Linka 199

Prováděcí předpisy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

V této sekci je uveden přehled prováděcích předpisů (spolu s odkazem na znění textu předpisu) k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 384/2001 Sb.

Zdroj: oenergetice.cz


Příbuzné články: