Linka 199

Pro studenty a širokou veřejnost pořádáme Evropské dny

V rámci celoevropské zářijové akce, která je zastřešována meziregionálním programem spolupráce INTERACT, pořádá každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Evropské dny spolupráce.

Zdroj: mmr.cz

Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5

Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k možnostem využití ustanovení § 18 odst. 5 i dalších ustanovení stavebního zákona při přípravě a umisťování staveb veřejné dopravní infrastruktury.

Zdroj: mmr.cz

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2016 byl schválen vládou

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1,06 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu ve výši 118,6 Kč bude určen na poskytování nenávratných dotací pro rok 2016.

Zdroj: mmr.cz

Již tuto sobotu Den s evropskými fondy na Letné!

Všechny informace o fondech EU na jednom místě, k tomu vystoupení kapel Mandrage, nebo Maxim Turbulenc a spousta her, soutěží a atrakcí pro malé i velké. Takový bude Den s evropskými fondy, který se uskuteční již tuto sobotu 26. září od 12 hodin na Letenské pláni v Praze. Pořadatelem celodenního festivalu je Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími resorty.

Zdroj: mmr.cz

Vesnice roku 2015 je obec Krásná

Obec Krásná z Karlovarského kraje zvítězila v jedenadvacátém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly dnes vyhlášeny v Luhačovicích. Na druhém místě je obec Vysočina z Pardubického kraje a třetí místo získala obec Černotín z kraje Olomouckého. Prestižní klání se i letos těšilo obrovskému zájmu veřejnosti.

Zdroj: mmr.cz

Září ve znamení výzev z IROPu. Nyní je mu věnována další videominuta Karly Šlechtové

Tento měsíc Integrovaný regionální operační program uveřejňuje své první výzvy. Do konce měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí ještě další tři výzvy. Ministryně Karla Šlechtová proto své další minutové video věnuje právě Integrovanému regionálnímu operačnímu programu.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová poskytne 400 milionů na elektronické podání, které sníží administrativní zátěž

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlašuje již čtvrtou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Díky ní budou podpořeny aktivity vedoucích k úplnému elektronickému podání. MMR vyhlásí do konce září 2015 ještě další tři výzvy. Ty se budou týkat vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - právníka/právničky OSŘ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - finančního manažera

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová reprezentující Českou republiku byla v Kolumbii slyšet

Vize a poselství ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové ohledně dalšího rozvoje cestovního ruchu zazněly na 21. Valném shromáždění UNWTO (Světové organizace cestovního ruchu při OSN) v kolumbijském Medellínu.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastně

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozice: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Řidič/-ka

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb a odbor kabinetu, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa: řidič/-ka.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová má připraveno 235 milionů na regulační plány

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších pět výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb. Jako první bude dnes 16. září 2015 vyhlášena výzva na „Regulační plány“.

Zdroj: mmr.cz

MMR: Ochrana spotřebitelů na prvním místě

Každoročně během léta zkrachuje několik cestovních kanceláří. Desítky a stovky klientů musí být následně dopraveny zpět do České republiky, případně se zájezd vůbec neuskuteční. Ne všechny cestovní kanceláře jsou pojištěny dostatečně. Novela zákona, která byla dnes ve třetím čtení schválena poslaneckou sněmovnou, nyní dává jistotu všem klientům, že v zahraničí neskončí napospas osudu a ani nebudou muset hradit další náklady.

Zdroj: mmr.cz

Analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Zdroj: mmr.cz

Letecká doprava jako jeden z rozvojových aspektů celosvětového turismu

Ministryně Šlechtová jako první český ministr využívá členství České republiky ve Světové organizaci cestovního ruchu - World Tourism Organization (UNWTO) a zastupuje v těchto dnech ČR na 21. Valném shromáždění UNWTO v jihoamerické Kolumbii. Jedním z letošních hlavních diskutovaných témat je podpora dlouhodobého růstu letecké dopravy na celém světě, její komfortnost, jednoduchost a bezpečnost.

Zdroj: mmr.cz

Rozhovor: Cesta ministryně do kolumbijského Medellinu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová odpovídá na dotazy o své cestě do kolumbijského Medellinu.

Zdroj: mmr.cz

Videominuta věnována cestám Karly Šlechtové po krajích

Další, v pořadí již čtvrté video, shrnující nejdůležitější činnosti resortu, dnes uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na něm informuje o svých cestách po krajích.

Zdroj: mmr.cz

Ústecký kraj je šampionem v čerpání v oblasti bytové politiky

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová včerejší den (10. 9.) strávila v Ústeckém kraji. Jedná se již o sedmou návštěvu v českých regionech. Chválila zejména otevřenost a živou diskuzi se zástupci kraje a ocenila aktivní čerpání kraje v oblasti podpory bydlení.

Zdroj: mmr.cz

Asistent/-ka odboru informatiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent/-ka odboru informatiky.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Min

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordi

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

Požadavky ministerstev

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová komentovala v Událostí na ČT (8. 9.) požadavek na navýšení rozpočtu MMR.

Zdroj: mmr.cz

MMR poskytne přes 150 milionů nestátním neziskovým organizacím

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje Podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2016. Dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2016 budou k dispozici v celkové výši 150,9 mil. korun.

Zdroj: mmr.cz

Ústecký kraj uvítá ministryni Karlu Šlechtovou

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se ve čtvrtek 10. 9. 2015 chystá vydat do Ústeckého kraje. V plánu má setkání s hejtmanem kraje, primátorkou města Ústí nad Labem i dalšími významnými zástupci celého regionu.

Zdroj: mmr.cz

MMR přizpůsobuje zákony praktickým potřebám

Na 182. Žofínském fóru se dnes debatovalo o stěžejních zákonech, které má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj. Témata nového zákona o zadávání veřejných zakázek a novely stavebního zákona zcela zaplnila Velký sál paláce Žofín.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru politiky bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor politiky bydlení, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru politiky bydlení, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Náměstkyně Letáčková: Konference Evropský habitat má podporu mnoha evropských institucí

Náměstkyně pro řízení sekce NOK Olga Letáčková jednala s evropskými institucemi v Bruselu o konferenci Evropský Habitat. Konkrétně se zúčastnila jednání se zástupci Výboru regionů, sítě evropských měst Eurocities a Rady evropských obcí a regionů.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru správy monitorovacího systému

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor správy monitorovacího systému, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru správy monitorovacího systému, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek a koncesí, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Právník/právnička odboru legislativně právního

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor legislativně právní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: právník/právnička odboru legislativně právního, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - právníka/právničky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právník/právnička

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - interního auditora/auditorky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/auditorky

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - metodika

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika

Zdroj: mmr.cz

Jednání skupiny poslanců a senátorů ministryně k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dnes 3. září se uskutečnilo jednání skupiny poslanců a senátorů ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Ve skupině složené ze zástupců poslaneckých a senátorských klubů nechybějí třeba senátor Jaroslav Kubera, senátor Miloš Vystrčil či poslanec Lukáš Pleticha.

Zdroj: mmr.cz

Dalších více jak 32 milionů korun půjde na podporu cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v podprogramu Cestování dostupné všem 44 žádostí o dotaci. Dotace dvaatřicet milionů korun je navržena pro 32 projektů.

Zdroj: mmr.cz

Jasanský vystavuje na náměstí Jiřího z Poděbrad

Krásné velkoformátové fotografie na kterých jsou zachyceny úspěšné projekty podpořené z Integrovaného operačního programu jsou nyní k vidění na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Putovní výstava uměleckého fotografa Lukáše Jasanského zde bude instalována až do konce září.

Zdroj: mmr.cz

Vychází letní číslo Oka NOKu

Bulletin Oko NOKU vydává Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci čtyřikrát do roka. Na jeho stránkách se dozvíte novinky ze světa čerpání evropských dotací, můžete si přečíst rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou a mnoho dalšího.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová jde s dobou. Točí videa pro YouTube

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (nestr. za ANO) ukazuje, že n rozdíl od své „stranické“ kolegyně, pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO), ona komunikovat umí a navíc jde s dobou. Tiskový odbor resortu začal zveřejňovat krátké videoblogy, ve kterých se ministryně snaží veřejnosti vysvětlit její agendu. Své obecenstvo si ale teprve hledá, první díl Minut s Karlou Šlechtovou na serveru YouTube shlédlo do úterního večera pouze 900 lidí.

Zdroj: mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy k podávání projektů z Technické pomoci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k poslednímu srpnovému dni první dvě výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). K dispozici je šest miliard korun a žádosti se mohou podávat až do roku 2023.

Zdroj: mmr.cz

Šlechtová ve slovinském Bledu jedná v rámci iniciativy 16+1

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na třídenním jednání ve slovinském Bledu. Zúčastní se například zahájení Bledského strategického fóra k cestovnímu ruchu a setkání ministrů Visegrádské skupiny, které organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Tématem bude také celosvětové partnerství i s ohledem na aktuální problémy světa.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová třetí nejoblíbenější politička

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Televizních novinách na TV Nova. Tématem byly výsledky průzkumu veřejného mínění.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - koordinátor evaluace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátor evaluace

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení metodického ří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy národní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť.

Zdroj: mmr.cz

Kolegium ministryně řešilo zákon o zadávání veřejných zakázek

Dnes 28. srpna se uskutečnilo jednání Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování. Stěžejním tématem byl zákon o zadávání veřejných zakázek. Mezi účastníky nechyběl ani místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Chýle či viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová-Pálková.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ.

Zdroj: mmr.cz

Přes 9 000 uživatelů používá nový monitorovací systém

Již tři měsíce je v provozu nový monitorovací systém evropských fondů MS2014+, který byl speciálně vytvořen pro stávající programové období 2014–2020. Jeho hlavní výhody spočívají v jednotném uživatelském prostředí pro všechny operační programy a celý proces podávání žádosti je výrazně jednodušší. Už jej využilo přes 9 000 uživatelů.

Zdroj: mmr.cz

182. Žofínské fórum: Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj?

Hlavním tématem bude zákon o zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona.

Zdroj: mmr.cz

MMR zajistí pořádání Evropského Habitatu, který určí trendy bydlení

V Praze se na jaře 2016 uskuteční konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Evropský Habitat“. Jedná se o přípravnou akci summitu OSN s názvem „Habitat III“, který proběhne v říjnu roku 2016 v Ekvádoru. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes informovala vládu o dalších pokrocích v přípravách této významné mezinárodní akce. Tématem konference „Evropský Habitat“ bude „Bydlení v životaschopných městech“.

Zdroj: mmr.cz

Další krátké video - novela stavebního zákona

Již druhé video v pořadí shrnující nejdůležitější činnosti resortu, dnes uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na něm informuje o přínosech novely stavebního zákona.

Zdroj: mmr.cz

I Vy můžete hlasovat v soutěži Vesnice roku 2015 v kategorii cena veřejnosti

Letošní ročník soutěže Vesnice roku se blíží do svého finále. Zapojte se i Vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnici roku 2015.

Zdroj: mmr.cz

Poslední šance účastnit se fotografické soutěže „Vyfoť projekt“ a vyhrát

Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, se pomalu blíží do finále. Zúčastnit soutěže se můžete už jen do konce týdne.

Zdroj: mmr.cz

Zpráva o provedení dvou veřejných dražeb majetku ve vlastnictví ČR

Dnes proběhly v sídle Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí dvě veřejné dražby majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má ministerstvo příslušné právo hospodaření.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová: Posun v čerpání dotací je pozitivní

Dnes na jednání vlády představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.

Zdroj: mmr.cz

Průběžná zpráva o relizaci akce/závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce dotace předkládá správci Programu Průběžnou zprávu o realizaci akce (1/2016) a Závěrečné vyhodnocení akce (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Bližší informace naleznete v dokumentu Metodický pokyn 2015 - Průběžná zpráva a Závěrečná vyhodnocení akce.

Zdroj: mmr.cz

Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

Dnes v 9:30 začíná další online přenos na twitterovém účtu Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním tématem bude druhá výzva v Integrovaném regionálním operačním programu tzv. „Územní plány“. Tato výzva je aktivitou specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a je vyhlášena od 31. července 2015. Žadatelé mohou v monitorovacím systému vytvořené kompletní žádosti předkládat od 14. září 2015 do 31. března 2017. Předmětem projektů může být pořízení územního plánu obce s rozšířenou působností nebo jeho změna.

Zdroj: mmr.cz

Díky projektu na zefektivnění a modernizaci stávajícího způsobu sběru statistických dat budeme lépe

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době realizuje projekt „Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím zbytkových GSM dat“, který je financován z Integrovaného operačního programu.

Zdroj: mmr.cz

Živě: Online přenos semináře

Dnes v 9:30 začíná další online přenos na twitterovém účtu Ministerstva pro místní rozvoj. Tentokráte půjde o seminář k první výzvě předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Konkrétně jde o tzv. specifický cíl 1.1. Zvyšování regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury. Půjde tedy o dotace na rekonstrukce vybraných úseků silnic II. a III. tříd.

Zdroj: mmr.cz

Spouštíme krátká videa informující nejširší veřejnost

Krátká minutová videa, která shrnují podstatu nejdůležitějších okruhů činnosti resortu, dnes spouští Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně Karla Šlechtová na nich pro nejširší veřejnost osobně vysvětluje, co považuje za nejvýznamnější u nových zákonů nebo dalších aktivit ministerstva.

Zdroj: mmr.cz

MMR podpoří výstavbu komunitních domů pro seniory 105 miliony korun

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v týdnu rozhodla o schválených a zamítnutých žádostech o poskytnutí dotace na výstavbu Komunitních domů seniorů, vyhlášeného v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Schváleno bylo uvolnění dotací v celkové výši 105 milionů korun pro 12 projektů.

Zdroj: mmr.cz

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020

Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová bude krátkodobě hospitalizována

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová bude od středy 12.8.2015 několik dní hospitalizována v jedné z pražských nemocnic. Ministryně Šlechtová se podrobí akutnímu chirurgickému zákroku, který souvisí s dlouhodobými potížemi dolní končetiny. Prosíme proto tímto média, aby v době hospitalizace a bezprostřední rekonvalescence paní ministryni nežádala o osobní reakce. Jakékoli dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení.

Zdroj: mmr.cz

MMR čeká na výslednou podobu Pražských stavebních předpisů

Jak Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně upozorňovalo, nemá žádný vlastní zájem na tom, zda bude, nebo nebude mít Praha vlastní stavební předpisy jako jediný kraj v České republice. Jakožto dozorový orgán však musí trvat na vypořádání svých připomínek.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně z Libereckého kraje: "Větší využívání peněz z přeshraniční spolupráce je přesně to, co ch

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se včera vrátila z Libereckého kraje. Během této dvoudenní (10. – 11. srpna) pracovní návštěvy diskutovala se zástupci kraje o podpoře kulturních památek, cestovního ruchu, sociálního bydlení a představila také možnosti využití evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj. Ocenila také přínos programu přeshraniční spolupráce.

Zdroj: mmr.cz

Cohesion policy 2020+, strategic planning and approaches within V4+ countries

V rámci českého předsednictví V4 plánuje MMR kulatý stůl ke strategickému plánování a kohesní politice EU ve formátu V4+4

Zdroj: mmr.cz

Úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Dne 29. dubna proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Zdroj: mmr.cz

Jednání Pracovní skupiny Databáze strategií

Dne 18. května proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj v pořadí již šesté jednání Pracovní skupiny Databáze strategií.

Zdroj: mmr.cz

Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné sprá

Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

Zdroj: mmr.cz

Veřejné strategie v české praxi

Dne 28. května 2015 proběhlo diskusní setkání na téma „Veřejné strategie v české praxi“ organizované Ernst and Young.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová začátkem příštího týdne zamíří do kraje pod Ještědem

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštíví příští týden Liberecký kraj. Během dvoudenní návštěvy (10. – 11. srpna) nebude chybět setkání s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, se kterými chce osobně prokonzultovat jejich problémy. Navštíví také například hasičskou zbrojnici Krásná Studánka a prohlédne si projekt rekonstrukce infrastruktury po povodních v Heřmanicích, kde se chce ujistit o smysluplném zacílení dotací.

Zdroj: mmr.cz

Připomínky k novele stavebního zákona? Pomohou přijmout zákon ve prospěch všech

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj dnes proběhlo další zasedání Kolegia ministryně pro oblast stavebního zákona, složené ze zástupců nejvíce dotčených rezortů, Asociace krajů a podnikatelské sféry. Předmětem schůzky byla informace o uplatněných připomínkách a způsobu jejich vypořádání včetně harmonogramu legislativních prací. Samotný návrh novely stavebního zákona bude předložen vládě do konce října letošního roku.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová a předseda Svazu měst a obcí Lukl: Chceme zjednodušit systém a pravidla, aby se

O možnostech čerpání z Evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek či stavebním řízení jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení uvedených systémů a pravidel. Tento nově nastavený systém by samospráva mohla efektivně využívat tak, aby lidem usnadňoval život, nikoliv jim ho komplikoval. Šlo o první oficiální schůzku nového vedení Svazu s Karlou Šlechtovou.

Zdroj: mmr.cz

Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy

Po schválení většiny programů Evropské územní spolupráce pro programové období 2014 – 2020 Evropskou komisí v průběhu června 2015 se netrpělivě očekávané termíny výzev k předkládání prvních projektových žádostí staly středem zájmu projektových žadatelů. Zejména pak v programech přeshraniční spolupráce. Neschválené zatím zůstávají pouze programy Interreg DANUBE a INTERACT III, který ovšem svým zaměřením není určen pro realizaci konkrétních projektů. Jejich schválení se předpokládá na podzim 2015.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová v Jihočeském kraji ocenila přínos přeshraniční spolupráce

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová první srpnovou středu navštívila Jihočeský kraj. Vyzdvihla především program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, který se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější z celé Evropské unie.

Zdroj: mmr.cz

186 milionů EUR je připraveno pro rozvoj česko-saského příhraničí

Jako první program přeshraniční spolupráce byl o víkendu spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Stalo se tak necelé dva měsíce po schválení Evropskou komisí.

Zdroj: mmr.cz

Národní elektronický nástroj spuštěn

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Národní elektronický nástroj. NEN ulehčí přístup malým a středním podnikatelům na trh s veřejnými zakázkami.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová zítra navštíví Jihočeský kraj

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová stráví zítřejší den v Jihočeském kraji, kde se v rámci svých pracovních cest hodlá setkat s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, včetně představitelů města České Budějovice. Naplánována je i prohlídka vybraných projektů financovaných z fondů Evropské unie. Jedná se o jednu z návštěv českých regionů, kterými ministryně Šlechtová usiluje o zintenzivnění spolupráce a komunikace se starosty a hejtmany.

Zdroj: mmr.cz

Mmr - 2015

Ministryně Karla Šlechtová v médiích. Podpora regionů a cestovní ruch. Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání. Ministryně Karla Šlechtová v médiích.

Štítky: rozvoj a ministerstvo m pro v mmr s politika veřejn

Zdroj: mmr.cz

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

Zdroj: mmr.cz

Náměstkyně Olga Letáčková jednala v OSN o „Habitatu III“ i o „Evropském Habitatu“

V říjnu příštího roku se bude konat Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst v Ekvádoru. Minulý týden se konalo jednání členů Byra Přípravného výboru pro tuto akci, kterého se zúčastnila Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci.

Zdroj: mmr.cz

Nejvyšší představitel cestovního ruchu Taleb Rifai přijal pozvání Karly Šlechtové do Prahy

Generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) Taleb Rifai stráví spolu s ředitelkou Komise pro Evropu Isabelou Garaňou v České republice celkem tři dny. Jedná se o historicky první oficiální návštěvu nejvyššího představitele této organizace v České republice, kterou iniciovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Zdroj: mmr.cz

Jak se máte? A slouží vám zdraví? Vyptávala se Karla Šlechtová klientů v domově

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila domov seniorů U Anežky v Luštěnicích. Došlo i na krátký rozhovor, který se týkal plánů Ministerstva pro místní rozvoj v otázce nedostatečné kapacity v těchto zařízeních.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru cestovního ruchu, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Výzva SCLLD

Usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva je vyhlášena ke dni 1. 8. 2015 a příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude zahájen 1. 9. 2015.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová poskytne obcím 450 milionů na územní studie

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje dnes 9. října 2015 již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová: Není to má poslední cesta do Středočeského kraje

Setkání se zástupci regionu Středočeského kraje na krajském úřadě v Praze, návštěva Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, či návštěva domova seniorů „U Anežky“ v Luštěnicích. Tak vypadal den ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který věnovala Středočeskému kraji.

Zdroj: mmr.cz

Nezapomínáme ani na drobné sakrální stavby v obcích, podpoříme je padesáti miliony korun

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila finanční prostředky určené k poskytnutí dotací v roce 2015 v rámci dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích. Alokovanou částku 50 milionů korun Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělí mezi 273 projektů.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová otevírá brány žadatelům! IROP vyhlásí první výzvy k podávání projektů na silnice a ú

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v pátek (31. 7.) první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: mmr.cz

Středočeský kraj uvítá Karlu Šlechtovou

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se ve čtvrtek 30. 7. 2015 chystá rozjet po Středočeském kraji. V plánu má samozřejmě setkání s hejtmanem kraje i dalšími významnými zástupci celého regionu. Cílem těchto akcí v krajích je zintenzivnit spolupráci a komunikaci se starosty a hejtmany, představit cíle a plány Ministerstva pro místní rozvoj a v neposlední řadě také návštěva vybraných projektů podpořených z evropských dotací.

Zdroj: mmr.cz

Kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj v jednotlivých krajích

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky. Tato státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj bude pro programové období 2014-2020 zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu.

Zdroj: mmr.cz

Dotace pro golfisty a hoteliéry končí

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rozhovoru pro E15 komentovala situaci kolem zrušení dotací pro golfisty a hoteliéry.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová: Čerpání dotací by mohlo být mnohem lepší

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rozhovoru pro E15 o odhadech nedočerpání evropských dotací.

Zdroj: mmr.cz

Plzeňský kraj byl třetí v pořadí. Karla Šlechtová zavítala do Evropského města kultury

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rámci svých pracovních cest dnes zavítala do Plzeňského kraje. Na setkání s Radou Plzeňského kraje a starosty obcí převažovalo téma bytové problematiky, možnosti čerpání národních programů Ministerstva pro místní rozvoj a možnosti financování z evropských dotací.

Zdroj: mmr.cz

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k dnešní zprávě Hospodářské komory k novele stavebního záko

Dnešní tiskovou zprávu Hospodářské komory považuje Ministerstvo pro místní rozvoj za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média ovlivnit výsledek mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění stavební zákon a dalších 36 souvisejících zákonů.

Zdroj: mmr.cz

Národní elektronický nástroj je jednoduchý a šetří náklady

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v prostorách Hospodářské komory dne 23. července vzdělávací seminář k bližšímu představení Národního elektronického nástroje.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová pochválila vybrané projekty v Pardubickém kraji

Setkání se zástupci regionu, jednání s hejtmanem, účast na Regionální stálé konferenci, návštěva vybraných projektů, které díky evropským dotacím prošly rekonstrukcí a mnohé další akce. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Pardubickém kraji neztrácela čas.

Zdroj: mmr.cz