Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Zrušení životního pojištění – daňové dopady - Portál POHODA

Využíváte odpočtů životního pojištění z daňového základu? Přispíváte jako zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění? Pokud ano.

Štítky: tedy jako zaměstnavatele by pojištění pojištěn podmínky hlášení závadného obsahu dobr

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zákony a právní normy - Portál POHODA

Zákony a právní normy - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený. seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele.

Štítky: zákon pouze zákon o a o účinný registrované pouze pro pouze pro registrované přihlášení pro registrované

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smlouva o dílo 2015 - Portál Pohoda

Smlouva o dílo 2015 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený. seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele.

Štítky: díla smluvní strany prodlení a převzetí a převzetí díla převzetí díla smluvní strany zhotovitel

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zrušení životního pojištění – daňové dopady - Portál POHODA

Využíváte odpočtů životního pojištění z daňového základu? Přispíváte jako zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění? Pokud ano.

Štítky: tedy jako zaměstnavatele by pojištění pojištěn podmínky hlášení závadného obsahu dobr

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daně, účetnictví, mzdy - Portál POHODA

Od roku 2016 můžete zaplatit daň z nemovitých věcí přes SIPO. Můžete si uplatnit daňový bonus na děti na rodičovské dovolené. Daňová kontrola je pro mnohé.

Štítky: jak od daně u platit k roku dph celý celý článek

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ptejte se nás - Portál POHODA

Řešíte nějaký problém, který se týká daní, účetnictví či podnikání? Nebo máte tip na zajímavé téma. ty nejzajímavější otázky.

Štítky: téma n účetnictví zpracování dotaz do naší ptejte se reklamní ptejte se n ptejte se n

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kupní smlouva na automobil 2015 - Portál Pohoda

Kupní smlouva na automobil 2015 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený. seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele.

Štítky: vozidla vlastnictví kupní prodávající ii prodávajícího této této smlouvy kupujícího motorového

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vzory smluv - Portál POHODA

Vzory smluv - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený. seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele.

Štítky: dohoda dohoda o věci n pracovn smlouva na smluv dle smlouva o n kupn o n

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti 2015 - Portál...

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti 2015 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený

Štítky: společnost ustanovení povinen jednatel společnosti jednateli se zavazuje zavazuje této smlouvy

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové zvýhodnění na dítě - Portál Pohoda

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Jaké

Štítky: děti uplatnit uplatňovat slevu slevu na zuzana bartůškov bartůškov dom ve společn na d

Zdroj: portal.pohoda.cz

Evidence na úřadu práce a nekolidující zaměstnání - Portál...

Ocitli jste se bez zaměstnání a čeká vás návštěva úřadu práce? Přečtěte si, jak a dokdy se evidovat na úřadu práce či o tom.

Štítky: za jsem hlášení závadného závadného hlášení závadného obsahu hlášení závadného obsahu den dobr zaměstn

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ptejte se nás - Portál POHODA

Řešíte nějaký problém, který se týká daní, účetnictví či podnikání? Nebo máte tip na zajímavé téma. ty nejzajímavější otázky.

Štítky: na dotazy dotazy online poradny odpovědi odpovědi na na dotazy z odpovědi na dotazy dotazy z online poradny

Zdroj: portal.pohoda.cz

Minimální mzda se od roku 2015 zvýší na 9 200 korun - Portál...

2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.

Štítky: dělat skupiny invalidn se od jana net životn mzda od zaj všem

Zdroj: portal.pohoda.cz

Informace pro účetní a podnikatele - Portál POHODA

S paní Bartůškovou spolupracujeme od podzimu 2012, kdy jsme spustili Portál POHODA. pro nás odborné články z oblasti daní a účetnictví, které jsou.

Štítky: o a na s z celý článek celý článek

Zdroj: portal.pohoda.cz

Stanoviska KANCL – pomoc právní praxi (1. část)

Hlavním úkolem KANCLu je sjednocování výkladu nového soukromého práva a podílení se na tvorbě doprovodné legislativy. Pro praxi jsou nejvýznamnější výkladová stanoviska, kterých je zatím celkem 31. V tomto díle si představíme první polovinu.

Štítky: o a č na v k je s z noz

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy dochází ke krácení dovolené u zaměstnance

Celoroční nárok dovolené se krátí v případě, že zaměstnanec neodpracuje pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, alespoň 100 dnů. Nejčastěji se jedná o případ pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz.

Štítky: pracovní výkon dovolené práce zaměstnanec neschopnosti rok dnů dovolená krátí

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrolní hlášení a sankce

Ještě než se od roku 2016 rozběhne podávání kontrolního hlášení, podíváme se na sankce, které jsou s kontrolním hlášením neodmyslitelně spjaté. U každé pokuty se zaměříme na několik problematických bodů, se kterými se v praxi jistě potkáme.

Štítky: správce správce daně ale hlášení kontrolní kontrolního kontrolního hlášení kontrolní hlášení lhůtě sankce

Zdroj: portal.pohoda.cz

Faktury se průměrně proplácí 10 dnů po splatnosti

Průměrně se v České republice faktury proplácí 10 dnů po splatnosti, tedy o den dříve než v roce 2014. Nejhorší platební morálka panuje v dopravě, pohostinství a stavebnictví. Nejlépe platí společnosti z oboru zdravotnictví a školství.

Štítky: splatnosti platební po splatnosti než v zdravotnictví školství zdravotnictví a dnů po splatnosti zdravotnictví a školství průměrně se v

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2016

V roce 2015 došlo k několika změnám, které ovlivní další zdaňování mezd, a to jak v rámci ročních zúčtování, tak v měsíčním zúčtování mezd. Další novinky pro rok 2016 jsou zatím v legislativním procesu schvalování.

Štítky: zákona o zákona činnosti zvýhodnění dítěte ze závislé činnosti závislé závislé činnosti ze závislé

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přeshraniční obchod v účetnictví

Odlišnosti při obchodování mimo tuzemsko se promítají také do účetních souvztažností. V tomto článku si vysvětlíme základní pravidla obchodování se zbožím v rámci EU a dovozu a vývozu zboží mimo EU a jejich vliv na účetnictví podniku.

Štítky: dokladu zboží mimo na odpočet pořízení účetnictví přiznat zboží z pořízení zboží dovozu

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak se chránit před kopírováním obchodních podmínek

Zpracování kvalitních obchodních podmínek není příliš levnou záležitostí, což vede některé podnikatele k tomu, že je okopírují od svého konkurenta, případně přijdou s požadavkem mírných úprav. Je kopírování obchodních podmínek konkurence legální?

Štítky: díla případě práva by podmínky obchodní obchodní podmínky obchodních obchodních podmínek autorskoprávní

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrolní hlášení – nová povinnost pro plátce DPH

Od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, a to výhradně elektronickou formou. Kdy je nutné učinit první podání a jakým způsobem jej můžete odeslat?

Štítky: přiznání povinnost hlášení kontrolní kontrolního kontrolní hlášení první pl

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdaňování příjmů z nájmu

Máte nějakou nemovitost či movitou věc a chcete si přivydělat jejím pronájmem? Víte, jak příjem z nájmu správně zdanit? Jak se zdanění liší u zaměstnanců, podnikatelů a osob, které mají příjmy pouze z nájmu, si povíme v tomto článku.

Štítky: podle by děti výdaje příjmy na dani příjmy z novák na dani na dani na

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 8. část

V tomto díle si představíme další neméně důležitou vnitropodnikovou směrnici – tentokrát se budeme zabývat tématem tvorby, čerpání a účtování zákonných i ostatních rezerv. Pojďme se tedy podívat, jak by taková směrnice mohla vypadat.

Štítky: směrnice opravy opravu rezervy rezerv obal vytvářet na opravu tvorbu vnitropodnikové

Zdroj: portal.pohoda.cz

K nejrizikovějším oborům podnikání patří obchod

K nejrizikovějším oborům podnikání v České republice patří obchod, pohostinství, doprava a stavebnictví. Nejstabilnější a nejméně rizikové jsou naopak firmy z oblasti energetiky, školství, zdravotnictví, nemovitostí a zemědělství.

Štítky: republice obchod oborům oborům podnik bisnode patř každá zdravotnictví školství

Zdroj: portal.pohoda.cz

Koupě věci na zkoušku

Smluvní strany si mohou sjednat koupi věci na zkoušku. Kupující si může ve zkušební době ověřit, že věc má všechny vlastnosti deklarované prodávajícím a rozhodnout se, zda si věc ponechá. Institut koupě na zkoušku se používá u movitých i nemovitých věcí.

Štítky: může si na věci koupi kupní zkoušku zkušební kupující na zkoušku

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině

Pokud dlouhodobě pobýváte v cizině a kvůli tomu v České republice neplatíte zdravotní pojištění, musíte po svém návratu do domoviny předložit zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce.

Štítky: pojištění zdravotní pojišťovna pobytu pobytu v v cizině cizině pobytu v cizině dlouhodobém pobytu pojištění v

Zdroj: portal.pohoda.cz

Průvodce paušálními výdaji

Blíží se konec roku a pomalu nastává čas připravit se na daňové přiznání. Proto se v dnešním článku zaměříme na uplatňování paušálních výdajů. Shrneme si základní informace a pravidla pro výdajové paušály a podíváme se na změny v roce 2015.

Štítky: podle výdajů příjmů příjmy uplatnit můžeme paušální skutečné paušální výdaje

Zdroj: portal.pohoda.cz

Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 2. díl

V druhém díle článku si poukážeme na další z často využívaných nástrojů na internetu, které se hodí znát a které nám usnadní práci a ušetří čas. Konkrétně se zaměříme na ARES, evidenci úpadců a nahlížení do katastru nemovitostí.

Štítky: údaje internetu na internetu nemovitostí rejstřík katastru do katastru katastru nemovitostí do katastru nemovitostí zobrazí

Zdroj: portal.pohoda.cz

Prodej použitého zboží nepodnikatelům z hlediska DPH

Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny. Tentokrát se zaměříme na prodej použitého zboží nepodnikatelům a upřesníme si, zda dodání takového zboží podléhá dani z přidané hodnoty.

Štítky: zboží plnění dodání místo plnění prodej dodání zboží předmětů nepodnikatelům zasílání zasílání zboží

Zdroj: portal.pohoda.cz

Peněžitý vklad do společnosti

Peněžité vklady do společností mohou být součástí základního kapitálu, ale i mimo něj. Takovým vkladem může být také například půjčka společníka. Pojďme si jednotlivé možnosti podrobněji rozebrat.

Štítky: může kapitál kapitálu základního kapitálu základního vklad vkladu i společníka vklady

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práce na zkrácený úvazek je v nabídce jen výjimečně

Téměř třetina lidí hledajících práci ji shání na částečný úvazek. Zaměstnavatelé však ve svých inzerátech nabízejí částečný úvazek pouze v jednom z deseti případů. Největší šanci získat práci na zkrácený úvazek mají číšníci, uklízečky, prodavačky a řidiči.

Štítky: práci úvazek částečný úvazek částečný řidiči nabízejí nabízejí částečný uklízečky prodavačky nabízejí částečný úvazek

Zdroj: portal.pohoda.cz

Reverse charge – řešení problémových případů

Přenesení daňové povinnosti není stále úplně zažitou oblastí. Okruh dotčených plnění se pořád rozšiřuje a objevují se nevyjasněné problémy, se kterými musíme bojovat. V článku se zaměříme na případy, které dělají největší obtíže.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Reverse charge – řešení problémových případů

Přenesení daňové povinnosti není stále úplně zažitou oblastí. Okruh dotčených plnění se pořád rozšiřuje a objevují se nevyjasněné problémy, se kterými musíme bojovat. V článku se zaměříme na případy, které dělají největší obtíže.

Štítky: režimu zboží plnění povinnosti dodání daňové povinnosti přenesení přenesení daňové přenesení daňové povinnosti rpdp

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 7. část

V další části seriálu o vnitropodnikových směrnicích účetních jednotek se budeme věnovat oblasti časového rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů a otázce tvorby dohadných položek.

Štítky: účetní účetních směrnice účetního účtování účetního období společnosti obal časově rozlišení

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 7. část

V další části seriálu o vnitropodnikových směrnicích účetních jednotek se budeme věnovat oblasti časového rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů a otázce tvorby dohadných položek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 36. díl

Když nejste plátci DPH, musíte uvádět na účtenkách své DIČ? Jak ošetřit ve směrnici použití služebního telefonu i pro soukromé účely? Kdy může přijít kontrola na nemocenské? Na dotazy z oblasti daní a účetnictví vám odpovídají naši odborníci.

Štítky: pracovní přiznání plátce osob měsíců bc dič michaela hauzarová michaela hauzarová

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 36. díl

Když nejste plátci DPH, musíte uvádět na účtenkách své DIČ? Jak ošetřit ve směrnici použití služebního telefonu i pro soukromé účely? Kdy může přijít kontrola na nemocenské? Na dotazy z oblasti daní a účetnictví vám odpovídají naši odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování zálohových faktur v programu POHODA

S platbami předem a se zálohovými fakturami (neboli proforma fakturami) běžně v účetní praxi pracujeme. Jak na správné účtování zálohových faktur v programu POHODA, si ukážeme v následujícím článku.

Štítky: dokladu daňového dokladu daňový doklad faktury zálohy faktur fakturace zálohové zálohové faktury faktura

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování zálohových faktur v programu POHODA

S platbami předem a se zálohovými fakturami (neboli proforma fakturami) běžně v účetní praxi pracujeme. Jak na správné účtování zálohových faktur v programu POHODA, si ukážeme v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojištění a studenti nad 26 let

Studujete a blíží se vám 26. narozeniny? Pokud budete poté i nadále studovat a nebudete zároveň zaměstnaní ani nebudete podnikat, musíte si začít platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, v roce 2015 ve výši 1 242 Kč měsíčně.

Štítky: pojištění zdravotní minimální pojistné musíte let platit studenti podnikat pojistné jako

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojištění a studenti nad 26 let

Studujete a blíží se vám 26. narozeniny? Pokud budete poté i nadále studovat a nebudete zároveň zaměstnaní ani nebudete podnikat, musíte si začít platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, v roce 2015 ve výši 1 242 Kč měsíčně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky u slevy za umístění dítěte a dětské skupiny

V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině došlo i ke změně zákona o daních z příjmů u slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Kdy půjde školkovné uplatnit? Jak se změnila pravidla pro dětskou skupinu?

Štítky: nebo služby dítěte péče péče o umístění zařízení skupině dětské za umístění

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky u slevy za umístění dítěte a dětské skupiny

V souvislosti se změnou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině došlo i ke změně zákona o daních z příjmů u slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Kdy půjde školkovné uplatnit? Jak se změnila pravidla pro dětskou skupinu?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Interpretace NÚR – pomoc účetní praxi (2. část)

Dosud Národní účetní rada schválila celkem 31 interpretací. My si ve druhém díle představíme druhou polovinu interpretací a zaměříme se na ty nejzajímavější pro účetní praxi, jako je ocenění po předchůdci či odpis cizoměnové pohledávky a závazku.

Štítky: účetní účetních účetní závěrky závěrky problému pohledávky ocenění dni měně cizoměnové

Zdroj: portal.pohoda.cz

Interpretace NÚR – pomoc účetní praxi (2. část)

Dosud Národní účetní rada schválila celkem 31 interpretací. My si ve druhém díle představíme druhou polovinu interpretací a zaměříme se na ty nejzajímavější pro účetní praxi, jako je ocenění po předchůdci či odpis cizoměnové pohledávky a závazku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podpora rodin: otcovská poporodní péče či mikrojesle

Pečovatelská dovolená, otcovská poporodní péče a úprava rodičovského příspěvku – to jsou „prorodinné“ novinky, které by mohly být zavedeny k 1. lednu 2017. Pilotní projekt mikrojeslí by mohl být realizován ještě o rok dříve.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podpora rodin: otcovská poporodní péče či mikrojesle

Pečovatelská dovolená, otcovská poporodní péče a úprava rodičovského příspěvku – to jsou „prorodinné“ novinky, které by mohly být zavedeny k 1. lednu 2017. Pilotní projekt mikrojeslí by mohl být realizován ještě o rok dříve.

Štítky: projekt péče opatření věku otcovská poporodní péče otcovská poporodní péče otcovská poporodní mikrojesle poporodní

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak se připravit na proces dobrovolné registrace k DPH

Podnikatelé, kteří se chtějí stát ihned po zahájení svého podnikání dobrovolnými plátci DPH, to nemají v poslední době vůbec jednoduché. Následující článek vám napoví, jak se na tento proces náležitě připravit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak se připravit na proces dobrovolné registrace k DPH

Podnikatelé, kteří se chtějí stát ihned po zahájení svého podnikání dobrovolnými plátci DPH, to nemají v poslední době vůbec jednoduché. Následující článek vám napoví, jak se na tento proces náležitě připravit.

Štítky: podnikání správce správce daně registrace registraci registrace k dobrovolné dobrovolné registrace proces připravit

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce od 1. října 2015

Od 1. 10. 2015 přibude do zákoníku práce možnost jednostranně zrušit dohodu o provedení práce s 15denní výpovědní lhůtou. „Dohodáři“ budou mít také nově nárok na náhradu škody, která jim vznikne při výkonu práce, stejně jako zaměstnanci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce od 1. října 2015

Od 1. 10. 2015 přibude do zákoníku práce možnost jednostranně zrušit dohodu o provedení práce s 15denní výpovědní lhůtou. „Dohodáři“ budou mít také nově nárok na náhradu škody, která jim vznikne při výkonu práce, stejně jako zaměstnanci.

Štítky: pojištění práce zaměstnanců o provedení práce provedení o provedení zrušení dohodou dohodou o

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pokuty a penále z pohledu účetního a daňového

Pokuty a penále rozlišujeme na smluvní, které vyplývají z dodavatelsko-odběratelských vztahů, a udělené státními institucemi. Které pokuty a penále jsou daňově uznatelné? Jak pokuty a penále správně zaúčtovat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pokuty a penále z pohledu účetního a daňového

Pokuty a penále rozlišujeme na smluvní, které vyplývají z dodavatelsko-odběratelských vztahů, a udělené státními institucemi. Které pokuty a penále jsou daňově uznatelné? Jak pokuty a penále správně zaúčtovat?

Štítky: za penále daňově účet pokuty a penále pokuty a pokuty a penále

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dokládání důvodů vedlejšího podnikání

Dokdy musí OSVČ doložit důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti? V jakých případech si tyto skutečnosti zjistí Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna samy? Jaké potvrzení k doložení případně potřebujete?

Štítky: činnosti výdělečné samostatné samostatné výdělečné činnosti výdělečné činnosti samostatné výdělečné vedlejší ano na péči

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dokládání důvodů vedlejšího podnikání

Dokdy musí OSVČ doložit důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti? V jakých případech si tyto skutečnosti zjistí Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna samy? Jaké potvrzení k doložení případně potřebujete?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Novela zákona o zaměstnanosti zavádí od 1. října 2015 příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti, aby se vyhnuli propouštění. Dále mění také třeba pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela zákona o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Novela zákona o zaměstnanosti zavádí od 1. října 2015 příspěvek zaměstnavatelům na mzdy v době částečné nezaměstnanosti, aby se vyhnuli propouštění. Dále mění také třeba pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Štítky: práci pracovní zaměstnanci zaměstnanosti nezaměstnanosti vztah o zaměstnanosti podpory pracovněprávní pracovněprávní vztah

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srážky lze nově provádět i z dohody o provedení práce

Pracujete na dohodu o provedení práce a máte srážky ze mzdy? Tak vás jistě bude zajímat, že do příjmů, z nichž lze provádět exekuční srážky, od 1. září 2015 nově přibyly mimo jiné také odměny z dohody o provedení práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srážky lze nově provádět i z dohody o provedení práce

Pracujete na dohodu o provedení práce a máte srážky ze mzdy? Tak vás jistě bude zajímat, že do příjmů, z nichž lze provádět exekuční srážky, od 1. září 2015 nově přibyly mimo jiné také odměny z dohody o provedení práce.

Štítky: ze mzdy provádět lze důchodu srážky nově příplatek odměny z přibyly nově přibyly

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová evidence v praxi

Pro daňovou evidenci není předepsána žádná forma, jak by měla vypadat. Možná i proto mají začínající podnikatelé s jejím vedením mnohdy problém. V tomto článku si ukážeme, jak by taková daňová evidence měla v praxi vypadat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová evidence v praxi

Pro daňovou evidenci není předepsána žádná forma, jak by měla vypadat. Možná i proto mají začínající podnikatelé s jejím vedením mnohdy problém. V tomto článku si ukážeme, jak by taková daňová evidence měla v praxi vypadat.

Štítky: výdajů majetku období karty podnikatel evidenci evidence příjmů a příjmů a výdajů a výdajů

Zdroj: portal.pohoda.cz

Průvodce vyplněním ELDP

Od roku 2015 si mohou zaměstnavatelé vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění neboli ELDP v elektronické či papírové podobě, elektronická komunikace již není povinná. Jak na správné vyplnění formuláře ELDP, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Průvodce vyplněním ELDP

Od roku 2015 si mohou zaměstnavatelé vybrat, zda podají evidenční list důchodového pojištění neboli ELDP v elektronické či papírové podobě, elektronická komunikace již není povinná. Jak na správné vyplnění formuláře ELDP, vám poradí tento článek.

Štítky: který zaměstnavatele pojištění údaje vyplňuje údaj eldp pole typ pojištěnce

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 35. díl

Kam ohlásit obnovení vedlejšího podnikání? Může jednatel v rámci své funkce vykonávat bezplatnou činnost pro „eseróčko“? Jak zdaňovat půjčku společníka do společnosti? Na dotazy vám odpovídají specialisté na daně, účetnictví a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 35. díl

Kam ohlásit obnovení vedlejšího podnikání? Může jednatel v rámci své funkce vykonávat bezplatnou činnost pro „eseróčko“? Jak zdaňovat půjčku společníka do společnosti? Na dotazy vám odpovídají specialisté na daně, účetnictví a právo.

Štítky: zákona o majetku výdaje zhodnocení uplatnit technické zhodnocení

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výhrada zpětné koupě a výhrada zpětného prodeje

Nový občanský zákoník umožňuje sjednat výhradu zpětné koupě a výhradu zpětného prodeje. Vzhledem k tomu, že je každá z těchto výhrad založena na dvou kupních smlouvách, vzniká stranám také dvojí daňová povinnost z každé z těchto smluv.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výhrada zpětné koupě a výhrada zpětného prodeje

Nový občanský zákoník umožňuje sjednat výhradu zpětné koupě a výhradu zpětného prodeje. Vzhledem k tomu, že je každá z těchto výhrad založena na dvou kupních smlouvách, vzniká stranám také dvojí daňová povinnost z každé z těchto smluv.

Štítky: zpětné strany kupní prodávající koupě zpětné koupě výhradu zpětného prodeje zpětného kupující

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojišťovnu změníte nově ve dvou termínech

Změnu zdravotní pojišťovny můžete provést i nadále jednou do roka, avšak od letošního září si můžete vybrat ze dvou termínů. Když stihnete změnu nahlásit do 30. září, do nové zdravotní pojišťovny budete patřit už od 1. ledna 2016.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojišťovnu změníte nově ve dvou termínech

Změnu zdravotní pojišťovny můžete provést i nadále jednou do roka, avšak od letošního září si můžete vybrat ze dvou termínů. Když stihnete změnu nahlásit do 30. září, do nové zdravotní pojišťovny budete patřit už od 1. ledna 2016.

Štítky: zdravotní pojišťovny zdravotní pojišťovny pojišťovně změně můžete pojišťovnu jednou září

Zdroj: portal.pohoda.cz

Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 1. díl

Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, vyhledávání plátců DPH registrovaných na území ČR – to všechno jsou praktické nástroje, které mohou být užitečné nejednomu podnikateli. V čem všem nám tyto nástroje mohou pomoci?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Praktické nástroje na internetu pro podnikatele – 1. díl

Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, vyhledávání plátců DPH registrovaných na území ČR – to všechno jsou praktické nástroje, které mohou být užitečné nejednomu podnikateli. V čem všem nám tyto nástroje mohou pomoci?

Štítky: zda jsou či údaje rejstříku subjektu zde rejstřík aktuální

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 6. část

Tento díl seriálu o vnitropodnikových směrnicích účetních jednotek věnujeme oblasti zásob, jejich evidenci a účtování. Vzhledem k tomu, že v praxi jsou použitelné dva odlišné způsoby účtování zásob, uvedeme si ve vzorové směrnici způsob A i B.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice – 6. část

Tento díl seriálu o vnitropodnikových směrnicích účetních jednotek věnujeme oblasti zásob, jejich evidenci a účtování. Vzhledem k tomu, že v praxi jsou použitelné dva odlišné způsoby účtování zásob, uvedeme si ve vzorové směrnici způsob A i B.

Štítky: zásob materiálu účtové účtové skupiny skupiny na vrub vrub vlastní zboží

Zdroj: portal.pohoda.cz

Polovina lidí hledajících práci má potíže s dluhy

Byť došlo v posledním roce k oživení na trhu práce, mají někteří lidé s hledáním místa problém. Například ti, kteří se potýkají s exekucí. Pro zaměstnavatele to znamená zvýšené administrativní nároky a omezení možností, jak motivovat zaměstnance.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Polovina lidí hledajících práci má potíže s dluhy

Byť došlo v posledním roce k oživení na trhu práce, mají někteří lidé s hledáním místa problém. Například ti, kteří se potýkají s exekucí. Pro zaměstnavatele to znamená zvýšené administrativní nároky a omezení možností, jak motivovat zaměstnance.

Štítky: lidé velmi lid trhu práce pot m došlo v jak motivovat trhu zaměstnavatele

Zdroj: portal.pohoda.cz

Clo a celní řízení

Při obchodování v rámci EU je dovoz i vývoz zboží osvobozen od celních poplatků, kvót a jiných překážek volného obchodu. Celní řízení však dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Clo a celní řízení

Při obchodování v rámci EU je dovoz i vývoz zboží osvobozen od celních poplatků, kvót a jiných překážek volného obchodu. Celní řízení však dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU.

Štítky: režimu zboží eu celní celního cla clo mimo eu mimo či

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy můžete dát fotku svého známého na sociální sítě?

Řada lidí zveřejňuje fotografie svých známých na sociálních sítích, aniž by si byli vědomi možných právních rizik s tímto spojených. Za jakých podmínek můžete umístit fotku druhých osob na sociální sítě, se dozvíte v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy můžete dát fotku svého známého na sociální sítě?

Řada lidí zveřejňuje fotografie svých známých na sociálních sítích, aniž by si byli vědomi možných právních rizik s tímto spojených. Za jakých podmínek můžete umístit fotku druhých osob na sociální sítě, se dozvíte v následujícím článku.

Štítky: fotografie sociálních souhlas sociálních sítích podoby fotku sítích by člověka osob

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Změny v odepisování nehmotného majetku bývaly v minulosti velmi časté a celá tato oblast patřila mezi složité a neoblíbené. Jak to s odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vypadá dnes? Posvítíme si na ně v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Změny v odepisování nehmotného majetku bývaly v minulosti velmi časté a celá tato oblast patřila mezi složité a neoblíbené. Jak to s odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vypadá dnes? Posvítíme si na ně v tomto článku.

Štítky: za majetku x měsíců x nehmotného software majetek nehmotného majetku společnost měsíců

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zaúčtování opravných daňových dokladů v Pohodě

V jakých případech se vystavuje opravný daňový doklad? Jaké musí mít tento doklad náležitosti? Jak správně zaúčtovat opravný daňový doklad nejen v programu POHODA? Poradíme vám v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zaúčtování opravných daňových dokladů v Pohodě

V jakých případech se vystavuje opravný daňový doklad? Jaké musí mít tento doklad náležitosti? Jak správně zaúčtovat opravný daňový doklad nejen v programu POHODA? Poradíme vám v následujícím článku.

Štítky: dokladu daňového dokladu doklad opravný opravný daňový opravný daňový doklad původní opravného plnění daňový doklad

Zdroj: portal.pohoda.cz

Registrační ping pong

I zdánlivě jednoduchá zakázka, jako je zaregistrování firmy coby dobrovolného plátce DPH, se někdy může nepříjemně protáhnout. A na vině nemusí být zrovna ani moderní technologie, ale „pouhý“ lidský faktor. S tím se musí zkrátka počítat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Registrační ping pong

I zdánlivě jednoduchá zakázka, jako je zaregistrování firmy coby dobrovolného plátce DPH, se někdy může nepříjemně protáhnout. A na vině nemusí být zrovna ani moderní technologie, ale „pouhý“ lidský faktor. S tím se musí zkrátka počítat.

Štítky: si ani zeď míček straně zamítnutí že jsem jsem mi

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2015 zahrnuje úpravu v oblasti nemovitých věcí. Generální finanční ředitelství vydalo k těmto změnám nedávno upřesňující informaci, jejíž shrnutí vám nabídneme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí

Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2015 zahrnuje úpravu v oblasti nemovitých věcí. Generální finanční ředitelství vydalo k těmto změnám nedávno upřesňující informaci, jejíž shrnutí vám nabídneme v tomto článku.

Štítky: sociální bydlení stavby pozemku domu pozemek sociální bydlení pro sociální bydlení u nebo

Zdroj: portal.pohoda.cz

Možnosti přivýdělku na rodičovské dovolené

Jste na rodičovské dovolené a chcete si přivydělat? V tom vám samozřejmě nic nebrání. Jaký druh pracovní smlouvy se vám nejvíce vyplatí? A můžete u stávajícího zaměstnavatele dát výpověď? Odpovědi naleznete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Možnosti přivýdělku na rodičovské dovolené

Jste na rodičovské dovolené a chcete si přivydělat? V tom vám samozřejmě nic nebrání. Jaký druh pracovní smlouvy se vám nejvíce vyplatí? A můžete u stávajícího zaměstnavatele dát výpověď? Odpovědi naleznete v tomto článku.

Štítky: si pracovní daň zaměstnavatele rodičovské rodičovské dovolené pracovní činnosti pojištění zdravotní dovolené

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zrušení životního pojištění – daňové dopady

Využíváte odpočtů životního pojištění z daňového základu? Přispíváte jako zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění? Pokud ano, mohla by vás zajímat otázka, co se stane, když dojde ke zrušení tohoto pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zrušení životního pojištění – daňové dopady

Využíváte odpočtů životního pojištění z daňového základu? Přispíváte jako zaměstnavatel zaměstnanci na životní pojištění? Pokud ano, mohla by vás zajímat otázka, co se stane, když dojde ke zrušení tohoto pojištění.

Štítky: že při tedy x by životního pojištění pojištěn životního životní poplatník

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smluvní pokuta jako zajištění splnění povinností

Smluvní pokutu si strany mohou sjednat pouze pro případ porušení smluvené povinnosti. Odstoupení od smlouvy je výkonem práva, nikoliv porušením povinnosti, a pro tento případ tedy není možné smluvní pokutu sjednat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smluvní pokuta jako zajištění splnění povinností

Smluvní pokutu si strany mohou sjednat pouze pro případ porušení smluvené povinnosti. Odstoupení od smlouvy je výkonem práva, nikoliv porušením povinnosti, a pro tento případ tedy není možné smluvní pokutu sjednat.

Štítky: smluvní pokutu porušení případ ujednání smluvní pokutu pokuta sjednat strany

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 34. díl

Musíte přivýdělek z dohod zahrnout do daňového přiznání? Je pracovní smlouva bez vstupní lékařské prohlídky platná? Můžete si zpětně uplatnit odpočet DPH u finančního leasingu na auto? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně a pracovní právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 34. díl

Musíte přivýdělek z dohod zahrnout do daňového přiznání? Je pracovní smlouva bez vstupní lékařské prohlídky platná? Můžete si zpětně uplatnit odpočet DPH u finančního leasingu na auto? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně a pracovní právo.

Štítky: pracovní přiznání příjmů u odpočet nárok na vstupní práce na odpočet

Zdroj: portal.pohoda.cz

Interpretace NÚR – pomoc účetní praxi (1. část)

Pro účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším výsledkem činnosti Národní účetní rady její tzv. interpretace. V článku se zaměříme na první polovinu interpretací a představíme si ty z nich, které najdou širší uplatnění mezi běžnými účtujícími firmami.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Interpretace NÚR – pomoc účetní praxi (1. část)

Pro účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším výsledkem činnosti Národní účetní rady její tzv. interpretace. V článku se zaměříme na první polovinu interpretací a představíme si ty z nich, které najdou širší uplatnění mezi běžnými účtujícími firmami.

Štítky: dotace interpretace řešení příslušenství núr srovnávací interpretací náklady údaje problému

Zdroj: portal.pohoda.cz

Minimální mzda se od roku 2016 zvýší na 9 900 Kč

Vláda schválila návrh nařízení, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda na 58,70 Kč. Zkrátka nepřijdou ani zdravotně postižení – těm se minimální mzda po několika letech zvedne na 9 300 Kč.

Zdroj: portal.pohoda.cz