Linka 199

Zdroj: www.grinex.cz

nejčastější zdroje článků

Finanční správa při kontrolách zaměřených na daňové ráje doměřila 50 milionů korun

V rámci celorepublikové kontrolní akce provedly loni finanční úřady u českých firem desítky šetření, zaměřených na vazby a transakce se subjekty v daňových rájích. Výsledkem akce bylo dodatečné doměření daně z příjmů v částce 50 milionů korun.

Štítky: if e return xmlhttp var msg msg function na var v

Zdroj: www.grinex.cz

Komora daňových poradců navrhuje testovací období pro podávání Kontrolního hlášení

Komora navrhuje testovací období pro podávání kontrolních hlášení a využití institutu prominutí daně nebo příslušenství daně.

Štítky: if e return xmlhttp var msg msg function na var background

Zdroj: www.grinex.cz

Business breakfast Grinex Czech Republic

V prosinci 2015 proběhl další business breakfast organizovaný Grinex Czech Republic.

Štítky: if e return xmlhttp msg function var czech czech republic grinex

Zdroj: www.grinex.cz

Srovnávací studie režimu daňových pobídek na výzkum a vývoj

Společnost Grinex Czech Republic připravila srovnávací studii režimu daňových pobídek na výzkum a vývoj v řadě zemí Evropské unie.

Štítky: if e return xmlhttp var msg document msg function na var

Zdroj: www.grinex.cz

Pozor, blíží se první duben - rozšíření aplikace tuzemské reverse-charge na další komodity!

Prvním dubnem vstupuje v účinnost jedna z nejproblematičtějších částí loňské novely zákona o DPH - rozšíření aplikace režimu přenesené daňové povinnosti na další komodity.

Štítky: komodity na další komodity další komodity rozšíření aplikace režimu další reverse aplikace rozšíření

Zdroj: www.grinex.cz

Pokyn GFŘ D-21 k promíjení penále

"Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!" zvolal primář Chocholoušek a já dnes volám "Vy nás ale zásobujete, pane Janečku!". Třetí dokument GFŘ ve třech dnech a navíc ten poslední stojí za to. 21 stran textu o jedné z příjemných novinek daňového řádu 2015, a to o individuálním promíjení příslušenství daně.

Štítky: to promíjení promíjení penále k promíjení penále nás ale zásobujete pane penále textu

Zdroj: www.grinex.cz

Nový Pokyn GFŘ D-22

Generální finanční ředitelství dne 10.2. zveřejnilo Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Štítky: zákona postupu nový pokyn gfř nový pokyn platnosti od byl v podává vysvětlující příjmů z příjmů

Zdroj: www.grinex.cz

GFŘ vydalo upozornění ke "skutečnému sídlu"

Na začátku letošního roku jsme Vás informovali o změnách v daňových zákonech a mimo jiné i o zrušení opravných prostředků v případě rozhodnutí správce daně o delegaci (§18 DŘ) a atrakci (§19 DŘ).

Štítky: vydalo upozornění vydalo upozornění ke gfř vydalo upozornění gfř vydalo upozornění ke případě daňových v případě

Zdroj: www.grinex.cz

Daňové změny k 1.1.2015

S příchodem roku 2015 jsme pro Vás připravili brožuru obsahující přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost.

Štítky: příjmů z příjmů brožura daňové změny k změny k daňové změny fyzických

Zdroj: www.grinex.cz

Business breakfast Grinex Czech Republic

Dne 11.12. proběhla v Praze business breakfast pro klienty Grinex Czech Republic zaměřená především na plánované změny v daňových zákonech.

Štítky: managing partner breakfast breakfast grinex business breakfast grinex business breakfast breakfast grinex czech richard jahoda na plánované plánované změny

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Komentář ke stanovisku finanční správy

Se zájmem jsem si přečetl Stanovisko Finanční správy ČR k praktickým otázkám správy a výběru DPH, které bylo publikováno v čísle 6/2015 odborného časopisu Daňový Expert (1).

Štítky: že to daně jsou či ale i správy do dph

Zdroj: www.grinex.cz

Přehled transakcí se spojenými osobami

Byla vydána nová příloha formuláře přiznání k DPPO týkající se převodních cen. Příloha souvisí s již deklarovanou snahou GFŘ více se zaměřit na oblast převodních cen.

Štítky: uskutečnily spojenou osobou více než přílohu převodních cen spojeným než transakci uskutečnily transakci spojeným osobám

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Kontrolní hlášení

Rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti, které jsem získal při práci na přípravě zpracování kontrolního hlášení /dále KH/ u našich klientů a definoval několik doporučení, které z těchto zkušeností vyplývají.

Štítky: u podání po hlášení chyb těchto často kh doporučuji

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Zásadní rozšíření statusu nespolehlivého plátce

Jak je již notoricky známo, Zákon o DPH s účinností od 1.1.2013 obsahuje institut nespolehlivého plátce, konkrétně v §106a. Smyslem tohoto ustanovení je přenesení odpovědnosti za nedoplatky daně na plátce - obchodní partnery daňových dlužníků.

Štítky: zásadní nespolehlivých nespolehlivých plátců plátce plátců daně správce nespolehlivého plátce nespolehlivého

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Změna v účetním odhadu nebo změna účetní metody?

Od roku 2013 obsahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. novou položku ve vlastním kapitálu – Jiný výsledek hospodaření minulých let, v §15 vyhlášky je uvedeno, že tato položka má být použita pro rozdíly ze změn účetních metod a opravy nesprávného účtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích.

Štítky: metody dispozici k dispozici odhadu účetní účetních účetní závěrky závěrky účetní jednotka jednotka

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Zákon o účetnictví v § 18 umožňuje do účetní závěrky zahrnout i přehled o změnách ve vlastním kapitálu (není tedy povinnou součástí účetní závěrky).

Štítky: změnách ve o změnách ve o změnách změnách ve vlastním změnách kapitál ve výši tis

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Máte správně odloženou daň?

Odložená daň vzniká z přechodných/dočasných (ne tedy trvalých) rozdílů mezi účetním a daňovým pojetím účetních případů.

Štítky: daně daňová sazba efektivní daňové daň x sazba pohledávkám daňová

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Osud novel daňových zákonů je v rukou senátorů

Na programu 13. schůze Senátu, konané dne 12. září, je mimo jiné hlasování o souboru novel daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (Senátní tisk 176) a o Návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (Senátní tisk 170).

Štítky: daňových daňové novel dividend daňových zákonů osvobození dividend tisk novel daňových zákonů zákonů osvobození

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Srážková daň 35% – pro koho?

Jednou z novinek v zákonu o dani z příjmů, které jsou účinné od 1.1.2013, je zavedení srážkové daně ve výši 35%.

Štítky: že srážkové rezidentství prokazování zamezení rezidentů srážkové daně rezidence jsou států

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Změna daňových zákonů v souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku

Dne 24. dubna předložila vláda sněmovně návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Štítky: daňových zákonů zákonů osvobození soukromého práva změny práva zákon věcí soukromého

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Daňové doklady po novele zákona o DPH

Jak jsme nedávno avizovali v Novinkách, GFŘ vydalo Informaci k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH.

Štítky: dokladu daňového dokladu jeho dokladů doklady elektronické listinné daňových dokladů

Zdroj: www.grinex.cz

Komentář: Kyperské drama okolo daně z bankovních depozit – rozuzlení nebo další zápletka?

Kyperská vláda se v noci z neděle na pondělí dohodla s Troikou (EU, ECB a IMF) na podmínkách "záchraného balíčku". Kypr postupně obdrží 10 mld. EUR, především na záchranu hroutícího se bankovního sektoru, zbytek si musí „obstarat“ sám.

Štítky: především rozuzlení další zápletka zápletka okolo daně z nebo další zápletka drama okolo daně nad daně z

Zdroj: www.grinex.cz

Komentáře - sekce: daně | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: o if e xmlhttp na var daně v se z

Zdroj: www.grinex.cz

Novinky - sekce: daně | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: režimu příjmů daňových daně pokyn gfř d pokyn gfř pokyn gfř d gfř d

Zdroj: www.grinex.cz

Kontakty | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: c praze oddíl se sídlem londýnská obchodním rejstříku vedeném vložka městským soudem v praze sídlem soudem

Zdroj: www.grinex.cz

Semináře | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: if e return xmlhttp var msg msg function var background false

Zdroj: www.grinex.cz

Komentáře - autor: Alice Šrámková | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: účetní účetních účetní závěrky změnách ve změnách ve vlastním kapitálu ve vlastním vlastním kapitálu vlastním ve vlastním kapitálu

Zdroj: www.grinex.cz

Komentáře - autor: Richard Jahoda | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: daňových zákonů zákonů okolo daně z daně z bankovních v souvislosti kyperské drama okolo z bankovních depozit daně z bankovních depozit

Zdroj: www.grinex.cz

Outsourcing procesů | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: software finančního outsourcingu se na systémů podniku informačních systémů informačních ekonomických informačních systémů ekonomických

Zdroj: www.grinex.cz

Příslib kvality | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: firmy zaměstnanci od řešení zaměstnance zaměstnanců služeb klientů klienty našich klientů

Zdroj: www.grinex.cz

Znalecký ústav | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: jejich řízení také do odhady plánování a organizace ekonomiky záměrů podnikatelských a odhady

Zdroj: www.grinex.cz

International Alliance | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: firmy ggi služby pouze členské globální geneva group ggi geneva group členské firmy aliance

Zdroj: www.grinex.cz

Transakční poradenství | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: i v rámci rámci partnerů podniku transakce akvizice poradenství při přeměn poskytujeme

Zdroj: www.grinex.cz

Právní ujednání | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: jejich případě jsou právní naše stránkách se k tématům přesnost přesnost a jakékoliv

Zdroj: www.grinex.cz

Kariéra | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: současné době v současné době mámě otevřenou pozici mámě otevřenou době mámě junior consultant otevřenou pozici době mámě otevřenou současné době mámě v současné

Zdroj: www.grinex.cz

České účetní výkazy v angličtině | Grinex Czech Republic

Přinášíme vám rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu pro rok 2013 v angličtině.

Štítky: výkazy výkaz účetní české účetní výkazy výkazy v angličtině účetní výkazy české účetní výkazy v v angličtině angličtině

Zdroj: www.grinex.cz

Daňové poradenství | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: klienta jejich daňová daní poplatků rámci daní a poplatků daní a v oblasti daní a poplatků

Zdroj: www.grinex.cz

O nás | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: mezi člen služeb komory richard znaleckého znaleckého ústavu ústavu člen komory managing

Zdroj: www.grinex.cz

Audit | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: o a if e return xmlhttp var msg msg function var

Zdroj: www.grinex.cz