Linka 199

O globální a lokální hodnotě vědy |

Josef Veselka s nadšením vítá navrhované zřízení ministerstva vědy, protože si od něho si slibuje, že bude podporovat pouze excelentní vědu. Chci zde upozornit na jednostrannost jeho tezí a uvést je do patřičného kontextu.

Zdroj: nazory.ihned.cz


Příbuzné články: