotace výzkumu a výzkumu a vývoje vývoje podpora programy programy a a dotace

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Územní plánování a stavební řád

Ministerstvo zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Ministerstvo dále zřizuje jako organizační.

Štítky: vykonává řádu úřadů stavebního územní úseku územního plánování územního rozvoje na úseku územního územního plánování a plánování a

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Rss

Právo a legislativa v cesto. Právo a legislativa v cesto. Udržitelný rozvoj ve strategických dokumentech kraje. Veřejné dražby a realitní č. Veřejné dražby a realitní.

Štítky: analýzy právo veřejné zprávy právo a právo a legislativa a analýzy tiskové tiskové zprávy veřejné dražby

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Pohřebnictví

Zákon o pohřebnictví reguluje postupy od předání těla zemřelého k pohřbení, včetně např. podmínek provozování pohřebních služeb, krematorii i pohřebišť,.

Štítky: kvalifikace regionů a cestovní orgánu státní správy úpravou orgánu státní ústředního pozůstal o pohřebnictví pohřebišť pohřebnictví

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Evropská unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS. Účelem Územní agendy EU je vytvoření strategického a.

Štítky: sociální se z evropské evropská evropská unie politiky územní a územní soudržnosti

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Veřejné investování

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem.

Štítky: rozvoj o a ministerstvo pro veřejné veřejných ministerstvo pro v veřejn

Zdroj: www.mmr.cz

Pomáháme starostům s řízením rozvoje obcí

V průběhu října a listopadu proběhnou pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj ve všech krajích semináře, jejichž cílem bude seznámit obce a další zájemce zejména z řad mikroregionů a Místních akčních skupin (MAS) s praktickým využitím webové aplikace OBCEPRO umožňující zpracování, řízení a vyhodnocování programů rozvoje obcí (PRO).

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Územní a bytová politika

Ministerstvo zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. V rubrice naleznete kromě dokumentů.

Štítky: koncepčního charakteru mimo naleznete kromě dokumentů dokumentů koncepčního charakteru plánování územní a bytová politika a bytová politika územní a bytová a bytová bytová

Zdroj: www.mmr.cz

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Ministryně Karla Šlechtová v reportáži ranních televizních novin na TV Nova k novému Zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Podpora regionů a cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách.

Štítky: oblasti cestovní veřejných ruchu cestovního regionů a cestovní cestovní ruch a cestovní ruch a cestovní cestovního ruchu

Zdroj: www.mmr.cz

Save the Date for Europe Regional Meeting, Prague, 16-18 March 2016

On 16-18 March 2016, PRAGUE is hosting the HABITAT III REGIONAL MEETING as part of the global process towards the NEW URBAN AGENDA.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Bytová politika

Princip a cíl bytové politiky státu spočívá zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu.

Štítky: cíle trhu bydlení byty se včetně v oblasti bydlení trhu s s byty trhu s byty

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová informovala tripartitu o aktuálním pokroku ve stavu čerpání

Tripartita tedy Rada hospodářské a sociální dohody ČR včera zasedala na plenární schůzi mimo jiné k tématům, které má v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Jednalo se o aktuálním stavu zahájení realizace programů a plnění předběžných podmínek pro nové programové období 2014–2020. Dále také ministryně pro místní rozvoj informovala o aktuálním pokroku v čerpání z fondů EU za období 2007–2013 nebo o stavu přípravy novely stavebního zákona.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Prohlášení o přístupnosti

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením. ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Přístup k internetovým stránkám a veřejně.

Štítky: na správce ke prezentace webu web popis aaaa ipv ipv

Zdroj: www.mmr.cz

Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou

Vláda na dnešním jednání schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon je nutný nejen pro další čerpání evropských dotací, ale také zkultivuje a zjednoduší zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů vyřešilo díky intenzivnímu jednání všechny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude i nadále přezkoumávat všechny zakázky, které jsou spolufinancované z evropských fondů. Vítězové veřejných zakázek budou muset prokazovat svou vlastnickou strukturu. Limit na dodatečné zakázky byl snížen na 30%. Po dodatečných úpravách dle rozhodnutí vlády bude nový zákon o zadávání veřejných zakázek odeslán do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Ministerstvo

Základní informace o organizaci, kontaktech, kompetencích a působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému.

Štítky: činnosti bydlení státní správy politiky ústředních regionální politiky politiky bydlení státní správy územního

Zdroj: www.mmr.cz

Zákon o zadávání veřejných zakázek jde znovu na vládu

Karla Šlechtová na dnešním jednání vlády předloží návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Při vládním projednávání návrhu minulou středu proběhla široká debata zejména o přetrvávajících rozporech. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů drtivou většinu vyřešilo. Vládě tak byl minulý týden předložen návrh původně se 60 rozpory, z nichž ještě polovina byla odstraněna během dalšího vyjednávání. Vláda projednávání nakonec přerušila s tím, že poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj ještě trochu času na pokus o dořešení zbylých rozporů. Drtivou většinu se jich podařilo vyřešit na pátečním setkání ministrů, které iniciovala ministryně Šlechtová.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Spolupráce v rámci EU

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou pro období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), jejichž prostřednictvím mohou žadatelé čerpat.

Štítky: sociální jsou období spolupráce mld evropské evropská evropský politiky eu kohezní

Zdroj: www.mmr.cz

Soutěž Vyfoť projekt má své vítěze

Během letních měsíců probíhal již pátý ročník oblíbené fotografické soutěže Vyfoť projekt. Tu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Do soutěže se přihlásilo 121 fotografů. Ve více než 5 000 fotoalbech bylo zhruba 8 500 fotografií. Každé album představovalo některý z projektů podpořený z fondů Evropské unie.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová umožní díky 1,7 miliardám korun z IROP přiblížit sociální služby klientům

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště.

Zdroj: www.mmr.cz

20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu tentokrát v Ostravě

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Zdroj: www.mmr.cz

Konzultační den MMR k bytové problematice proběhne 6. října 2015

V Malém sále Městské knihovny v Praze, (Mariánském náměstí 1, Praha 1), se uskuteční v úterý 6. října 2015 od 10.00 hodin konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová: Summit OSN je jasným úspěchem

V New Yorku právě skončil summit OSN týkající se nové agendy udržitelného rozvoje na období do roku 2030. Za Českou republiku se akce zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Při následném setkání hlav států nad tématem genderové rovnosti reprezentovala v zastoupení prezidenta republiky. Důležité jsou také výsledky bilaterálních jednání.

Zdroj: www.mmr.cz

Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá hledat pro tyto aktivity nové partnery a poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům a projektovým partnerům prostřednictvím svého národního kontaktního místa.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Faq - Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Jaké jsou hlavní důvody připravovaného zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj představilo nový zákon o veřejných zakázkách. Jaké jsou hlavní důvody.

Štítky: o a zákon pro veřejných v zakázkách z zákon o veřejn

Zdroj: www.mmr.cz

LUCEMBURSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ, 1. července 2015 – 31. prosince 2015

Lucemburské předsednictví Rady zveřejnilo dne 24. června svůj program. Ve snaze navázat na dosavadní strategické dokumenty Evropské rady (Strategická agenda pro Unii v čase změn) a Evropské komise (Pracovní program Komise pro rok 2015) lucemburské předsednictví svůj program ve srovnání s minulými předsednictvími výrazně zestručnilo a zdůrazňuje v něm v rámci popisu svých priorit jen několik hlavních, v nadcházejícím období projednávaných návrhů. Jako motto LU PRES bylo zvoleno „Unie pro občany“ s cílem zajistit, aby občané měli užitek ze všech unijních politik.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová podporuje místní akční skupiny. Na jejich aktivity poskytne v nové výzvě z IROP 1,9

Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce evropských programů v Minis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce evropských programů v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Mini

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

Společnými silami dokážeme problémy na MPO vyřešit v co nejkratší době

Společným zájmem obou ministerstev (MPO a MMR) je co nejhladší čerpání peněz z Evropské unie. Proto také MMR bere zpětnou vazbu uživatelů i zadavatelů výzev do monitorovacího systému MS2014+ velmi vážně a snaží se dopředu upozorňovat na možné problémy.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - FAQs - často kladené otázky na klíčové oblasti MMR

Hledáte informace, které Vás zajímají. Podpora regionů a cestovní ruch. Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání. Národní programy a dotace 2016.

Štítky: oblasti klíčové často kladené kladené otázky na otázky na klíčové kladené otázky otázky na na klíčové oblasti mmr faqs

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová jedná na summitu OSN také o „Evropském Habitatu“ v Praze

V New Yorku se ve dnech 25. až 27. září 2015 koná summit OSN k rozvojové agendě. Během něho budou schváleny dlouho a složitě vyjednávané cíle rozvojové agendy OSN s názvem „Agenda udržitelného rozvoje 2030“. V delegaci České republiky je i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, do jejíž kompetence rozvoj měst a bydlení patří. Vystoupí také v zastoupení prezidenta České republiky při setkání hlav států nad tématem genderové rovnosti.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová má připraveno více než 1,2 miliardy korun na zkvalitnění zdravotních služeb

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů je jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu tentokrát zaměřenou na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

Zdroj: www.mmr.cz

Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Kontakty

Zde naleznete informace o organizacích v přímé či nepřímé řídící působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR (stručný profil a poslání organizací s odkazy na.

Štítky: a ministerstvo na eu pro v s čr ministerstva kontakty

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Úřední deska

Fyzická úřední deska se dělí na dvě části, které jsou u hlavního vchodu ministerstva na adrese Staroměstské náměstí č. 6, Praha 1 (vpravo a vlevo po jedné.

Štítky: rozvoj a na jsou pro pro místní rozvoj čr rozvoj čr úřední deska

Zdroj: www.mmr.cz

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 byl schválen vládou

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1,06 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu ve výši 118,6 Kč bude určen na poskytování nenávratných dotací pro rok 2016.

Zdroj: www.mmr.cz

Již tuto sobotu Den s evropskými fondy na Letné!

Všechny informace o fondech EU na jednom místě, k tomu vystoupení kapel Mandrage, nebo Maxim Turbulenc a spousta her, soutěží a atrakcí pro malé i velké. Takový bude Den s evropskými fondy, který se uskuteční již tuto sobotu 26. září od 12 hodin na Letenské pláni v Praze. Pořadatelem celodenního festivalu je Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími resorty.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Platné právní předpisy

Přehled právních předpisů stanovujících působnost ministerstva pro místní rozvoj je uspořádán dle hlavních tematických kompetencí ministerstva.

Štítky: předpisy ledna právní více politiky července číst oblast číst více platn

Zdroj: www.mmr.cz

Videominuta věnována cestám Karly Šlechtové po krajích

Další, v pořadí již čtvrté video, shrnující nejdůležitější činnosti resortu, dnes uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na něm informuje o svých cestách po krajích.

Zdroj: www.mmr.cz

Ústecký kraj je šampionem v čerpání v oblasti bytové politiky

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová včerejší den (10. 9.) strávila v Ústeckém kraji. Jedná se již o sedmou návštěvu v českých regionech. Chválila zejména otevřenost a živou diskuzi se zástupci kraje a ocenila aktivní čerpání kraje v oblasti podpory bydlení.

Zdroj: www.mmr.cz

Asistent/-ka odboru informatiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent/-ka odboru informatiky.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Min

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordi

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: www.mmr.cz

Požadavky ministerstev

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová komentovala v Událostí na ČT (8. 9.) požadavek na navýšení rozpočtu MMR.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR poskytne přes 150 milionů nestátním neziskovým organizacím

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.

Zdroj: www.mmr.cz

Ústecký kraj uvítá ministryni Karlu Šlechtovou

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se ve čtvrtek 10. 9. 2015 chystá vydat do Ústeckého kraje. V plánu má setkání s hejtmanem kraje, primátorkou města Ústí nad Labem i dalšími významnými zástupci celého regionu.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR přizpůsobuje zákony praktickým potřebám

Na 182. Žofínském fóru se dnes debatovalo o stěžejních zákonech, které má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj. Témata nového zákona o zadávání veřejných zakázek a novely stavebního zákona zcela zaplnila Velký sál paláce Žofín.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru politiky bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor politiky bydlení, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru politiky bydlení, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Náměstkyně Letáčková: Konference Evropský habitat má podporu mnoha evropských institucí

Náměstkyně pro řízení sekce NOK Olga Letáčková jednala s evropskými institucemi v Bruselu o konferenci Evropský Habitat. Konkrétně se zúčastnila jednání se zástupci Výboru regionů, sítě evropských měst Eurocities a Rady evropských obcí a regionů.

Zdroj: www.mmr.cz

Referent/-ka odboru správy monitorovacího systému

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor správy monitorovacího systému, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru správy monitorovacího systému, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek a koncesí, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

Právník/právnička odboru legislativně právního

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor legislativně právní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: právník/právnička odboru legislativně právního, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - právníka/právničky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právník/právnička

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - interního auditora/auditorky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/auditorky

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - metodika

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika

Zdroj: www.mmr.cz

Jednání skupiny poslanců a senátorů ministryně k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dnes 3. září se uskutečnilo jednání skupiny poslanců a senátorů ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ve skupině složené ze zástupců poslaneckých a senátorských klubů nechybějí třeba senátor Jaroslav Kubera, senátor Miloš Vystrčil či poslanec Lukáš Pleticha.

Zdroj: www.mmr.cz

Dalších více jak 32 milionů korun půjde na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v podprogramu Cestování dostupné všem 44 žádostí o dotaci. Dotace dvaatřicet milionů korun je navržena pro 32 projektů.

Zdroj: www.mmr.cz

Jasanský vystavuje na náměstí Jiřího z Poděbrad

Krásné velkoformátové fotografie na kterých jsou zachyceny úspěšné projekty podpořené z Integrovaného operačního programu jsou nyní k vidění na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Putovní výstava uměleckého fotografa Lukáše Jasanského zde bude instalována až do konce září.

Zdroj: www.mmr.cz

Vychází letní číslo Oka NOKu

Bulletin Oko NOKU vydává Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci čtyřikrát do roka. Na jeho stránkách se dozvíte novinky ze světa čerpání evropských dotací, můžete si přečíst rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou a mnoho dalšího.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministryně Šlechtová jde s dobou. Točí videa pro YouTube

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (nestr. za ANO) ukazuje, že n rozdíl od své „stranické“ kolegyně, pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO), ona komunikovat umí a navíc jde s dobou. Tiskový odbor resortu začal zveřejňovat krátké videoblogy, ve kterých se ministryně snaží veřejnosti vysvětlit její agendu. Své obecenstvo si ale teprve hledá, první díl Minut s Karlou Šlechtovou na serveru YouTube shlédlo do úterního večera pouze 900 lidí.

Zdroj: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy k podávání projektů z Technické pomoci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k poslednímu srpnovému dni první dvě výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). K dispozici je šest miliard korun a žádosti se mohou podávat až do roku 2023.

Zdroj: www.mmr.cz

Šlechtová ve slovinském Bledu jedná v rámci iniciativy 16+1

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na třídenním jednání ve slovinském Bledu. Zúčastní se například zahájení Bledského strategického fóra k cestovnímu ruchu a setkání ministrů Visegrádské skupiny, které organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tématem bude také celosvětové partnerství i s ohledem na aktuální problémy světa.

Zdroj: www.mmr.cz

Karla Šlechtová třetí nejoblíbenější politička

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Televizních novinách na TV Nova. Tématem byly výsledky průzkumu veřejného mínění.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - koordinátor evaluace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátor evaluace

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení metodického ří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy národní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť.

Zdroj: www.mmr.cz

Kolegium ministryně řešilo zákon o zadávání veřejných zakázek

Dnes 28. srpna se uskutečnilo jednání Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování. Stěžejním tématem byl zákon o zadávání veřejných zakázek. Mezi účastníky nechyběl ani místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle či viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová-Pálková.

Zdroj: www.mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ.

Zdroj: www.mmr.cz

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

Již tři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající programové období 2014–2020. Jeho hlavní výhody spočívají v jednotném uživatelském prostředí pro všechny operační programy a celý proces podávání žádosti je výrazně jednodušší. Už jej využilo přes 9 000 uživatelů.

Zdroj: www.mmr.cz

182. Žofínské fórum: Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj?

Hlavním tématem bude zákon o zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona.

Zdroj: www.mmr.cz

MMR zajistí pořádání Evropského Habitatu, který určí trendy bydlení

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN s názvem „Habitat III“, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes informovala vládu o dalších pokrocích v přípravách této významné mezinárodní akce. Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.

Zdroj: www.mmr.cz

Další krátké video - novela stavebního zákona

Již druhé video v pořadí shrnující nejdůležitější činnosti resortu, dnes uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na něm informuje o přínosech novely stavebního zákona.

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Přihlášení

Uživatelské jméno nebo e-mail. Národní programy a dotace 2016. Veřejné dražby a realitní činnost. Podpora regionů a cestovní ruch. Územní plánování a stavební.

Štítky: a ministerstvo na eu dotace pro s politika přihlášení veřejn

Zdroj: www.mmr.cz

I Vy můžete hlasovat v soutěži Vesnice roku 2015 v kategorii cena veřejnosti

Letošní ročník soutěže Vesnice roku se blíží do svého finále. Zapojte se i Vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnici roku 2015.

Zdroj: www.mmr.cz