Linka 199

Štítek: petra králíčková

nejčastější štítky

MF ČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Příjem žádosti: Do 30.4. 2016.  Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou

Štítky: pro podnikatele mf mf čr aktuální výzvy ostatní dotace pro petra králíčková dotace pro podnikatele králíčková podnikatele

Zdroj: www.dotacni.info