Linka 199

Štítek: bilaterálních vztahů

nejčastější štítky

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu

Štítky: bude v p bude uvedena a po na posilování bilaterálních dotace na posilování uvedena v posilování bilaterálních vztahů bude zpracov bilaterálních vztahů

Zdroj: www.dotacni.info