Linka 199

Štítek: účetní závěrky

nejčastější štítky

Komentář: Změna v účetním odhadu nebo změna účetní metody?

Od roku 2013 obsahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. novou položku ve vlastním kapitálu – Jiný výsledek hospodaření minulých let, v §15 vyhlášky je uvedeno, že tato položka má být použita pro rozdíly ze změn účetních metod a opravy nesprávného účtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích.

Štítky: metody dispozici k dispozici odhadu účetní účetních účetní závěrky závěrky účetní jednotka jednotka

Zdroj: www.grinex.cz

Komentáře - autor: Alice Šrámková | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: účetní účetních účetní závěrky změnách ve změnách ve vlastním kapitálu ve vlastním vlastním kapitálu vlastním ve vlastním kapitálu

Zdroj: www.grinex.cz