Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Zkoušky na daňového poradce očima účastníka

Přemýšlíte o tom, že se stanete daňovým poradcem? Nevíte, co máte od zkoušek čekat? Jsou zkoušky opravdu tak těžké, jak se říká? O zkušenosti se s vámi podělí čerstvá daňová poradkyně a autorka Portálu POHODA Zuzana Bartůšková.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil v podnikání

Používáme-li automobil k podnikání, existuje více možností, jak uplatnit daňové náklady spojené s jeho používáním. Náklady můžeme uplatňovat na základě dokladů, podle skutečně ujetých kilometrů, nebo paušálním výdajem na dopravu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Půjčka do společnosti od společníka

Jednou z možností, jak financovat chod společnosti, je půjčka od společníka. Půjčka může být úročená, nebo bezúročná. Jaké daňové dopady má půjčka od společníka a jak se s ní vypořádat v účetnictví, se dozvíte v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře

Máte povinnost dodat zaměstnavateli pro účely pracovnělékařské prohlídky výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře? Dokdy musí lékař výpis z dokumentace vydat a kdo jej hradí? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Souhrnné hlášení a jeho podání

Co je to souhrnné hlášení? Kdo má povinnost jej podávat a v jakých termínech? Jakým způsobem je možné souhrnné hlášení doručit finančnímu úřadu? Nejen na tyto otázky se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 30. díl

Jak správně zaúčtovat dárkové poukázky? Můžete po termínu podat ještě daňové přiznání? Jak se vypořádat s daní z nemovitých věcí, když ještě neskončilo dědické řízení? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně a účetnictví.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Malé a příležitostné výdělky z pohledu daně z příjmů

V praxi se často účetní a daňoví specialisté setkávají s názorem, že jakékoliv příjmy do 30.000 Kč za rok se nemusí zdaňovat, což není tak úplně pravda. Jak je to tedy s příležitostnými nebo malými výdělky a placením daní? Pojďme se na to podívat blíže.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nová povinnost zaměstnance podat daňové přiznání

Každý zaměstnanec má povinnost hlásit veškeré změny svému zaměstnavateli. Pokud to včas neudělá, je možné, že si bude muset sám podat daňové přiznání. Nově má povinnost podat daňové přiznání i v některých případech plnění ze životního pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinné ukládání dokumentů do sbírky listin

Nová právní úprava veřejných rejstříků, účinná od 1. ledna 2014, se dotkla okruhu dokumentů, které je nutno zakládat do sbírky listin. V tomto článku se zaměříme na ty listiny, jejichž uložení by si měly obchodní korporace samy ohlídat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozdílné kurzy v účetnictví a DPH

Pokud máte tuzemské dodavatele, kteří vám fakturují v cizí měně, zkontrolujte si, zda správně nárokujete odpočet DPH z přijatého plnění. Téměř vždy totiž dochází k použití rozdílného kurzu v účetnictví dodavatele i odběratele. Co dělat se zbývajícím rozdílem?

Zdroj: portal.pohoda.cz

„Důchodové konto“ můžete sledovat na internetu

Chcete zjistit, zda máte do důchodu započteny všechny doby pojištění a výdělky? Od března si svoje „důchodové konto“ můžete zkontrolovat na internetu. Stačí mít zřízenou datovou schránku a přihlásit se do ePortálu ČSSZ.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podíly na zisku – daňové souvislosti

Pokud se obchodní korporaci daří, mohou se její členové (společníci) zpravidla těšit na podíly na zisku. V článku daňový poradce odpovídá na dotazy, které v souvislosti s podíly na zisku obchodních korporací společníky nejčastěji zajímají.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

Finanční správa začala postupně rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí. Pokud nepřesáhne částka daně 5.000 Kč, je splatná celá do 1. června. Od roku 2016 bude možné platit tuto daň také prostřednictvím SIPO.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 2. část

V dalším díle se zaměříme na vzorovou směrnici, která se věnuje nastavení firemního informačního systému. Popisuje tedy, jaký používá společnost program na zpracování účetní agendy, či s jakými účetními knihami pracuje.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nová příloha daňového přiznání k převodním cenám

Přehled transakcí se spojenými osobami je nová samostatná příloha daňového přiznání, které podávají právnické osoby za zdaňovací období roku 2014. V jakých případech se vás týká její vyplnění a jak na to, vám poradí následující článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zrychlí a zlevní notáři zápisy do obchodního rejstříku?

Již v průběhu května by mohli notáři začít provádět první přímé zápisy do obchodního rejstříku ohledně obchodních společností a družstev. To by znamenalo značné urychlení a zjednodušení rejstříkového procesu a v řadě případů také jeho zlevnění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ochrana softwaru v rámci zákazu nekalé soutěže

Vedle autorskoprávní ochrany softwaru lze software chránit dle ustanovení občanského zákoníku o zákazu nekalé soutěže. Současně je nutné předeslat, že ne každé napodobení funkcionality musí znamenat nekalou soutěž.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pojištění majetku v praxi

Jaké existují druhy pojištění majetku? Před čím je možné majetek pojistit? Co bychom měli před uzavřením pojistné smlouvy zvážit a jakých chyb se vyvarovat? Jak postupovat při účtování pojistného? To vše si povíme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 29. díl

Jak naložit s tím, když jednatel vybírá z pokladny větší hotovost na osobní spotřebu? Musí mít „eseróčko“ alespoň jednoho zaměstnance? Jak postupovat při nepřednostní exekuci? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na oblast daní, účetnictví a práva.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odměna jednatele – pravidla a zdanění

Obchodní vedení společnosti je ideální od roku 2014 provádět na základě smlouvy o výkonu funkce. Příjem jednatele se zdaňuje podle § 6 zákona o daních z příjmů a podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění jako mzdy zaměstnanců.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak změnit nebo zrušit registraci na finančním úřadě?

V životě podnikatelů dochází čas od času ke změnám. Jaké změny musíte jako OSVČ hlásit finančnímu úřadu? Jaké formuláře k tomu využít a jak je správně vyplnit? S tím vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Může být originální daňový doklad dodatečně opatřen razítky či dalšími informacemi? Lze uchovávat mimo tuzemsko daňové doklady také v listinné podobě? Vše, co vás zajímá ohledně pravidel fakturace, naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Úrazové pojištění z daňového a účetního hlediska

K úrazovému pojištění je ze zákona povinný přihlásit se každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění vzniká ze zákona, proto se jedná o daňový náklad zaměstnavatele.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Půjčování peněz mezi právnickými osobami

Jaká platí pravidla pro půjčování peněz mezi právnickými osobami? V článku se zaměříme podrobněji na to, jak si daňově počínat při bezúročné zápůjčce a při půjčce mezi spojenými osobami.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dětské skupiny v roce 2015 včetně daňového pohledu

Dětské skupiny jsou novým typem služby hlídání a péče o dítě v předškolním věku. Požadavky na zřízení a provoz jsou benevolentnější než u mateřských škol. Pro provozovatele jsou náklady na zřízení a provoz dětské skupiny daňově uznatelné.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Platba daně v MOSS

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl od roku 2015 pro poskytovatele vybraných služeb zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop). Jak správně zaplatit daň v MOSS, se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Překážky v práci na straně zaměstnance

V jakých případech je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci, poskytnout mu pracovní volno či dokonce také náhradu mzdy nebo platu? Praktický přehled překážek v práci na straně zaměstnance naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 28. díl

Může manželka fakturovat za účetní služby manželovi? Jak postupovat v maloobchodě v případě prošlých potravin? Dokdy musí být svoláno shromáždění SVJ? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na oblast účetnictví, daní a práva.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 1. část

Každá účetní jednotka má povinnost vypracovat a pravidelně aktualizovat vnitropodnikové směrnice. Pro všechny, kteří v této oblasti tápou a chtějí mít jasno, jsme připravili seriál na pokračování o tom, jak interní směrnice správně vytvořit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Prodej podílu v s. r. o. a jeho zdanění

Podíl ve společnosti s ručením omezeným lze prodat neboli úplatně převést na jinou osobu. V jakých případech musí být příjem z prodeje podílu v s. r. o. zdaněn a kdy je prodej podílu od daně z příjmů fyzických či právnických osob osvobozen?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Paušální výdaj na dopravu v otázkách a odpovědích

Co se rozumí pod pojmem paušální výdaj na dopravu? Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit? Jak bude postupovat poplatník u kráceného paušálního výdaje? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Posečkání a splátkování daně

Pokud se dostanete do situace, kdy nejste schopni zaplatit daně řádně a včas, můžete požádat o posečkání úhrady daně nebo o rozložení úhrady daně na splátky. Jaké jsou podmínky těchto žádostí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro ČSSZ

Většina podnikatelů, řemeslníků a živnostníků musí odevzdat Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení do pondělí 4. května 2015. Elektronický tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014“ dostal nový kabát.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vydávání různých druhů akcií

Zákon o obchodních korporacích nově připustil vydávání různých druhů akcií. Tato právní úprava přináší do praxe akciových společností významnou flexibilitu v nastavení akcionářských vztahů a rozlišení postavení jednotlivých akcionářů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 pro ZP

Nejvíc spěchat s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2014 pro zdravotní pojišťovnu musejí malí podnikatelé, kteří nepodávají daňové přiznání. Ti, kdo mají daňového poradce, naopak mají čas až do srpna.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pokyn GFŘ D-22 a nejčastější problémové oblasti

Začátkem letošního roku zveřejnilo Generální finanční ředitelství pokyn D-22. Podívejme se na několik příkladů nejčastějších sporných oblastí zákona o daních z příjmů, jež řeší právě tento pokyn, se kterými se může setkat téměř každý poplatník.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Režim reverse charge se od 1. dubna 2015 rozšíří

Od 1. 4. 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překročí 100.000 Kč. Nově se to týká například dodání mobilních telefonů, notebooků či tabletů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpisy majetku v praxi

Ať už jste fyzická či právnická osoba, máte-li v majetku firmy dlouhodobý hmotný majetek, bude vás jistě zajímat, jak jej odpisovat. V tomto článku si objasníme metody odpisování a ukážeme si, jak si počínat v případě vedení daňové evidence i účetnictví.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Zaměstnavatel se může potýkat se situacemi, které ovlivňují chod firmy a mají dopad i na jeho zaměstnance. Může se jednat o tzv. překážky na straně zaměstnavatele. Co se považuje za tyto překážky a na co mají v takových případech zaměstnanci nárok?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pronájem pozemků a jejich zdanění

Vlastníte pozemky, které dále pronajímáte? Nezapomeňte tento příjem uvést v daňovém přiznání, podléhá totiž zdanění dle § 9 zákona o daních z příjmů. Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak, kdy a kde se registrovat k DPH?

Zorientujte se s námi v oblasti registrace k dani z přidané hodnoty. V tomto článku se zaměříme na to, jak při registraci k DPH postupovat a na jaké důležité údaje byste při vyplňování registračního formuláře neměli zapomenout.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 27. díl

Jak správně rozúčtovat stravenky? Jak postupovat při koupi zboží ze státu EU? Jak vyjmout dům z podnikání? Nejen na tyto dotazy, které vkládáte do naší online poradny, vám odpovídají odborníci na daně a účetnictví.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rodinný podnik a spolupracující osoba

V rodinném podniku mezi jednotlivými rodinnými příslušníky neexistují pracovněprávní vztahy. Kdo s vámi může spolupracovat? Musí mít k tomu živnostenské oprávnění? Jak můžete přerozdělit příjmy na spolupracující osoby a jak je správně zdanit?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dluh na pojistném může vést ke zrušení živnosti

Podnikatelé, kteří mají dluhy na sociálním či zdravotním pojištění, by se měli mít na pozoru. Živnostenský úřad může totiž zrušit živnostenské oprávnění těm OSVČ, které pojistné neplatí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vykazování plnění v režimu jednoho správního místa

Plátci používající režim jednoho správního místa by neměli opomenout vykázat tato plnění také v rámci běžného daňového přiznání. A to konkrétně na řádku 26 daňového přiznání, v úrovni základu daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky v pohledávkách v zákoně o rezervách

Od roku 2015 nastaly drobné změny v oblasti opravných položek k pohledávkám. Pojďme se podívat na to, v jaké výši můžeme uplatňovat opravné položky podle aktuálního právního předpisu se zahrnutím dopadů přechodných ustanovení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy máte povinnost podat daňové přiznání za rok 2014

Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2014 je do 1. dubna, případně do 1. července. Kdo je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob? V jakých případech se vám podání přiznání vyplatí, i když to povinnost není?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zpětná registrace k DPH

Jak postupovat, když se zapomenete včas zaregistrovat k DPH? Můžete si zpětně nárokovat odpočet na tuto daň? Jaké sankce jsou spojeny s opožděným podáním přiznání? Na vše vám odpovíme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemoci z povolání od roku 2015

Od 1. 1. 2015 se pozměnil seznam nemocí z povolání. Co dělat, když se některá z nemocí uvedených na seznamu u vás projeví? Jaké povinnosti má zaměstnavatel a jak se nemoci z povolání odškodňují? Poradíme vám v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Oznámení skutečného sídla

Pokud se liší vaše adresa zapsaná ve veřejném rejstříku od skutečného místa, ze kterého podnikáte, měli byste to ohlásit finanční správě. V opačném případě vám hrozí sankce, rozhodnutí o nespolehlivosti či dokonce zrušení registrace k DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinná elektronická podání v příkladech

Nejasnosti ohledně elektronických podání vznikají zejména u fyzických osob, protože právnické osoby mají tuto povinnost již několik let. Zda musíte činit elektronické podání, záleží na tom, jaký typ datové schránky máte zpřístupněný.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil ve vlastnictví jiné osoby pro služební účely

Podnikatelé mohou v rámci své činnosti používat silniční motorové vozidlo ve vlastnictví jiné osoby. Jaké výdaje jsou pro ně daňově uznatelné a kdo musí platit silniční daň? Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola účetnictví před účetními závěrkami – 5. část

Seriál o kontrole účetnictví před účetními závěrkami uzavřeme pátou částí, kterou věnujeme kontrole pohledávek a závazků. Zaměříme se tradičně jen na problematické oblasti, u nichž se účetní jednotky dopouštějí nejčastějších chyb.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Identifikovaná osoba v roce 2015 v programu POHODA

Od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH ke stávajícím důvodům povinné registrace identifikované osoby navíc možnost dobrovolné registrace. Jak se s identifikovanou osobou vypořádat v programu POHODA, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 26. díl

Jak uplatnit odpočet DPH u nového auta? Můžete během rodičovské dovolené rozvázat pracovní poměr a uzavřít nový? Je možné uplatnit odpočet na manželku i v případě, že partneři nejsou sezdaní? Odpovědi vám dají specialisté na daně, účetnictví a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Předkupní právo v novém občanském zákoníku

Předkupní právo je v praxi poměrně často využívané. Vzhledem k tomu, že se jeho úprava v novém občanském zákoníku od té dosavadní poměrně zásadně liší, budeme se jím v tomto článku podrobněji zabývat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronické podání půjde v roce 2015 i e-tiskopisem

Finanční správa umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny osvobození bezúplatných příjmů

Bezúplatný příjem zahrnuje nejen příjmy z titulu darů a dědictví, ale obecně veškerý bezúplatný majetkový prospěch. Od roku 2015 opět zasáhla do režimu osvobození bezúplatných příjmů novela zákona o daních z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pojištění vozidel v praxi

Ať už jste soukromá osoba, či podnikatel, pokud vlastníte automobil, jistě vás bude zajímat, jaké možnosti v oblasti pojištění existují. V tomto článku si rozebereme základní druhy pojištění a také se dotkneme toho, jak se o pojištění vozu v praxi účtuje.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Exekuce se provádí z nemocenských dávek i důchodu

Exekuční srážky se provádí ze všech druhů důchodů i z dávek nemocenského pojištění (tedy i z peněžité pomoci v mateřství). Jaké podklady musí předat zaměstnavatel příslušné okresní správě sociálního zabezpečení?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z nemovitých věcí – důležité změny od roku 2016

Zákon o dani z nemovitých věcí se na konci roku 2014 nepodařilo novelizovat, a proto plánované změny budou platit (až na jednu výjimku) až od 1. 1. 2016. Některé změny představují spíše upřesnění nejasností, jiné jsou změnami věcnými.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatnění DPH u darování zboží do potravinové banky

Jaká jsou základní pravidla a přístupy pro uplatnění daně z přidané hodnoty ve specifickém případě, jakým je darování zboží potravinové bance, v situacích, kdy dárce při pořízení tohoto zboží uplatnil nárok na odpočet daně?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v pojistném od roku 2015

Od roku 2015 se změnily minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, změny se dotkly také stanovení vyměřovacího základu. Pozor dávejte tedy i u odvodu pojistného při poskytnutí neplaceného volna nebo u „áčka“ zaměstnance.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak si zařídit registraci k daním na finančním úřadě?

Jakou mají podnikatelé daňovou registrační povinnost vůči finančnímu úřadu v začátku a v průběhu podnikání? K jakým daním je registrace povinná a k jakým dobrovolná? Jak správně postupovat a na co nezapomenout, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 25. díl

Jak zaúčtovat spotřebitelský nebankovní úvěr? Může po vás zaměstnavatel požadovat zpětné vrácení daňového zvýhodnění na dítě? Může se identifikovaná osoba zpětně registrovat? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně, účetnictví a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nespolehlivý plátce v podmínkách roku 2015

Můžete být označeni za nespolehlivého plátce, když podáte opožděně daňové přiznání nebo zaplatíte pozdě daň? Všechny aktuální informace, které potřebujete znát ohledně institutu nespolehlivého plátce, naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Důležitost správné komunikace

Vyjasňujeme si pojmy, abychom si navzájem rozuměli. Povídáme si, ptáme se, vedeme telefonické hovory, píšeme e-maily. Přeme se, souhlasíme spolu, hádáme se, souzníme. Zvu vás na malou ochutnávku komunikace z naší účetní a daňové kanceláře.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak zaměstnat brigádníka v roce 2015

Zákoník práce nezná pojem „brigádník“ a umožňuje výkon příležitostné práce nebo práce menšího rozsahu na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. A to konkrétně na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Autorské honoráře od roku 2015

Za rok 2014 si mohou autoři vyúčtovat sraženou daň z honorářů jako zálohu na daň z příjmů fyzických osob a zahrnout ji do daňového přiznání. Co se v roce 2015 změnilo u autorských honorářů oproti loňsku? Všechny informace naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatňování sazeb DPH od 1. 1. 2015

GFŘ vydalo Informaci k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015. Informace podává ucelený přehled o změnách v této oblasti a ujednocuje přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srážky ze mzdy v roce 2015

Po dlouhých letech došlo od roku 2015 ke snížení nezabavitelné částky. Ze mzdy je tedy možné srážet více peněz. Jak na výpočet srážek ze mzdy v roce 2015, vám poradíme v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Na příspěvek na vzdělávání dosáhne více firem

U projektu na podporu vzdělávání zaměstnanců se změnily podmínky a na příspěvek dosáhne více firem. Zaměstnavatelé mohou dostat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, OSVČ bez zaměstnanců na vzdělávací aktivity.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Osvobození úplatných příjmů u právnických osob

Jaké možnosti nám dává zákon o daních z příjmů v daňových úlevách z titulu osvobození v případě úplatných příjmů, na které bychom neměli zapomenout při sestavování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob? Více napoví § 19.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Závdavek při uzavírání smlouvy

Nový občanský zákoník znovu zavedl do českého práva institut závdavku. Vzhledem k tomu, že jde pro většinu lidí o institut neznámý a pod tímto pojmem nevědí, co si představit, vysvětlíme si v tomto článku, co to závdavek je a k čemu slouží.

Zdroj: portal.pohoda.cz

OSVČ, změňte minimální zálohy na zdravotní pojištění

Nejpozději v pondělí 9. února musí odvést zálohu na zdravotní pojištění ve výši 1 797 Kč všichni podnikatelé, kteří k 31. 12. 2014 platili minimální zálohy, a také ti, kdo mají odvádět zálohy z minimálního vyměřovacího základu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemocenská před mateřskou a nárok na dovolenou

Má zaměstnankyně, která byla před nástupem na mateřskou dovolenou delší dobu v pracovní neschopnosti, nárok na dovolenou? Může vyčerpat také dovolenou ještě za rok 2013? Na dotaz z online poradny odpovídá odbornice na pracovní právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak na daň z nabytí nemovitých věcí

Chystáte se prodat byt, dům či pozemek? V tom případě vás nemine placení daně z nabytí nemovitých věcí, pokud se nedohodnete s kupujícím jinak. Co je předmětem této daně, jak se stanoví její základ a dokdy je třeba podat daňové přiznání?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Diskvalifikace člena statutárního orgánu

Členové statutárních orgánů obchodních společností musí při výkonu své funkce dodržovat celou řadu povinností. Pokud tomu tak není, společnost či soud jsou oprávněni udělit jim za porušení povinností sankci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Roční zúčtování záloh 2014 zaměstnavatelem

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za uplynulý rok je právem zaměstnance, který nepodává daňové přiznání. Může tak jednoduše snížit svou daň nebo zvýšit daňový bonus.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Koho se týká zdanění důchodu v roce 2015?

Od roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu. Současně ale končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění – opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi 840 000 Kč.

Štítky: však osvobození daňového přiznání důchodu důchodce penzi zdanit částku výsledek

Zdroj: portal.pohoda.cz

Koho se týká zdanění důchodu v roce 2015?

Od roku 2015 se zvyšuje částka pro osvobození důchodu. Současně ale končí neomezená možnost přivýdělku bez jeho zdanění – opět platí limit pro výši přivýdělku k důchodu nebo penzi 840 000 Kč.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 24. díl

Jak zaúčtovat opravný doklad a peníze z reklamace? Má jednatel nárok na příspěvek na stravu, pokud má sepsanou smlouvu o výkonu funkce? Jak postupovat se skladovými zásobami při ukončení živnosti? Odpovídají odborníci na účetnictví, daně a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak uplatnit zvýhodnění na dítě a slevu „za školku“?

Novela zákona o daních z příjmů přinesla příjemnou zprávu pro rodiče s dětmi – vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě a slevu za „školku“. Popis změn včetně praktických rad pro jejich správné uplatnění vám přinese tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Upřesnění povinného elektronického podávání

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2015. Týká se povinná elektronická komunikace s finanční správou i vás? Potom čtěte dále.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola účetnictví před účetními závěrkami – 4. část

V tomto díle seriálu se budeme věnovat kontrole účtování zásob. Kontrola účtování zásob je trochu komplikována skutečností, že zákonná úprava povoluje v zásadě zásoby v účetnictví sledovat dvěma způsoby – způsobem A nebo B.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Co dělat při platební neschopnosti zaměstnavatele

Jste v pracovním poměru a váš zaměstnavatel je v prodlení s vyplacením mzdy či platu? Za určitých podmínek vám může dlužnou mzdu vyplatit i úřad práce. Jaké jsou podmínky pro uplatnění mzdových nároků a co je třeba pro to udělat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v oblasti práce a sociálních věcí od roku 2015

Nový rok přinesl hned několik změn v oblasti práce a sociálních věcí. Větší podpory se dočkali zaměstnanci, důchodci i rodiny s dětmi. Jaké novinky nastaly v této sféře od roku 2015, zjistíte z našeho souhrnného přehledu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak si zařídit živnostenské oprávnění nebo koncesi?

Jak a kde si živnost nebo koncesi zaregistrovat? Jaké druhy živností existují? Kolik vás to všechno ze začátku bude stát? Odpověďmi nejen na tyto otázky se bude zabývat následující článek, který by měl posloužit jako návod při prvních krocích k podnikání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak řešit v zaměstnání volno na přípravu na státnice?

Jaké možnosti má student v případě, že je zaměstnaný a potřebuje si vzít na několik týdnů volno kvůli přípravám na státnice? Na další z vašich dotazů z online poradny odpovídá specialistka na pracovní právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled změn v oblasti DPH od roku 2015

Zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa, rozšíření reverse charge, druhá snížená sazba daně – to je jen malý výčet novinek v oblasti DPH. V tomto článku přinášíme souhrn změn v zákoně o DPH, které nastaly od 1. 1. 2015, či ještě nastanou.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela daňového řádu od roku 2015

Subjekty se zřízenou datovou schránkou musí od letoška komunikovat s finanční správou výhradně elektronicky. Nově můžete použít přeplatek u správce daně také na úhradu zálohy na daň. Jaké další změny nastaly od 1. 1. 2015 v daňovém řádu?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 23. díl

Jak účtovat o prodloužené záruce? Máte nárok na slevu na poplatníka či daňové zvýhodnění na dítě, když jste byli vedeni na úřadu práce? V jakých případech máte zpětný nárok na odpočet DPH? Poradí vám naši odborníci na daně a účetnictví.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nezdanitelné části základu daně v přiznání za rok 2014

Nezdanitelné části mohou významně snížit základ daně z příjmů fyzických osob. Odečíst úroky z úvěru, hodnotu daru či příspěvky na pojištění mohou všechny osoby, které splní zákonné podmínky – zaměstnanci, podnikatelé i osoby mající jiné příjmy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinná elektronická komunikace se rozšířila

Nově má od roku 2015 povinnost učinit podání pouze elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Evidence a hlášení pracovních úrazů od roku 2015

Jaké nové povinnosti mají zaměstnavatelé při evidenci a nahlášení pracovního úrazu od 1. 1. 2015? Novela nařízení vlády zavedla od letošního roku také nové tiskopisy. O všech novinkách a změnách se dozvíte v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Průvodce vyplněním přiznání k dani silniční

Se začátkem roku je spojena povinnost vyplnit formulář k silniční dani. Kdo jej musí vyplňovat, kdy se má daň platit a hlavně, jak správně vyplnit přiznání k dani silniční? Na konkrétním příkladu si ukážeme, jak přiznání krok po kroku zvládnout.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Prominutí penále a úroků od 1. ledna 2015

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2015.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2015

Základní princip pro výpočet a placení sociálního a zdravotního pojištění se s příchodem nového roku nemění. Zvyšují se však minimální zálohy. Minimální záloha na sociální pojištění pro rok 2015 je 1 943 Kč, na zdravotní pojištění 1 797 Kč.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny u právnických osob od 1. 1. 2015

Jaké nejzásadnější změny nastaly od 1. 1. 2015 v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách? Stručný přehled novinek týkajících se právnických osob naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny u fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015

Jaké nejvýznamnější změny nastaly od 1. 1. 2015 v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách? Stručný přehled novinek týkajících se fyzických osob a plátců daně vám přinášíme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz