Linka 199

Štítek: regionů a cestovní

nejčastější štítky

Mmr - Pohřebnictví

Zákon o pohřebnictví reguluje postupy od předání těla zemřelého k pohřbení, včetně např. podmínek provozování pohřebních služeb, krematorii i pohřebišť,.

Štítky: kvalifikace regionů a cestovní orgánu státní správy úpravou orgánu státní ústředního pozůstal o pohřebnictví pohřebišť pohřebnictví

Zdroj: www.mmr.cz

Mmr - Podpora regionů a cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj je v rámci svých kompetencí pověřeno dohledem nad činností dražebníků a kontrolou dodržování zákona o veřejných dražbách.

Štítky: oblasti cestovní veřejných ruchu cestovního regionů a cestovní cestovní ruch a cestovní ruch a cestovní cestovního ruchu

Zdroj: www.mmr.cz