Linka 199

Poskytnutí automobilu zaměstnanci od 1. 1. 2008

Zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz


Příbuzné články: