Linka 199

Vzory podání k obchodním rejstříkům jsou na internetu

Vzory podání k obchodním rejstříkům jsou na internetu. Snížení počtu vadných podání a zrychlení práce rejstříkových soudů si ministerstvo spravedlnosti a Transparency International ČR slibují od zveřejnění databáze doporučených vzorů podání obchodnímu a jiným rejstříkům na internetu. "Navrhovatelé

Zdroj: www.kurzy.cz


Příbuzné články:

 • Vzory právních dokumentů - Měšec.cz

  Na serveru Slunečnice.cz byl přidán nový program Vzory právních dokumentů 1.2006, který obsahuje téměř 600 aktuálních vzorů smluv, návrhů, podání,…

 • Vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku“ - Česká správa sociálního zabezpečení

  Pro potřeby zaměstnavatelů zpracovala ČSSZ vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu ČSSZ 896210 „Příloha k žádosti o …“.

 • Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, MŠMT ČR

  Vážení příjemci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si upozornit na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018. Na listě  „Výpočet OČR_PN od 15. dne“ je uvedena tabulka, pomocí které škola vypočte výši šablony. Tabulka po zadání požadovaných údajů vypočítá, jak velký úvazek je pracovníkovi krácen a jakou výši šablony je za daný měsíc možné uplatnit v ZoR v IS KP14+.  Nejnižší možné krácení je 0,1 úvazku, protože to je nejmenší jednotka práce schválená pro projekty zjednodušeného vykazování.  Na listě „Krácení šablon“ je uveden bližší postup pro výpočet krácené šablony.

 • Vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 7 odst. 3 vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, zveřejňuje nové vzory průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení. Podle § 136 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., se platnost průkazů zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, s výjimkou průkazů pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu (dále jen „průkaz radioamatéra“), vydaných podle dosavadních právních předpisů nemění. Průkazy radioamatéra vydané podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti dnem 30. dubna 2007. Úřad v této lhůtě vymění průkaz radioamatéra na základě žádosti držitele takového průkazu za průkaz odborné způsobilosti HAREC. ČTÚ čj. 998/2006-613 odbor správy kmitočtového spektra

 • Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obcho | epravo.cz

  Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

 • Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obcho | epravo.cz

  Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

 • Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obcho | epravo.cz

  Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

 • Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obcho | epravo.cz

  Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

 • Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů - V obč. soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvl. řízení soudních - Marta Škárová » Knihy Týden

  Kupte knihu Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů - V obč. soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvl. řízení soudních - Marta Škárová s 8% slevou v eshopu za 1 008 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz

 • Vzory smluv - Podnikatel.cz

  Předává praktické rady, vykládá složité zákony, upozorňuje na časté chyby a naviguje k zisku i potřebnému optimismu. Denně servíruje rozhodující…

 • Vzory smluv - Podnikatel.cz

  Předává praktické rady, vykládá složité zákony, upozorňuje na časté chyby a naviguje k zisku i potřebnému optimismu. Denně servíruje rozhodující…

 • Linka 199
 • Vzory smluv dle NOZ II. » Knihy Týden

  Kupte knihu Vzory smluv dle NOZ II. - s 14% slevou v eshopu za 249 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz

 • Vzory zmlúv a podaní pre občanov - IV. aktualizované a doplnené vydanie - Milada Illášová » Knihy Týden

  Kupte knihu Vzory zmlúv a podaní pre občanov - IV. aktualizované a doplnené vydanie - Milada Illášová s 20% slevou v eshopu za 552 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz

 • Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch - Milada Illášová » Knihy Týden

  Kupte knihu Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch - Milada Illášová s 17% slevou v eshopu za 499 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz

 • VZP - Aktuálně, ekonomické zpravodajství

  Ekonomické zpravodajství k tématu VZP - zprávy z portálu kurzy.cz, agenturní zpravodajství, z finančních portálů, z velkých zpravodajských serverů, ministerstev a dalších zdrojů. Monitoring internetu: 'VZP' na jednom místě.

 • VZP - konec nucené správy?

  VZP - konec nucené správy?. Nucená správa ve Všeobecné zdravotní pojišťovně by podle včerejšího vyjádření ministra zdravotnictví Davida Ratha mohla skončit do konce tohoto měsíce. Ministr to podmiňuje dokončením zdravotně pojistného plánu největší české zdravotní...

 • VZP - Lupa.cz

  Poměřuje úspěchy internetových projektů, tepe nešvary, analyzuje nové příležitosti a málo viditelné souvislosti. Internet se mění před očima, ale jedna…

 • VZP - Lupa.cz

  Poměřuje úspěchy internetových projektů, tepe nešvary, analyzuje nové příležitosti a málo viditelné souvislosti. Internet se mění před očima, ale jedna…

 • VZP - Lupa.cz

  Poměřuje úspěchy internetových projektů, tepe nešvary, analyzuje nové příležitosti a málo viditelné souvislosti. Internet se mění před očima, ale jedna…

 • VZP – FinExpert.cz

  Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) začala v České republice fungovat 1. ledna 1992. VZP je s více než 6,2 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Dne 28. března 2011 se s ní sloučila Zdravotní pojišťovna Média, která nesplnila zákonnou povinnost dosažení počtu nejméně 100 000 pojištěnců.