Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Sestavení výroční zprávy

Výroční zpráva je povinně zveřejňovaným dokumentem u společností, kterým její vyhotovení ukládá zákon o účetnictví. Jaké jsou náležitosti výroční zprávy a kdo má povinnost ji vyhotovit, si nastíníme v dnešním článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dovolená a její pravidla

V jakých případech mají zaměstnanci nárok na plnou výměru dovolené nebo na dovolenou navíc? Jak správně vypočítat její poměrnou část? Kdo čerpání dovolené určuje? Podívejte se na základní pravidla dovolené dle zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

OSVČ – nemocenské pojištění, či komerční pojistka?

Nemocenské pojištění u OSVČ je dobrovolné, na rozdíl od zaměstnanců, za které je povinen platit pojištění zaměstnavatel. Kdy se podnikatelům vyplatí platit si nemocenské pojištění a kdy komerční pojistku? Porovnávejte s námi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět

Pracující starobní důchodci si budou moci znovu uplatnit základní slevu na dani. A to již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrolní výkaz k DPH

Od 1. ledna 2016 nás čeká další povinný výkaz k přiznání k DPH – a to kontrolní výkaz. Na druhou stranu tento výkaz nahradí i některé výkazy, které musíme dnes v souvislosti s daní z přidané hodnoty na finanční úřad posílat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v úpravách základu daně z příjmů od roku 2014

Od 1. ledna 2014 postihly změny také úpravu základu daně z příjmů podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů, a to jak u fyzických, tak u právnických osob. V článku se postupně seznámíme se všemi deseti věcnými změnami.

Zdroj: portal.pohoda.cz

V červenci vyráží na dovolenou takřka polovina Čechů

Obliba dovolených mimo letní prázdniny je na vzestupu, převážná část českých zaměstnanců má však odpočinek stále spojen především s červencem. Dvě třetiny Čechů během dovolené zůstávají také v kontaktu s prací.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování zásob v praxi

Zásoby jsou součástí oběžného majetku podniku a pořizují se k zajištění provozu podniku, k zajištění výroby nebo za účelem prodeje. Jak správně zásoby ocenit a zaúčtovat? Napoví vám dnešní článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Snížení základního kapitálu s.r.o. účetně a daňově

Jak postupovat při snížení základního kapitálu „eseróčka“ z daňového a účetního hlediska? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které posíláte do naší online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Režim reverse charge v příkladech – 2. díl

Tentokrát se zaměříme na jednu z nejdiskutovanějších oblastí režimu přenesení daňové povinnosti, kterou je provedení několika prací najednou, nebo postupně, a to v rámci uzavřené smlouvy o dílo. Následně si poukážeme na další příklady z praxe.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Lze měnit obsah závazku i jednostranně?

Okolnosti, na základě kterých závazky vznikly, se mohou v průběhu doby měnit. Smluvním stranám pak již obsah závazku nemusí vyhovovat, a pokud jej nechtějí ukončit, umožňuje jim občanský zákoník závazek změnit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 16. díl

U kterého z rodičů je výhodnější uplatňovat slevu na dítě? Musí „eseróčko“ posílat na obchodní rejstřík kromě účetní závěrky také návrh na rozdělení zisku? Na dotazy z online poradny vám odpovídají odborníci na účetnictví, daně a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak vyplnit evidenční list důchodového pojištění

Na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP) jsou uvedeny doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby – tedy informace důležité pro budoucí důchod. Komu a kdy se ELDP vystavuje? A jak ho správně vyplnit? Poradíme vám v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z nabytí nemovitých věcí při směně

Kdo je poplatníkem a ručitelem daně z nabytí nemovitých věcí při směně? Jak správně určit základ daně? A jak postupovat v případě, že je účastníkem směny stát nebo územní samosprávný celek? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdaňování neziskových organizací v roce 2014

Jaké změny nastaly ve zdaňování neziskových organizací od roku 2014? Kdo je a kdo naopak není považován za veřejně prospěšného poplatníka? Všechny potřebné informace naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jaké příspěvky můžete dostat od úřadu práce?

Zaměstnavatelé i uchazeči o zaměstnání mohou od úřadu práce dostat různé příspěvky na podporu zaměstnanosti. V tomto článku se dozvíte více o rekvalifikacích, příspěvku překlenovacím či na zapracování nebo třeba o společensky účelném pracovním místě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Důchodové pojištění si můžete zpětně doplatit

Komu se vyplatí platit si dobrovolné důchodové pojištění? Kdy by naopak nebylo využití tohoto institutu účelné? Za jakou dobu si lze toto pojištění zaplatit zpětně? Vše, co potřebujete vědět, se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Převod nemovitosti mezi partnery

Jaký způsob převodu nemovitosti je z daňového hlediska mezi partnery nejvýhodnější? V článku se zaměříme na darování, dědictví, prodej i vklad nemovitosti do obchodní korporace. Porovnávejte s námi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Cizincům k práci postačí nově zaměstnanecká karta

Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Snížení záloh OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné, které musí v průběhu roku hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, mají možnost ještě před podáním přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok snížit své měsíční zálohy. Jaké jsou pro to podmínky?

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH pro začátečníky – 3. část

Ve třetím díle seriálu o dani z přidané hodnoty pro začátečníky se budeme zabývat místem plnění. Správné určení místa plnění je důležité k tomu, abychom věděli, jestli dané plnění bude předmětem daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Brigády: Roste zájem o hlídání dětí i manuální práce

Podle aktuálních statistik zájem o brigády zhruba pětinásobně převyšuje nabídku. Nejméně brigádních příležitostí mají studenti a senioři. Největší šance je díky sezonním pracím ve stavebnictví a jako výpomoc na letních zahrádkách restaurací.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Střet názvu firmy s ochrannou známkou třetích osob

Název právnické osoby je jedním z jejích základních identifikačních znaků. Při volbě obchodní firmy (resp. jména právnické osoby) je potřeba respektovat požadavek na schopnost názvu právnické osoby odlišit ji od jiných osob.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zahajovací a počáteční rozvaha u SVJ

Jak sestavit zahajovací a počáteční rozvahu u společenství vlastníků jednotek (SVJ)? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které posíláte do naší online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Režim reverse charge v příkladech – 1. díl

V tomto článku se zaměříme na příklady, se kterými se v účetní praxi v oblasti přenesení daňové povinnosti můžeme běžně setkat. Zároveň si připomeneme několik důležitých zásad pro uplatnění režimu reverse charge.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 15. díl

Pohlíží se na jednatele z hlediska odvodů na sociální a zdravotní pojištění stejně jako na zaměstnance? Může finanční úřad prominout či zmírnit předepsané penále? Lze u cizince uplatnit slevu na poplatníka? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění zisků v osobních společnostech (v. o. s., k. s.)

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost patří mezi méně využívané formy podnikání. Způsob zdanění jejich zisků působí v praxi občas problémy. Pojďme si tedy ukázat, jak správně zisk v těchto společnostech zdanit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní a sociální pojištění u absolventů a studentů

Musí za sebe absolventi škol platit sociální a zdravotní pojištění? Jak je to v případě vycestování do zahraničí? A zaměříme se také na platby pojistného na zdravotní a sociální pojištění u pracujících studentů a studentů, kteří se rozhodnou začít podnikat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Proces řízení zásob ve firmách

Zásoby zpravidla tvoří významnou část majetku firmy, protože v zásobách je po určitou dobu vázán kapitál firmy. Pojďme se tedy podívat na zásoby a jejich řízení z pohledu firemní ekonomiky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v daňovém odpočtu darů od roku 2014

Možnost snížit si daň o poskytnuté dary mají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci, zkrátka všichni poplatníci vyjma neziskových organizací. S účinností od roku 2014 došlo k řadě změn i v této daňové oblasti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Z českých podnikatelů se stávají individualisté

Nejoblíbenější právní formou pro podnikání v České republice jsou dlouhodobě společnosti s ručením omezeným. Téměř 85 procent tuzemských „eseróček“ vlastní fyzické osoby.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dědické právo od roku 2014 – 2. část

Od 1. 1. 2014 došlo k významným změnám v oblasti dědického práva. V druhé části si řekneme, jak se vypořádat s předluženým dědictvím, kdo je nepominutelný dědic nebo kdo nově dědí, když neexistuje závěť. Vše potřebné se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům

Za jakých podmínek musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům v létě ochranné nápoje? Musí zaměstnavatel poskytovat tyto nápoje zdarma? Je možné poskytnutí ochranného nápoje řešit finančním plněním? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování dlouhodobého majetku

V dnešním článku se zaměříme na základní členění dlouhodobého majetku, na jeho pořízení i vyřazení. V příkladech samotného účtování nás bude zajímat zejména účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Spotřební daně

Se spotřebními daněmi se většina poplatníků běžně nesetkává, přesto jsou to daně, které zaujímají z hlediska příjmů státního rozpočtu významnou roli. Co je předmětem spotřební daně, kdo je jejím plátcem a jaká je její výše a splatnost?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy ohledně předčasného důchodu

Jaká je srážka za předčasný odchod do důchodu? Můžete si při pobírání předčasného důchodu přivydělat? Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem? Nejen na tyto dotazy vám odpoví ČSSZ.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dědické právo od roku 2014 – 1. část

Od 1. 1. 2014 došlo k významným změnám v oblasti dědického práva. Kdo může být nově dědicem? Co je dědická smlouva nebo privilegovaná závěť? Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn v dědickém právu, které nastaly od roku 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odlišnosti v daňovém přiznání za rok 2014

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014, mohou využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2013. Jaké jsou odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Studenti ve firmě

Konec školního roku se kvapem blíží a spousta studentů přemýšlí, kam na brigádu. Někteří zaměstnavatelé mají občas pochybnost, zda je zaměstnávání studentů nezatíží a jaké povinnosti vůbec mají. Co je pro zaměstnavatele i studenta nejlepší?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňový řád a jeho změny v roce 2014

Podívejte se na nejzásadnější změny, které nás potkaly v tomto roce v daňovém řádu. Zabývat se budeme zejména novinkami z těch oblastí, se kterými se běžný daňový subjekt setkává dnes a denně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

Při výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti hraje rozhodující roli to, zda rodič v uplynulých dvou letech opravdu pracoval, nebo jestli ho jeho zaměstnavatel „jen“ vedl ve stavu zaměstnanců a byl na rodičovské dovolené.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Co vše změnit či upravit ve stanovách a.s.?

Pokud ve stanovách akciové společnosti něco chybí nebo je v rozporu s novou právní úpravou (zákonem o obchodních korporacích), je zapotřebí svolat valnou hromadu a nejpozději do 1. 7. 2014 stanovy změnit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 14. díl

Jaká adresa má být uvedena na daňových dokladech? Jaké jsou podmínky poskytnutí finančního příspěvku na dovolenou zaměstnancům a společníkům? Musí být společenská smlouva sepsaná notářem? Odpověď vám dají naši odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH pro začátečníky – 2. část

V praxi občas dělá problém určit správně datum zdanitelného plnění a vystavit v zákonné lhůtě daňový doklad se všemi náležitostmi. Dnešní díl se proto bude zabývat určením data uskutečnitelného plnění a daňovými doklady.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové informační schránky

Daňové informační schránky nejsou to samé co datové schránky. Poskytují informace vztahující se k finančním úřadům a týkají se výlučně daňových povinností. V čem vám tyto daňové informační schránky mohou být nápomocné?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak zjistit průměrný výdělek zaměstnance?

Průměrný výdělek není to samé co průměrná mzda. Na rozdíl od průměrné mzdy, která slouží pro statistické zjišťování, se průměrný výdělek používá pro pracovněprávní účely. Jak zaměstnavatel zjistí průměrný výdělek zaměstnance?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srovnávače cen zboží jako nástroj k získání zákazníků

V tomto článku vám představíme srovnávače cen zboží, které jsou jedním z nejvyužívanějších nástrojů k získání nových zákazníků či návštěvníků internetových obchodů. Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jaké využití nabízejí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Únava materiálu

Znáte to šílenství březnových daňových přiznání. Každý rok si říkám, že už to dělat nebudu. A přece zas a znova v předjaří nazuji pomyslné tretry, zakleknu do startovacích bloků a vystřelím jako šipka k jedinému cíli – prvnímu dubnovému dni.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti

Od 1. 1. 2014 se srážková daň uplatní pouze u příjmů plynoucích z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepíše Prohlášení k dani. Co dalšího se změnilo?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 6. část

V posledním díle seriálu o základech účetnictví a financí se budeme zabývat ukazateli zadluženosti a aktivity. Tato skupina ukazatelů zobrazuje, jakým způsobem výhodně využívat k financování cizí zdroje a jak efektivně firmy hospodaří se svými aktivy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Informace GFŘ k registraci svěřenských fondů

Přestože svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo, jsou daňovým subjektem a v daňovém řízení se na ně hledí jako na právnickou osobu. Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registraci svěřenských fondů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění – daňový a účetní pohled

Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Souběh funkcí od roku 2014

Nejjistějším řešením je výkon funkce statutárního orgánu na základě jedné smlouvy, a to smlouvy o výkonu funkce. A do této smlouvy zapracovat nároky člena představenstva srovnatelné s nároky zaměstnance dle zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování výnosů v praxi

V tomto článku se zaměříme na základní rozdělení výnosů a způsob jejich účtování. A na konkrétních příkladech si ukážeme podvojný zápis výnosů ve vztahu k dalším účtům z jiných účetních skupin.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce vlivem přijetí nového občanského zákoníku

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších změn v zákoníku práce, které nastaly v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Studium na jazykové škole

Mohou se studenti po ukončení školy registrovat na úřadu práce až v září? Mohou přes letní prázdniny chodit na brigádu a užívat ještě studentských výhod? A má vůbec každý návštěvník jazykové školy status studenta? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak

Většina podnikatelů – FO vede daňovou evidenci. Můžou se však dostat do situace, kdy už pro ně platí povinnost vést účetnictví. Jaký je rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím a jak se vypořádat s přechodem z daňové evidence na účetnictví a naopak?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 13. díl

Jak se vypořádat s nezaúčtovanými doklady z minulých let? Jak postupovat, když zjistíte, že jste podali přiznání k DPH a máte v něm špatný údaj? Co byste měli vědět o novince letošního roku – rodinném závodě? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní prohlídky – práva a povinnosti

Může zaměstnavatel nařídit zdravotní prohlídku mimo pracovní dobu? Musí jít zaměstnanec k závodnímu lékaři, nebo může jít ke svému obvodnímu lékaři? Nejen na tyto otázky vám odpovíme v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Co změnit či upravit ve společenské smlouvě s.r.o.?

Pokud je společenská smlouva v rozporu s novou právní úpravou, nebo neobsahuje zákonem vyžadované náležitosti, je třeba ji nejpozději do 1. 7. 2014 změnit. Co je třeba změnit ve společenské smlouvě s.r.o. a co je možné v ní nad rámec zákona upravit?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy je možné čerpat ošetřovné?

Ošetřovné vám nenáleží pouze v případě, že je vaše dítě nemocné. Kdo, v jakých situacích a v jaké výši může tuto dávku nemocenského pojištění čerpat? Vše se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH pro začátečníky – 1. část

Přinášíme vám nový seriál, ve kterém se zaměříme na stručný přehled základních informací o dani z přidané hodnoty a který je vhodný zejména pro začátečníky. V prvním díle se seznámíme s terminologií související se zákonem o DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odměňování zaměstnanců v podnikatelské sféře

Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem, popřípadě mzdovým výměrem. Jaké příplatky náleží zaměstnancům za práci přesčas, o víkendu, ve svátek, v noci či ve ztíženém pracovním prostředí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový daňový režim zápůjček

Od roku 2014 se díky novému občanskému zákoníku staly z půjček „zápůjčky“. Daňové posouzení bezúročných zápůjček se od 1. 1. 2014 podstatně změnilo. U úročených zápůjček došlo pouze k řadě terminologických změn.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Skupinová registrace k DPH

Skupinová registrace pro účely DPH je dobrovolná registrace skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, jež jsou propojeny finančními, majetkovými nebo personálními vazbami. Jaké výhody a nevýhody z takové registrace těmto osobám plynou?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Proč je důležité zřídit analytické účty v účetnictví

Často nám jeden účet nestačí na to, abychom měli odpovídající představu o výši jednotlivého majetku, závazků, nákladů či výnosů. Proto je třeba daný syntetický účet rozdělit ještě na několik analytických.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z nemovitých věcí je třeba zaplatit do 2. června

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Složenky k zaplacení této daně začala již Finanční správa rozesílat, ve schránce by se měly objevit nejdéle 25. května.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Průvodce bankovními pojmy (nejen) pro podnikatele

Embosovaná platební karta, RPSN, devizový účet, mobile banking. Nevíte, co přesně tyto pojmy znamenají? Ztrácíte se v názvech z oblasti bankovnictví a finančnictví? V tomto článku vám pomůžeme se v nich zorientovat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování nákladů v praxi

V tomto článku se podíváme na základní rozdělení nákladů a způsob jejich účtování. Na příkladech si ukážeme konkrétní podvojné zápisy nákladů k dalším účtům. A dotkneme se též jedné z nejdiskutovanějších oblastí – účtování nákladů na reprezentaci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zprostředkování v daních z příjmů a v DPH

Zprostředkovávat můžeme zboží i služby. Podívejme se na oblast zprostředkování z hlediska daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty a z pohledu dvou podnikatelů – jednoho konzervativnějšího a druhého dravějšího.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Promlčecí lhůta od roku 2014

Změny, které přišly s novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2014, se týkají také promlčení. Pokud nebylo právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Pokud však splní, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 5. část

V tomto díle se seznámíme s metodami tzv. poměrové analýzy. Poměrová analýza spočívá v porovnávání vzájemných vztahů různých ekonomických dat získaných zpravidla z účetních výkazů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Technické zhodnocení od roku 2014

Vyhláška č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Tato definice se od formulace v zákoně o daních z příjmů neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se jedná již o technické zhodnocení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 12. díl

Jak přesunout majetek fyzické osoby do majetku právnické osoby? Jak správně zaúčtovat webovou službu? Odkdy musí firma odvádět DPH na výstupu ze svých příjmů? Na tyto i další otázky vám odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kmenové listy v s.r.o.

Jednou z významných novinek, které přinesl zákon o obchodních korporacích do právní úpravy společnosti s ručením omezeným, je možnost, aby podíl společníka v této společnosti byl představován kmenovým listem.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy k dani z nemovitých věcí

Od 1. ledna 2014 se daň z nemovitostí přejmenovala na daň z nemovitých věcí. K jakým dalším změnám došlo v oblasti této daně? Na dotazy odpovídá a nesrovnalosti objasňuje Finanční správa.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak vybírat bankovní účet pro podnikatele

Musí mít OSVČ a právnické osoby pro svoje podnikání zřízený zvláštní účet? Podle čeho vybírat nejvhodnější bankovní účet pro podnikatele? Na co se při výběru takového účtu zaměřit? Poradíme vám v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je, až na výjimky, povinen prokázat zavinění zaměstnance.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Osvobození příjmů fyzických osob v roce 2014

U osvobození příjmů fyzických osob se v roce 2014 můžeme setkat s řadou změn, které nejsou pouze formální (např. změny pojmů souvisejících s novým občanským zákoníkem), ale mohou se dotknout přímo výše daňové povinnosti poplatníků.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 11. díl

Jak je to s DPH u zálohové faktury v režimu reverse charge? Může jednatel, který je zároveň zaměstnancem, společnosti fakturovat různé služby? Může si daňový bonus uplatnit příbuzný? Nejen na tyto otázky vám odpoví naši účetní a daňoví odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky v oblasti právního jednání fyzických osob

Od 1. 1. 2014 mohou podnikat i nezletilé osoby, pokud s tím bude souhlasit zákonný zástupce a soud. Svéprávnost může být omezena oproti dřívějšku pouze dočasně. Jaké další novinky nastaly v oblasti právního jednání fyzických osob od roku 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podnikatel a úřad práce – jde to dohromady?

Jak jde dohromady spojení podnikatele s úřadem práce? I podnikatel má za splnění určitých podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ale může nastat také varianta, že zaměstnanec bez práce odejde z úřadu jako podnikatel.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z nabytí nemovitých věcí od roku 2014

Daň z převodu nemovitostí se od roku 2014 přejmenovala na daň z nabytí nemovitých věcí. Sazba daně zůstala stejná – čtyři procenta ze základu daně. Změnil se ale způsob stanovení základu daně, který nyní vychází z nabývací hodnoty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pronájem a půjčování automobilů z pohledu daní, účetnictví a DPH

Existuje několik možností, jak využít auto a přitom ho nemuset vlastnit. V následujícím textu si přiblížíme režim a fungování pronájmu a půjčování automobilů, a to z pohledu DPH, účetnictví i daně z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Jaká pravidla platí pro DPČ a DPP? Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Mateřská a rodičovská dovolená u OSVČ

Kdo je připravený, není překvapený. A při plánování rodičovství u žen OSVČ to platí dvojnásob. Jak si zajistit dostatečně vysokou mateřskou? A co když nárok na mateřskou nevznikne? Provedeme vás krok za krokem všemi možnostmi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň dědická a darovací od roku 2014

Od roku 2014 byla zcela zrušena daň dědická u všech fyzických i právnických osob. U daně darovací je tomu jinak a od letošního roku může být v některých případech daňová zátěž i vyšší než dříve.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pro ČSSZ

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 musí OSVČ podat do 2. května. A to i osoby, které samostatnou výdělečnou činnost vykonávaly jen po část roku nebo oznámily loni její ukončení. S podáním Přehledu pomůže interaktivní formulář.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ručení za DPH při platbě na neregistrovaný účet

Pokud odběratel zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží) zcela nebo zčásti dodavateli na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se ručitelem za nezaplacenou DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu

Jaké termíny platí pro odevzdání Přehledu OSVČ za rok 2013 zdravotní pojišťovně? Jak určit novou výši zálohy a odkdy ji platit? Poradíme vám i s vyplňováním Přehledu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Evidence na úřadu práce a nekolidující zaměstnání

Ocitli jste se bez zaměstnání a čeká vás návštěva úřadu práce? Přečtěte si, jak a dokdy se evidovat na úřadu práce či o tom, zda můžete mít v nezaměstnanosti přivýdělek na brigádě. Připravte se na všechny možnosti, které vás mohou potkat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědnost členů statutárních orgánů od roku 2014

Jak je upravena od roku 2014 odpovědnost a ručení členů orgánů obchodní korporace za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře? Všechny potřebné informace se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Stěhovat se za prací jsou ochotni zejména mladí lidé

Stěhování za prací u nás stále není běžnou záležitostí tak jako v zahraničí. Nejméně svolní jsou k přemisťování za prací lidé ve věkové kategorii 50 až 65 let. Hlavním důvodem, proč se lidé nechtějí stěhovat, je přetrhání vazeb se stávajícím prostředím.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění autorských honorářů od roku 2014

Od roku 2014 se rozšířil okruh autorských honorářů. Limit pro uplatnění srážkové daně z příjmu za autorské příspěvky se zvýšil ze 7 000 Kč na 10 000 Kč. Jaké další novinky nastaly v oblasti autorských honorářů od letošního roku?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 10. díl

Jak vyřadit osobní automobil z majetku OSVČ a převést jej na nepodnikatele? Vstupují členské příspěvky do obratu pro povinnou registraci k DPH? Jak na přiznání k dani z příjmů? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 4. část

V minulých třech částech jsme si společně prošli základní účetní výkazy jako zdroje dat pro samotnou finanční analýzu. Dnešní díl proto již můžeme věnovat jednotlivým metodám, kterými finanční zdraví firmy posuzujeme.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Silniční daň – změny od 1. 1. 2014

Tak jako snad všechny zákony v oblasti účetnictví a daní, i zákon o dani silniční byl od 1. ledna 2014 novelizován, aby reagoval na změny občanského zákoníku – na nově používané termíny a některé nové instituty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

Očekáváte narození miminka? Tak to vás jistě bude zajímat, na jaké příspěvky v mateřství a za jakých podmínek máte vy nebo otec dítěte nárok. V článku se budeme podrobněji věnovat peněžité pomoci v mateřství i následnému rodičovskému příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Příjmy z prodeje cenných papírů u FO od roku 2014

Časový test pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u FO se sjednotil na tři roky. Pokud tato doba nebude splněna, bude příjem z prodeje cenných papírů podléhat zdanění. Nová pravidla se budou týkat cenných papírů nabytých až po 1. 1. 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy k dani z nemovitých věcí od 2014

Které stavby jsou předmětem daně ze staveb a jednotek? Kdy se nové stavby stanou předmětem daně? Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání při změně stavby? Na otázky týkající se daně z nemovitých věcí od 1. 1. 2014 odpovídá Finanční správa.

Zdroj: portal.pohoda.cz