Linka 199

Soutěžte o předplacenou bezkontaktní kartu PayPass - Měšec.cz

Protože se stala společnost MasterCard partnerem filmu Líbáš jako ďábel, připravila pro filmové fanoušky soutěž o předplacené bezkontaktní karty ve…

Zdroj: www.mesec.cz


Příbuzné články:

 • Soutěžte o paliva za 100 000 korun - Měšec.cz

  Provozovatel čerpacích stanic EuroOil připravil ve spolupráci se společností Čepro soutěž, ve které můžete vyhrát poukázku na paliva v hodnotě…

 • Soutěžte o online školení BOZP a PO pro vaše administrativní pracovníky | HR News

  Každý zaměstnavatel bez rozdílu v druhu vykonávané činnosti má v oblasti Bezpečnosti práce a Požární ochrany zákonem uloženou celou řadu povinností. Mezi ty nejzákladnější patří vedení předepsané doku...

 • Soutěžte o nejlepší podnikatelský vtip - Podnikatel.cz

  Předává praktické rady, vykládá složité zákony, upozorňuje na časté chyby a naviguje k zisku i potřebnému optimismu. Denně servíruje rozhodující…

 • Soutěžte o 2 vstupenky na konferenci Monitoring zaměstnanců | HR News

  Naprostá důvěra a přísná kontrola mezi těmito dvěma extrémy existuje široká škála možností, z nichž si mohou manažeři vybrat. Je přirozené, že chtějí, aby se zaměstnanci věnovali své práci a netrávil...

 • Soutěžte na www.g2.cz o jazykový pobyt v Londýně - Měšec.cz

  Studentský portál www.g2.cz Komerční banky nabídne od 2. února 2009 soutěž o jazykový pobyt v Londýně. Možnost zúčastnit se má každý majitel…

 • Soutěžte a vyhrávejte s herním portálem Grunex

  Tentokrát si pro Vás připravil zajímavou soutěž o hru, trička a plakáty k nové strategické hře R.U.S.E.

 • SOUTĚŽNÍ WORKSHOP: PARDUBICE „MLÝNSKÝ OSTROV“ — Česká komora Architektů

 • Soutěžní workshop - Císařský ostrov a okolí — Česká komora Architektů

 • Soutěžní tým Havel, Holásek & Partners a jeho ve | epravo.cz

  Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura)

 • Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015 - Václav Šmejkal » Knihy Týden

  Kupte knihu Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015 - Václav Šmejkal s 10% slevou v eshopu za 262 Kč v knihkupectví Levneucebnice.cz

 • Soutěžní páry — StarDance VI — Česká televize

  Návrat velkolepé taneční show.

 • Linka 199
 • Soutěžní návrh centra s domovem pro seniory, Tábor — Česká komora Architektů

  URBANISMUS Řešené území je v bezprostřední blízkosti nemocnice, ze tří stran ohraničené zarostlými svahy a ze severu rušnou třídou. Urbanistické pojetí území odpovídá potřebám autodopravy, ale ne potřebám chodců a tím méně seniorů. Hlavní podmínkou pro kladné přijetí místa je sdílený bezbariérový prostor – zahrádky, uličky, hřiště, náměstí – ve kterém pulzuje denní život města. Přeměna velkého měřítka na komorní prostranství podél cest odpovídá kondici seniorů a pomáhá orientaci. Předprostor nemocnice kdysi pokrývalo pole, dnes ji pokrývá asfaltové parkoviště. Lepší organizací příjezdových tras lze zvětšit kapacitu parkoviště a zprůjezdnit území. Přemíru asfaltu lze změnit ve prospěch zeleně volbou vhodných zatravňovacích materiálů pro stání či vnitřní komunikace parkovišť. Zachování a výsadba stromů poskytne stín a zmenší měřítko velkých parkovacích ploch. Urbanistickou osu mezi kruhovým objezdem a hlavním vstupem do nemocnice lze zpřístupnit chodcům a změnit ji v estetické jádro území zakončené malým náměstím. Nejzajímavější vazby a výhledy na centrum města vznikají na východní hranici areálu, v kontaktu s přiléhající Kozí stezkou. Historická stezka má jako nejlogičtější pěší trasa z centra potenciál přivést do území chodce a nastartovat proces sociálního oživení. ARCHITEKTURA Centrum je rozděleno na dva samostatné objekty. Charakter budov určuje vztah mezi ortogonalitou nemocničních staveb a přírodní nepravidelností rokle. Orientace k rokli sugeruje možnost rozvinutí rostlé struktury hlouběji do území a dá vzniknout vlídným zákoutím. Tvarová zajímavost budov kombinovaná s jednoduchým a snadno čitelným výrazem navazuje na stavební historii táborského regionu, ovlivněnou prolínáním výrazné architektury jižněji položených Blat a jednoduché architektury Voticka. Prostá forma zděné architektury se světlou omítkou navazuje na původně rozšířený strohý výraz budov bez zdobných prvků. Dům s pečovatelskou službou má charakter vlastního domova, orientovaného výhledy na centrum města a do společné zahrady u Kozí stezky. Chráněný prostor domova se zvláštním režimem je koncipován dle soudobých trendů v navrhování domovů pro klienty s Alzheimerovou chorobou – nabízí jednoduchou orientaci kolem soukromé vnitřní zahrady, dostatečné množství kvalitních společných prostor a krátké proměnlivé chodby navržené jako společně obývaný prostor s vhodně situovanými zapamatovatelnými místy. Potenciálně stresující prvky (dveře na únikové schodiště apod.) jsou umístěny mimo zorné pole klientů. V místech, kde klienti činí rozhodnutí – změna směru, vstupy apod. – jsou koncentrovány společné aktivity, místa ošetřovatelek nebo objekty reminiscenční terapie. Kontakt s venkovním prostorem podporuje cirkadiální cyklus obyvatel, pobyt a činnost na zahradě je součástí terapie. Mezi objekty vzniká komorní náměstí, které umožňuje kontakt mezi generacemi, obyvateli a veřejností – sem jsou orientovány vstupy do objektů, víceúčelový sál, kanceláře poskytovatelů sociálních služeb s nízkoprahovým charakterem a dětské hřiště.

 • Soutěžní mafie ovládla Facebook. Škodí firmám i zákazníkům - Echo24.cz

  Na Facebooku se rozmohla tzv. soutěžní mafie, která organizovaně ovlivňuje výsledky soutěží firem skrze falešné účty a vzájemnou pomoc. Tvoří ji převážně matky na mateřské dovolené a profesionální soutěžící. Firmy si však stěžují, že nekalé praktiky je poškozují u poctivých zákazníků. Často totiž nejsou proti pravidlům.

 • Soutěžní JINOTAJE jdou do aukce! | Protext - PR služby ČTK

  Praha 3. září (PROTEXT) - V březnu tohoto roku byla firmou Prestige Photo s.r.o. vyhlášena originální grafická soutěž JINOTAJ ŽIJE! se zaměřením na reklamní grafiku,

 • Soutěžní dvojice — StarDance V — Česká televize

  Návrat velkolepé taneční show.

 • Soutěžíme se SilverStonem o chladící komponenty

  Soutěžíme se SilverStonem o chladící komponenty

 • Soutěžíme se SilverStonem o chladící komponenty

  Soutěžíme se SilverStonem o chladící komponenty

 • Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výsledků

  Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výsledků

 • Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výsledků

  Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výsledků

 • Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výherců

  Soutěžíme se SilverStonem – vyhlášení výherců