Linka 199

Štítek: pracovního

nejčastější štítky

Ukončení pracovního poměru dohodou Vzor, výpověď Vzor, zrušení...

Základními typy rozvázání pracovního poměru jsou dohoda, výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době. VZOR

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru rozvázání pracovního výpovědí rozvázání rozvázání pracovního poměru dohodou okamžitým zrušením

Zdroj: www.ipodnikatel.cz

Rozvázání pracovního poměru dohodou a výpovědí | Rozvázání...

Základními typy rozvázání pracovního poměru jsou dohoda, výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době. VZOR

Štítky: podnikání a pracovního poměru pracovního poměru var pro v se jquery

Zdroj: www.ipodnikatel.cz

Vyhazov bez důvodu neexistuje. Chybná výpověď může zaměstnavatele přijít draho

Podmínky výpovědi dané zaměstnavatelem jsou v zákoníku práce poměrně přísné. Zaměstnance není možné vyhodit „jen tak“, a pokud je výpověď vadná, může to firmu přijít draho – platí náhradu mzdy za dobu trvání soudního sporu.Další články k tématu:Spáchali jste v práci drobný prohřešek? Zaměstnavatel vám pokutu dát nesmíJen dva týdny dovolené v pracovní smlouvě? Ubráníte se, právo je na vaší straně

Štítky: pracovního práce js fjs neexistuje výpovìï dùvodu pomìru skonèení dùvodu neexistuje

Zdroj: byznys.lidovky.cz

Zákoník práce - Část II.- Hlava 4 - Skončení pracovního poměru

Nový zákoník práce. Zákon. č. 262. 2006 Sb., zákoníku práce - Část II. - Pracovní poměr - Hlava 4 - Skončení pracovního poměru.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnance zaměstnavatel poměr pracovní poměr je

Zdroj: business.center.cz

Outplacement: propouštění bez rizika

Chystáte se propouštět, ať už z nutnosti organizačních změn, omezení poptávky či nespokojenosti se zaměstnancem? Víte ale, jak rozvázat pracovní poměr tak, aby z toho obě strany vyšly vítězně? Využijte outplacement, najděte ekonomicky přijatelné způsoby řešení v souladu s právními předpisy a vyvarujte se riziku sankcí. Předejděte hrozbě soudního sporu s bývalým zaměstnancem s naší pomocí.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zaměstnance zde rizika propouštění outplacement propouštění bez bez rizika

Zdroj: www.forum-media.cz

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Přidali jsme pro Vás novou šablonu v kategorii pracovních záležitostí. V šabloně naleznete rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 odst. 1 písm. c) zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru rozvázání pracovního výpovědí pracovního poměru výpovědí rozvázání poměru výpovědí rozvázání pracovního poměru zákona

Zdroj: business.center.cz

Vnitropodnikové směrnice – 3. část

Ve třetí části seriálu se budeme věnovat pracovnímu řádu. Pracovní řád, na rozdíl od mnoha jiných vnitropodnikových směrnic, nejsou povinni vydávat zaměstnavatelé v podnikatelské sféře. Povinný je ale naopak pro zaměstnavatele ze „státní sféry“.

Štítky: pracovní zaměstnanci pracovního poměru pracovního poměru práce řád

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracovní smlouvy

Připomínáme, že jsou ke stažení v sekci pracovní záležitosti různé typy pracovních smluv.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru dle dohoda dohoda o zákoníku smlouva zákoníku práce dle zákona č

Zdroj: business.center.cz

Co dělat při platební neschopnosti zaměstnavatele

Jste v pracovním poměru a váš zaměstnavatel je v prodlení s vyplacením mzdy či platu? Za určitých podmínek vám může dlužnou mzdu vyplatit i úřad práce. Jaké jsou podmínky pro uplatnění mzdových nároků a co je třeba pro to udělat?

Štítky: pracovního pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnance zaměstnanec mzdových nároků mzdových nároků nároky mzdové

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak řešit v zaměstnání volno na přípravu na státnice?

Jaké možnosti má student v případě, že je zaměstnaný a potřebuje si vzít na několik týdnů volno kvůli přípravám na státnice? Na další z vašich dotazů z online poradny odpovídá specialistka na pracovní právo.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru pojistné zkoušky volno let pracovn na př měsíce

Zdroj: portal.pohoda.cz

Časté dotazy týkající se zaměstnaneckého poměru

Může nařídit zaměstnavatel práci přesčas? Proplatí zaměstnanci tuto práci navíc? Jak můžete čerpat dovolenou a na co si dávat pozor? Našli jste si jinou práci a potřebujete ukončit pracovní poměr – jaké máte možnosti? Odpovědi najdete v tomto článku.

Štítky: práci zaměstnanci pracovního poměru pracovního poměru dovolené přesčas zaměstnavatel zaměstnanec dovolenou

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pravidla vyplácení odstupného

Kdy máte nárok na odstupné a od čeho se odvíjí jeho výše? Kdy vám odstupné vyplatí? Budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Může vám úřad práce odstupné kompenzovat, pokud jej nedostanete? Odpoví vám následující článek.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru jeho m zaměstnavatele zaměstnanec odstupné odstupn odstupného

Zdroj: portal.pohoda.cz

Leden přinese změny v zákoně o zaměstnanosti

Pokuty za nelegální zaměstnávání již nebudou pro firmy likvidační. Kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah má mít na pracovišti pouze zaměstnavatel. Jaké další změny přinese novela zákona o zaměstnanosti od roku 2015?

Štítky: firmy pracovního dokladů dohody nebudou dohody o přinese likvidační zaměstnávání zaměstnanosti

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory

Způsob, kterým skončí vaše zaměstnání, ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti. Dále je způsob skončení pracovněprávního vztahu rozhodný pro to, zda vám vznikne nebo naopak nevznikne nárok na odstupné.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru dobu skončení zaměstnání poměr skončení pracovního poměru skončení pracovního pracovní poměr

Zdroj: portal.pohoda.cz

Úmyslné vymazání dat zaměstnavatele

Je úmyslné vymazání dat zaměstnavatele důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru se zaměstnancem? Německý soud nedávno rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo v této situaci přiměřenou reakcí.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zrušení dat zrušení pracovního dat zaměstnavatele zrušení pracovního poměru

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 4. část

V minulých třech částech jsme si společně prošli základní účetní výkazy jako zdroje dat pro samotnou finanční analýzu. Dnešní díl proto již můžeme věnovat jednotlivým metodám, kterými finanční zdraví firmy posuzujeme.

Štítky: analýzy pracovního část kapitálu aktiv pro podnikatele oběžných oběžných aktiv čistého pracovního kapitálu

Zdroj: portal.pohoda.cz

Konkurenční doložka

V konkurenční doložce se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

Štítky: pracovního zaměstnavatele smluvní zaměstnance zaměstnanec pokuty konkurenční doložka doložky konkurenční doložky

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance

Před zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákonem daných povinností, které jsou spojeny s dokladováním vzniku nového pracovního poměru. Jaké povinnosti vás čekají při přijetí nového zaměstnance?

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zdravotní zaměstnance zaměstnavatel pracovní smlouvy http

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru? Musí mu mimo jiné proplatit nevybranou dovolenou, vydat potvrzení o zaměstnání nebo poskytnout volno na vyhledání nové práce.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnavatel dovolenou pracovn dovolen ukončen

Zdroj: portal.pohoda.cz

Většina lidí odchází ze zaměstnání dobrovolně

Pouze pětina pracovních poměrů končí na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele s dvouměsíční výpovědní lhůtou a odstupným. Bezmála v polovině případů dochází k ukončení spolupráce se souhlasem zaměstnance, nebo přímo na jeho podnět.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnance ze zaměstnání případů kvůli výpověď

Zdroj: portal.pohoda.cz

Příspěvky a dotace pro OSVČ se zdravotním postižením

Díky příspěvkům a dotacím pro osoby samostatně výdělečně činné se zdravotním postižením může být start do podnikání mnohem lehčí. Podívejte se, jaké možnosti finanční podpory stát nabízí, některé z nich mohou využít nejen zdravotně postižení.

Štítky: ve pracovního práce místa se zdravotním se zdravotním postižením zdravotním postižením postižením zdravotním pracovního místa

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozvázání a skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Vše má ale svá pravidla a například okamžitě zrušit pracovní poměr nejde jen tak z ledajakého důvodu.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele zaměstnanec pracovn poměr pracovní poměr době

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracovat na dobu určitou může zaměstnanec až devět let

Pracovní poměr na dobu určitou se od roku 2012 výrazně změnil. Platí pravidlo „třikrát a dost“ a na dobu určitou můžete u jednoho zaměstnavatele pracovat celkem až devět let. Umožňuje to novela zákoníku práce.

Štítky: pracovního poměru dobu let na dobu určitou dobu určitou na dobu určitou poměru na poměr na dobu

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce v roce 2008 - 2. část

V první části byly uvedeny asi nejzajímavější změny, které se v zákoníku práce s účinností k 1. lednu 2008 odehrály. Další změny do zákoníku práce ale přinesl nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008. Publikací tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, tedy dnem 14. dubna 2008, byla některá ustanovení zákoníku práce zrušena.

Štítky: pracovního zákoníku zákoníku práce byla ustanovení soud zákoník ústavní ústavní soud byly

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozvázání pracovního poměru dohodou a výpovědí | Rozvázání...

Základními typy rozvázání pracovního poměru jsou dohoda, výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době. VZOR

Štítky: podnikání a pracovního poměru pracovního poměru var pro v se jquery

Zdroj: www.ipodnikatel.cz

Nakladatelství Forum

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zákoníku zákona o zaměstnance která online webinář přímý přenos

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zákoníku zákoníku práce pracovních která práce a v roce pracovněprávních

Zdroj: www.forum-media.cz

Zaměstnanci a HR

Odpověď je zajištěna do 48 hodin, vyjma víkendů a svátků. Lhůta pro zaslání odpovědi se však může v případě složitosti dotazu prodloužit.

Štítky: pracovního poměru ukončení petr založil manky manky lada od lada zezulová ivana zezulová

Zdroj: poradna.podnikatel.cz

Vyhodili jste zaměstnance na hodinu? Zahráváte si se zákonem...

Vyhodit zaměstnanec na hodinu, tedy okamžité zrušení pracovního poměru, by mělo být pouze výjimečné. Vysvětlujeme. proč.

Štítky: pracovní pracovního poměru pracovního poměru zaměstnavatele porušení zaměstnance zrušení povinností zrušení pracovního

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zaměstnanci a HR - Podnikatel.cz

Předává praktické rady, vykládá složité zákony, upozorňuje na časté chyby a naviguje k zisku i potřebnému optimismu. Denně. místo pro živnostníky.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru ukončení daně zaměstnavatele úřad mzdy ukončení pracovního obecní

Zdroj: www.podnikatel.cz

Ukončení pracovního poměru dohodou Vzor, výpověď Vzor, zrušení...

Základními typy rozvázání pracovního poměru jsou dohoda, výpověď, okamžité zrušení nebo zrušení ve zkušební době. VZOR

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru rozvázání pracovního výpovědí rozvázání rozvázání pracovního poměru dohodou okamžitým zrušením

Zdroj: www.ipodnikatel.cz