Linka 199

Zdroj: business.center.cz

nejčastější zdroje článků

Registrace

Chráněny jsou přezdívky používané v Diskuzním fóru našeho serveru. Přezdívka slouží k Vaší identifikaci vůči ostatním uživatelům. Po odeslání registračního.

Štítky: bude registrace do je jméno přihlašovací přihlašovací jméno vaše v diskuzním diskuzním

Zdroj: business.center.cz

Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Nová šablona s možností exportu do XML vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je nově přidaná.

Štítky: vzor č vzor zdarma financí ministerstvo ministerstvo financí č daně vyúčtování vyúčtování daně

Zdroj: business.center.cz

Vrácení spotřební daně

Nové šablony přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56, 56a a 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních jsou pro Vás nyní připraveny ke stažení.

Štítky: ostatní zelená oleje nafta topné oleje ostatní benzíny zelená nafta topné k přiznání pokyny k přiznání

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani ze zemního plynu

Přidali jsem pro Vás formulář přiznání k dani ze zemního plynu.

Štítky: ze plynu ze zemního plynu zemního zemního plynu ze zemního dani ze zemního k dani ze dani ze

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z pevných paliv

Přidali jsem pro Vás formulář přiznání k dani z pevných paliv.

Štítky: paliv pevných dani z pevných z pevných z pevných paliv pevných paliv

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z elektřiny

Přidali jsem pro Vás formulář přiznání k dani z elektřiny.

Štítky: vzor č vzor přiznání aspekt aspekt hm hm č daňové daňové přiznání

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z nemovitostí

Šablona pro řádné, dílčí i dodatečné přiznání k dani z nemovitostí, včetně pokynů k vyplnění a příloh pro rok 2016 je pro Vás připravena ke stažení.

Štítky: vzor č vzor zdarma přiznání financí ministerstvo ministerstvo financí č daňové daňové přiznání

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Nová šablona o přiznání k dani z příjmů fyzických osob - úplný formulář pro všechny typy příjmů je nyní ke stažení.

Štítky: vzor č vzor zdarma přiznání aspekt aspekt hm hm č daňové daňové přiznání

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Připravena je pro Vás nová šablona přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve převodu nemovitostí) včetně pokynů, příloha a různých pomůcek pro výpočet daně.

Štítky: přiznání k dani nabytí přiznání k k dani z dani přiznání k dani dani z k vyplnění přiznání

Zdroj: business.center.cz

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Šablona vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob s možností exportu do XML je již ke stažení.

Štítky: vyúčtování včetně šablona včetně k vyúčtování příloha k vyplnění vyúčtování k vyplnění vyúčtování přílohy šablona včetně přílohy včetně přílohy

Zdroj: business.center.cz

Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Nová šablona s možností exportu do XML vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je nově přidaná.

Štítky: vzor č vzor zdarma financí ministerstvo ministerstvo financí č daně vyúčtování vyúčtování daně

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani silniční

Stáhnout si můžete nyní přiznání k dani silniční včetně přílohy a pokynů k vyplnění.

Štítky: vzor č vzor přiznání č daňové daňové přiznání včetně šablona včetně příloh včetně příloh šablona včetně

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přidali jsme ke stažení přiznání k dani z přidané hodnoty včetně pokynů k vyplnění. K dispozici je i verze v angličtině.

Štítky: vzor č vzor zdarma šablona aspekt aspekt hm hm č daňové daňové přiznání

Zdroj: business.center.cz

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty

Souhrnné hlášení a následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty je pro Vás nyní připravené ke stažení.

Štítky: vzor č vzor zdarma šablona č hlášení souhrnné hlášení cz en šablona cz

Zdroj: business.center.cz

Výpočet ročního vypořádacího koeficientu dle § 76

Připravili jsme pro Vás nový formulář výpočet ročního vypořádacího koeficientu pode § 76 zákona o DPH (pro plátce s osvobozeným plněním).

Štítky: dle aspekt aspekt hm hm výpočet ročního výpočtový formulář dle formulář dle výpočtový formulář výpočtový

Zdroj: business.center.cz

Občanský zákoník

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení. Novelizované znění a dotčené části jsou vyznačeny tučně. Obáváte se útoků proti lidem na území ČR po.

Štítky: smlouva část hlava smlouva o

Zdroj: business.center.cz

Diskuzní fórum

Diskuzní fórum business.center.cz, informačního serveru pro podnikání.

Štítky: ze exekuce jana mzdy pavel re kh jana n cvrk jiřinah

Zdroj: business.center.cz

Zákon o daních z příjmů

Znění zákona o daních z příjmů platné pro zdaňovací období 2013 viz Archivní zákony. Třídění hmotného majetku do odpisových skupin. Novelizované znění a.

Štítky: fyzických daně daně z daně z příjmů příloha příloha č skupina fyzických osob odpisová skupina odpisová

Zdroj: business.center.cz

Zákon o ochraně osobních údajů - Část I.- Hlava 2 - Práva a...

Aktuální znění zákona č. 101. 2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Část I. - Hlava 2 - Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Štítky: osobní správce údaje údajů subjektu osobních osobních údajů zpracování subjektu údajů osobní údaje

Zdroj: business.center.cz

Zákoník práce - Část II.- Hlava 4 - Skončení pracovního poměru

Nový zákoník práce. Zákon. č. 262. 2006 Sb., zákoníku práce - Část II. - Pracovní poměr - Hlava 4 - Skončení pracovního poměru.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnance zaměstnavatel poměr pracovní poměr je

Zdroj: business.center.cz

Zákon o dani z přidané hodnoty

S účinností od 1. 4. . 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlé. se např. režim. uplatňování odpočtu daně. Aktuální znění zákona č. 235

Štítky: daně zboží plnění příloha příloha č seznam daně a dani díl o dani

Zdroj: business.center.cz

Zákon o ochraně osobních údajů

Aktuální znění zákona č. 101. 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: část hlava zákona úřadu ii poznámky iii hlavička zákona přechodná a iv

Zdroj: business.center.cz

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy

Sekce Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: pojištění řád pojistném na zákon o dani o pojistném o dani tr td td tr zákon o ochraně

Zdroj: business.center.cz

Business.center.cz

business.center.cz - Informační server pro podnikání

Štítky: ve ke jsme více je pro vás jsme pro ke stažení stažení

Zdroj: business.center.cz

Občanský zákoník

Zákon č. 89. 2012 - nový občanský zákoník - v klasickém přehledném zpracování na našem serveru.

Štítky: o a podle hlava ustanovení všeobecná ustanovení obecná ustanovení obecná díl oddíl

Zdroj: business.center.cz

Směnná smlouva

Novinkou je pro Vás směnná smlouva, která je nyní ke stažení v sekci občanských záležitostí.

Štítky: smlouva občanský zákoník občanský sb směnná smlouva směnná je zde věc poškozena poškozena a v zákoně

Zdroj: business.center.cz

Smlouva o dílo

Vložili jsem pro Vás novou šablonu. Smlouvou o dílo se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci apod.

Štítky: za dílo o dílo smlouva o dílo úprava díla zhotovení dílem

Zdroj: business.center.cz

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Šablona pro potvrzení o zdanitelných příjmech je nyní ke stažení. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, o sražených zálohách na daň a o sražené dani vybírané zvláštní sazbou daně z příjmů dle § 6 a dle § 7 na základě autorského zákona.

Štítky: příjmech vzor č vzor šablona potvrzení č zdanitelných příjmech zdanitelných potvrzení o zdanitelných

Zdroj: business.center.cz

Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Ke stažení je šablona účetní závěrky pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci. Výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích.

Štítky: výkaz příjmů a o majetku výdajů výkaz výkaz o majetku majetku výkaz o majetku a o majetku a

Zdroj: business.center.cz

Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Přidali jsme pro vás ke stažení účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele vedoucího účetnictví včetně rozvahy, výsledovky a příloh.

Štítky: zjednodušeném ve zjednodušeném rozsahu zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném závěrka ve zjednodušeném účetní závěrka ve závěrka ve

Zdroj: business.center.cz

Účetní závěrka v plném rozsahu

Přidali jsme pro vás ke stažení účetní závěrku v plném rozsahu včetně rozvahy, výsledovky, cash flow, a příloh.

Štítky: flow zdarma hm výsledovka rozvaha výsledovka a česky limit

Zdroj: business.center.cz

Čestné prohlášení

V šablonách naleznete čestné prohlášení jako příloha dokumentu o pravosti údajů, které se uvedly v primárním dokumentu.

Štítky: čestné prohlášení čestné prohlášení dokumentu které se uvedly primárním dokumentu jako příloha dokumentu které se prohlášení jako příloha pravosti údajů

Zdroj: business.center.cz

Smlouva o zprostředkování

Nová smlouva o zprostředkování je pro Vás již nyní ke stažení. Tento druh smlouvy je nejčastěji využíván, chce-li někdo prodat automobil či nemovitost a nemá k tomu odborné znalosti.

Štítky: smlouva o zprostředkování o zprostředkování zprostředkování smlouva o druh smlouvy je druh úkony smlouvy tento

Zdroj: business.center.cz

Ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti OSVČ

Ke stažení je nový formulář, kterým OSVČ oznámí příslušnému úřadu ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Štítky: činnosti výdělečné o ukončení samostatné samostatné výdělečné činnosti výdělečné činnosti oznámení samostatné výdělečné výkonu samostatné ukončení

Zdroj: business.center.cz

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Přidali jsme pro Vás novou šablonu v kategorii pracovních záležitostí. V šabloně naleznete rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 odst. 1 písm. c) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru rozvázání pracovního výpovědí pracovního poměru výpovědí rozvázání poměru výpovědí rozvázání pracovního poměru zákona

Zdroj: business.center.cz

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

Přidali jsme pro vás nyní ke stažení formuláře přiznání k dani z příjmů právnických + účetních závěrek s možností exportu do XML.

Štítky: vzor č vzor zdarma přiznání financí ministerstvo ministerstvo financí šablona aspekt aspekt hm

Zdroj: business.center.cz

Pracovní smlouvy

Připomínáme, že jsou ke stažení v sekci pracovní záležitosti různé typy pracovních smluv.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru dle dohoda dohoda o zákoníku smlouva zákoníku práce dle zákona č

Zdroj: business.center.cz

Přehled o příjmech a výdajích

Přidali jsme pro vás přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

Štítky: o výdajích příjmech a o příjmech o příjmech a a výdajích příjmech příjmech a výdajích a podle

Zdroj: business.center.cz

Společenská smlouva S.R.O.

Ke stažení jsme pro vás připravili vzor společenské smlouvy pro založení společnosti s ručením omezeným.

Zdroj: business.center.cz

Registrace

Chráněny jsou přezdívky používané v Diskuzním fóru našeho serveru. Přezdívka slouží k Vaší identifikaci vůči ostatním uživatelům. Po odeslání registračního.

Štítky: bude registrace do je jméno přihlašovací přihlašovací jméno vaše v diskuzním diskuzním

Zdroj: business.center.cz

Bankovní sektor

Sekce Bankovní sektor na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: sazba pro plateb bank české české republice u plateb platebním styku plateb se se vztahem

Zdroj: business.center.cz

E - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona o účely emisní and účely zákona o účely zákona ex interest before taxes

Zdroj: business.center.cz

Pracovní právo

Sekce Pracovní právo na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: strany zaměstnanosti pp vlády sb o zaměstnanosti třeba pečlivě pročíst jak byl životního minima pracovní smlouvu

Zdroj: business.center.cz

L - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona účely občanského likvidace likvidátor občanského zákona účely občanského zákona účely občanského pojmù lex

Zdroj: business.center.cz

Rejstřík trestů

Sekce Rejstřík trestů na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: řízení rejstříku rejstříku trestů stanice td czech point stanice pražského povstání výstupní stanice výstupní výpisu

Zdroj: business.center.cz

M - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona o ministerstvo zákona účely podnikání na míra účely zákona o účely zákona mezní míra mezní

Zdroj: business.center.cz

Právní doložka serveru business.center.cz

Právní doložka serveru business.center.cz. Podmínky. použití, ochranná známka.

Štítky: osobní za práva použití doložka právní ochranné společnosti uživatelům serveru business

Zdroj: business.center.cz

Šablony - Smlouvy a jiné právní úkony

Šablony smluv a jiných právních dokumentů. Plné. moci, čestná prohlášení, dohody, výpovědi. Vzory. i tiskopisy.

Štítky: dohoda dohoda o smlouva smlouva o kupní nájemní smlouva kupní smlouva zápůjčce o zápůjčce

Zdroj: business.center.cz

Šablony - Účetnictví & finance

Šablony pro účetnictví a finanční záležitosti. Účetní. výkazy, účetní doklady, platební styk. Tiskopisy

Štítky: účetní rozsahu účetní závěrka závěrka závěrka pro účetní závěrka pro k úhradě úhradě příkaz příkaz k

Zdroj: business.center.cz

B - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona o zákona účely byt občanského bod účely zákona o účely zákona bytové burzovní

Zdroj: business.center.cz

Nové občanské a obchodní právo - rekodifikace od 1. Ledna...

Sekce Nové občanské a obchodní právo - rekodifikace 2014 - serveru business.center.cz, informačního serveru pro podnikání.

Štítky: odměňování od změna ledna obchodních nový společnosti úpravy o obchodních změna úpravy

Zdroj: business.center.cz

Zákon o účetnictví

1991 Sb., o účetnictví, byl novelizován zákonem č. 410. změn se týká mezinárodních účetních standardů a konsolidace, změnily se však např. i. pozornosti.

Štítky: část účetní poznámky pod čarou a závěrečná účetní knihy účetních písemností a účetní část vii ustanovení společná

Zdroj: business.center.cz

Vyberte podsekci nebo rychlý odkaz na oblíbené

Sekce Finance serveru business.center.cz, informačního serveru pro podnikání.*

Štítky: při ve od financí účetní ceny pro průměrné roku průměrné ceny

Zdroj: business.center.cz

Šablony - Sociální zabezpečení

Šablony správy sociálního zabezpečení - nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální podpora.

Štítky: přehled žádost přehled o zaměstnavatelů registru žádost o přihláška do přihláška do registru do registru zaměstnavatelů přihláška

Zdroj: business.center.cz

U - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona o účetní trhu účely o podnikání územní účastník podnikání na kapitálovém kapitálovém na kapitálovém trhu

Zdroj: business.center.cz

Živnostenský Zákon

Aktuální znění zákona č. 455. 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona), na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: výkon část č živnosti živnostenského ustanovení živností příloha příloha č poznámky

Zdroj: business.center.cz

Statistiky přístupů business.center.cz

Statistiky přístupů k business.center.cz, informačnímu serveru pro podnikání.

Štítky: nyní leden říjen statistiky únor spir netmonitor netmonitoru dat netmonitoru netmonitor

Zdroj: business.center.cz

Archivní znění zákonů a právních norem

Sekce Archivní zákony a právní normy na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: č nařízení právních vlády sb tr td td tr archivní znění zákonů nařízení vlády

Zdroj: business.center.cz

R - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: zákona o zákona sazba účely cena úvěr trh relativní účely zákona o účely zákona

Zdroj: business.center.cz

Šablony - Ostatní úřady

Šablony z úřadů. Tiskopisy. formuláře, ohlášení, žádosti, oznámení.

Štítky: změny práva společnost návrh obchodního rejstříku zápis žádost obchodního žádost o návrh na

Zdroj: business.center.cz

Daně a poplatky

Sekce Daně a poplatky serveru business.center.cz, informačního serveru pro podnikání.

Štítky: ve financí č u informace ministerstva ministerstva financí čr financí čr ministerstva financí uplatňování

Zdroj: business.center.cz

F - Slovník pojmù

Výkladový slovník pojmů z práva, ekonomiky a jiných oblastí podnikání.

Štítky: finanční fond investování fúze instituce finanční instituce fiskální forenzní kolektivního fixní

Zdroj: business.center.cz

Šablony - Finanční úřad

Šablony daňových přiznání, registrací a jiných tiskopisů finančního úřadu.

Štítky: přiznání osob k dani přiznání k k dani z dani přidané přiznání k dani přidané hodnoty dani z

Zdroj: business.center.cz

Tiskový servis

Informace serveru business.center.cz pro novináře - tiskové zprávy, loga, základní údaje.

Štítky: mezi pro více uživatelé je bodů server gif miniatura miniatura gif

Zdroj: business.center.cz

Živnostenské právo

Sekce Živnostenské právo na serveru business.center.cz, informačním serveru pro podnikání.

Štítky: ohlášení živností kterým kterým se náplně jednotlivých živností obsahové se stanoví v platném znění stanoví obsahové náplně

Zdroj: business.center.cz

Zákoník práce

2006 Sb., zákoník práce, byl novelizován zákonem č. 347. znění zákona č. 262

Štítky: práci pracovní za část hlava zaměstnavatele zaměstnance zaměstnanců ustanovení ustanovení o

Zdroj: business.center.cz