Linka 199

Změny srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti

Od 1. 1. 2014 se srážková daň uplatní pouze u příjmů plynoucích z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 Kč za měsíc a zaměstnanec nepodepíše Prohlášení k dani. Co dalšího se změnilo?

Zdroj: portal.pohoda.cz


Příbuzné články: