Linka 199

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 | Dotace EU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní ekonomice, tj. ekonomice založené na

Zdroj: www.dotacni.info


Příbuzné články: