Linka 199

Štítek: emisních limitů

nejčastější štítky

Teplárny: Zpřísnění emisních limitů ohrozí provedené investice

Technická pracovní skupina Evropské komise se v létě 2015 shodla na zpřísnění požadavků na emisní limity založené na nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalovací zdroje s tepelným příkonem nad 50 MWt. Revize navrhuje pro velká spalovací zařízení zavedení měření dalších polutantů a ještě tvrdší limity emisí. Dle zástupců Teplárenského sdružení takové zpřísnění jen zbytečně zvýší náklady konečným Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: limity investice limitů emisní limitů ohrozí ohrozí provedené emisních limitů síry zpřísnění

Zdroj: oenergetice.cz