Linka 199

Nejnovější články na portálu

BB Centrum - budova G, Praha — Česká komora Architektů

Administrativní budova s komerčním parterem. Uliční průčelí domu je třípodlažní a navýšené o dvě patra ustupující do dvora. Kopíruje tak postupné zvyšování okolních budov směrem k magistrále a svým tvarem uzavírá michelský blok s jasně rozděleným veřejným a soukromým. Městotvorné je i rozdělení funkcí, stejné jako u okolních objektů. Na delší straně budovy vzniklo ustoupením parteru kryté loubí se zastávkou MHD, obě přilehlé ulice dostaly nové stromořadí. Variantně lze jednoduchými úpravami vytvořit druhou vstupní halu a dům může být rozdělen na dva samostatné celky. Ploché střechy jsou lemované zelení ve velkoobjemových květnících, je zde i terasa. To vše přináší přírodní prvek do kanceláří a hraje roli ve výrazu domu. Ve vnitřním dvoře je zahrada se vzrostlou zelení určená pro zaměstnance a návštěvníky, přístup do ní je kontrolovaný. Fasády do ulic jsou pojednány výrazněji a výpravněji než ve dvorní části. Pásová okna jsou na celém objektu typově stejná, řešení parapetů je odlišné. Uliční parter je kombinací prosklených ploch a pohledového betonu s temně rudým barevným nátěrem, betonové pilíře v přízemí vymezující podloubí mají podobu kónických hranolů.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce RD v Brně — Česká komora Architektů

Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a celkovou modernizaci historického domu postaveného ve 30. letech 20. století. Důraz je kladen na nové dispoziční uspořádání splňující požadavky moderní čtyřčlenné rodiny a s možností vícegeneračního uspořádání v budoucnu. Zásadní úpravy spočívají v přemístění ložnice do přístavku domu, který je v klidném zahradním vnitrobloku, a propojení dvou obytných místností v jednu velkorysou. Vzniká tím napříč celým domem velký společenský prostor s kuchyní, jídelním koutem, relaxačním respiriem a obývacím pokojem, propojující zahradní a uliční život. Navíc je tento prostor doplněn o nový kubický objem s hygienickým a technickým zázemím, který navazuje svým materiálovým pojetím na fasádu přístavku. Při pohledu z interiéru do zahrady a naopak je vizuálně patrné kontrastní propojení nových a původní stavebních zásahů. Koncept propojení původního a navrženého podtrhuje i obdobné materiálové pojetí nového střešního vikýře. Celkově návrh vyzdvihuje symbiózu nového a starého v rámci další stopy v historii domu.

Zdroj: www.cka.cz

Závěrečná řeč obhájce Kateřiny K. - Deník Referendum

Zveřejňujeme závěrečnou řeč Pavla Uhla obhájce Kateřiny K. obžalované z násilí proti úřední osobě, když loni 1. července bránila svého přítele proti útoku policisty.

Zdroj: denikreferendum.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Pavilon základní školy Líbeznice — Česká komora Architektů

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy. Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. To zajišťuje stabilně kvalitní prostředí pro výuku a zároveň snižuje spotřebu energií. V případě vhodných teplot venkovního prostředí je samozřejmě možné větrat přirozeně okny a dveřmi. Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu. Grafický design je založen na představě sluneční soustavy. Atrium představuje Slunce okolo kterého obíhá osm tříd (planet) . Každá ze tříd je zastoupena jednou planetou sluneční soustavy a charakteristickou barvou, ve které jsou vyvedeny také nápisy na dveřích, čísla skříněk, a také detaily vybavení a nábytku ve třídách. autorem grafického řešení je studio Kultivar - Zuzana Brychtová Horecká a Ondřej Šorm

Zdroj: www.cka.cz

Názory k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

přestavba a interiér bytu v Holešovicích — Česká komora Architektů

lokalita: horní ustoupené patro činžovního domu z 20. let 20. století / 2 menší jednostranně orientované byty, jeden do dvora na jih a druhý do ulice na sever. zadání: spojení bytů a vytvoření domova pro čtyřčlennou rodinu s malými dětmi / otevřenost, světlost, jednoduchost, hravost, přírodní materiály architektura: obytný prostor napříč domem / spojuje obě světové strany, dostává světlo hludoko do dispozice, otevírá se do obou teras / je páteří bytu, středem života rodiny / kuchyň, jídelna, obývák, herna, kino kajuty zavěšené podél obytného prostoru / malé intimnější prostory / v čase variabilně - dětské pokoje, pracovna, aupair, zašívárna / možnost spojení, oddělení posuvnými stěnami s,od obytného prostoru / samostatná jednotka, ložnice s vlastní koupelnou, důraz na klid konstrukce a mateiály: zachování všech nosných konstrukcí / vybourání parapetů oken, francouzská okna na terasy / odkrytí částí betonového žebírkového stropu / vložení dřevěných podhledů v různých úrovních, zcelení prostoru /„stromový“ domek pro děti, prostor pro palandu, niky na světla i závěsy / podlahy i podhledy dub olej, horizontály bytu, otevřenost / rastr policového systému, multiplex s bílým HPL / propojení stran hlavního prostoru, sjednocení vestavných truhlářských prvků, prosvětlení velké koupelny / cementové dlažby, cementové stěrky

Zdroj: www.cka.cz

Věra Tydlitátová: Hnědá nepřestane být hnědou, ani když jí páni budou říkat modrá - Deník Referendum

Pravdu má vždy jenom ten, kdo má vliv, peníze a moc. Takový člověk může klidně tvrdit, že hnědá je vlastně modrá. Ideálem našich mocných je hnědá, nikoliv zelená planeta.

Zdroj: denikreferendum.cz

Eva Tylová: Pro Turecké aerolinky vízum neplatí? - Deník Referendum

Zakoupená letenka a platné vízum nemusí stačit ke vstupu na palubu letadla při cestě z Johannesburgu do České republiky. Problém může nastat, pokud máte pouze jednosměrnou letenku.

Zdroj: denikreferendum.cz

Věra Tydlitátová: Proč mám rozpaky nad antijochovskou peticí - Deník Referendum

Podle autorky nemá sepisování petic valný význam, a navíc je třeba dbát na to, ke komu se svým podpisem připojíme. Je rovněž zřejmé, že ač má Roman Joch problematické názory, kritika by se měla soustředit na Petra Nečase, který si jej vybral.

Zdroj: denikreferendum.cz

Názory k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Pavel Uhl: Závěrečná řeč - Deník Referendum

Zmocněnec nezletilé Natálie Kudrikové a jejích sester poukázal na mimořádnou společenskou závažnost spáchaných činů. Ve své řeči, kterou zveřejňujeme, se vyjádřil i k otázce trestu tak, jak mu to umožňuje zákon, a odůvodnil, proč považuje za spravedlivý a přiměřený trest doživotní.

Zdroj: denikreferendum.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Rekonstrukce náměstí Osvobození ve Starém Městě — Česká komora Architektů

Co je to náměstí a k čemu by mělo sloužit? Náměstí je. Náměstí je reálný, pevně vymezený, zažívaný prostor – nikoli tabulka na rohu nesoucí nějaký název nebo jméno. Náměstí je těžištěm města, jeho ohniskem, tváří, vedou do něj a zase z něj všechny důležité cesty. Náměstí reprezentuje, umožňuje komunikaci, je veřejným prostorem.

Zdroj: www.cka.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Vila Bílá Hora — Česká komora Architektů

Rezidenční vila na Bílé Hoře s výhledem na letohrádek Hvězda. Projekt zahrnoval návrh interieru, zahrady, bazénu a všech potřebných technologií. Dům je energeticky úsporný.

Zdroj: www.cka.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Zuzana Uhde: Mezinárodní den žen je výzvou pro ženy i muže - Deník Referendum

8. března si letos připomeneme Mezinárodní den žen již posté. Za uplynulé století ženy v mnoha oblastech světa dosáhly v boji za svá práva zásadních úspěchů, ale bližší pohled na současnou situaci svědčí o tom, že nás ještě velký kus cesty za genderovou spravedlností čeká.

Zdroj: denikreferendum.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Přestavba rodinného domu, Prostřední Bečva — Česká komora Architektů

Rodinný dům se nachází v obci Prostřední Bečva, v chráněné krajinné oblasti Beskydy, nedaleko turistické stezky vedoucí na Pustevny. Navrhli jsme moderní přestavbu objektu s využitím z tradičních materiálů používaných v dané oblasti. Původní přízemní rodinný dům s podkrovím pro seno byl stavebně a technicky nevyhovující. Dispozice přestavěného domu vychází z dispozice původního objektu. Zachovány byly kamenné konstrukce - sklep, opěrné zdi a podezdívky. Nosná konstrukce a fasáda přestavěného domu je ze dřeva.

Zdroj: www.cka.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Petr Uhl: La historia me absolverá – dějiny mě zprostí viny - Deník Referendum

Dlouhý život kubánského revolucionáře Fidela Castra, který před nedávnem zemřel, je předmětem mnoha různých hodnocení. Jejich shrnutí i svůj osobní pohled přináší Petr Uhl.

Zdroj: denikreferendum.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Územní studie Jihlava, I. etapa, Lokalita Havlíčkova - soutěž - 3. místo — Česká komora Architektů

Nejvýznamnějšímu místu lokality dominují dopravní plochy a čtvrtina tohoto prostoru je dokonce nechána ladem. Tyto faktory vytváří významné bariéry pro prostupnost území pasantů, což nejvíce brání využití kulturně-společenského potenciálu místa. Návrh kruhové křižovatky redukuje dopravní plochy a umožňuje snazší průchod lokalitou pěšími. Předpolí DKO je vyčištěno a dlážděním vytvořeno prodloužení foyer. Dům kultury novým náměstím získává důstojný předprostor, který zde doposud chyběl. Lze zde konat rozličné akce. Oproti rovnému náměstí severní část reaguje na morfologii terénu a je řešena parkovou úpravou, která návštěvníkům dovoluje vydechnout. Vzniká zde také retenční potenciál pro řešenou lokalitu. Pod plochou náměstí je možné realizovat podzemní parkoviště s kapacitou až 55 stání, případně méně dle skutečné potřeby místních institucí. Jižní strana náměstí je dokončena novou uliční frontou, která sceluje prostor a dotváří nynější blokovou zástavbu. Část východní strany Havlíčkovy ulice je doplněna stromořadím a chodci jsou směrováni blíže domům a dále od vozovky. Ulici je tak možné lépe užívat. Vznikají odpočinkové plochy u zastávky MHD.

Zdroj: www.cka.cz

Věra Tydlitátová: Pestrý svět aneb hledání pravdy - Deník Referendum

Hledání zla ve společnosti je zajisté záslužné. Někdy je však dobré podívat se i do vlastních řad. To, že někdo patří do naší vlastní skupiny, by nemělo znamenat, že nedokážeme kriticky zhodnotit jeho činy. Nakonec pravda je nejdůležitější.

Zdroj: denikreferendum.cz

Železniční cyklostezka Mutěnka — Česká komora Architektů

Vytvoření programové náplně okolí cyklostezky, jenž vznikla na zrušené železniční trati z Mutěnic do Kyjova. Základním mottem návrhu je zachování odkazu historie využívání území a zobytnění zemědělské krajiny. Forma orientačního systému a mobiliáře je inspirována původním využitím stezky.

Zdroj: www.cka.cz

Není nad původnost, každý po ní touží... - Deník Referendum

Snaha o za každou cenu originální přístup a myšlení vede mnohé k tomu, že se hlásí k myšlenkám, které jsou nebezpečné a obdivují osobnosti, jejichž působení v dějinách lidstva nadělalo více škody než užitku.

Zdroj: denikreferendum.cz

Věra Tydlitátová: Kam kráčejí První zprávy? - Deník Referendum

Původně zajímavý internetový portál První zprávy podporuje ve svých článcích iniciativu D.O.S.T. Navíc se prostřednictvím svého redaktora Adama B. Bartoše dostává do spojení s ultrapravicovými portály.

Zdroj: denikreferendum.cz

Věra Tydlitátová: Někteří politici už dávno nežijí v realitě - Deník Referendum

V souvislosti s kauzou „složenka pro Kalouska“ se ukázalo, že mnozí politici jsou již natolik odtrženi od reality, že asi skutečně nemají představu o tom, jak lidé žijí a přemýšlí.

Zdroj: denikreferendum.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Interiér bytu v Praze — Česká komora Architektů

Rekonstrukce interiéru bytu. Byt v krásné lokalitě ve starém činžovním domě, který nabízí bydlení rodině se dvěma dětmi. Rozdělením dětského pokoje na dvě části se šatnou, má každé z dětí dostatečné soukromí.

Zdroj: www.cka.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Věra Tydlitátová: Na úctě ke stáří stojí civilizace - Deník Referendum

Pravicové hodnoty se vyznačují mimo jiné i úctou ke stáří. Klip, ve kterém Jiří Mádl a Martha Issová stáří a staré lidi urážejí, napadá dokonce samotnou podstatu naší civilizace.

Zdroj: denikreferendum.cz

Ve standardní demokracii by to politikovi zlomilo vaz - Deník Referendum

I kdyby stokrát nebyl Mirek Topolánek antisemita a nebyl proti křesťanům, z důvodu snížené inteligence by měl odstoupit, konstatuje ve své glose na adresu předsedy občanských demokratů Věra Tydlitátová.

Zdroj: denikreferendum.cz

Věra Tydlitátová: Židovstvo se tvářilo provokačně lhostejně… - Deník Referendum

„Nekupujte u židů, cukr, sádlo, mouku, zabili nám Anežku, modrookou holku.“ To na nás dýchá historie, kterou se někteří snaží oživit.

Zdroj: denikreferendum.cz

Petr Uhl: Proti terorismu a hybridním hrozbám - Deník Referendum

Petr Uhl polemizuje s obhajobou Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Proti šíření nenávisti na internetu je třeba využít spíše právní stát nežli Centrum, které není ani upraveno právním předpisem.

Zdroj: denikreferendum.cz

Pasivní přístavba rodinného domu v Poděbradech — Česká komora Architektů

Rozšíření stávajícího rodinného domu o druhý byt ("vejminek") v pasivně energetickém standardu včetně větrání s rekuperací.

Zdroj: www.cka.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Názory k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Závěrečná řeč obhajoby squatterů - Deník Referendum

„Společnost je netečná k publikační činnosti, k osvětové činnosti, ke spolkovým aktivitám a k podobným postupům, které se dnes považují za přijatelné. Nezbývá než tedy volit razantnější postupy, jak na daný problém upozornit.'

Zdroj: denikreferendum.cz

Ropák 2009: Vladimír Tošovský - ideální ministr nebo fachidiot? - Deník Referendum

V roce 2009 se Ropákem stal Vladimír Tošovský. Jeho zásluhy připomíná Jiří Tutter, který byl v době jeho působení ve vládě výkonným ředitelem Greenpeace ČR.

Zdroj: denikreferendum.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Odpověď na názor k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…

Zdroj: www.mesec.cz

Názory k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

V minulé části jsem psal, jak jsem si přečetl jistou část blogu pana Větvičky a jak jsem se divil. Ne nad Větvičkou, ale nad jeho čtenáři, kteří mi ten text doporučili.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Názory k článku "Osoba blízká" už řidičům nepomůže - Měšec.cz

Změny, které vešly v platnost s novým rokem, se letos výrazně dotýkají i řidičů. Vezmou jim například oblíbenou výmluvu na osobu blízkou.

Zdroj: www.mesec.cz

Petr Uhl: Jen tak se trochu přiživit - Deník Referendum

Vylučování členů a okresních organizací Českého svazu bojovníků za svobodu vede Petra Uhla k zamyšlení nad tímto Svazem a k hledání analogií s dalšími skupinami, které se podle něho také přiživují na nedávné historii.

Zdroj: denikreferendum.cz


404 hubero kororo