Linka 199

Nakladatelství Forum

Citát: "Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Řešení růstu ve firmách, posilování efektivity či optimalizace.

Štítky: sa vás jako nebo náklady období co nákupu projektů pre

Zdroj: www.forum-media.cz


Příbuzné články:

 • Nakladatelství Forum

  Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Ministerstvo financí poslalo návrh novely, která mj. zavádí.

 • Nakladatelství Forum

  Kancelářský balík programů Microsoft Excel, Word a PowerPoint se stal neodmyslitelným každodenním společníkem pracovníků většiny firem. Jejich ovládání na běžné.

 • Nakladatelství Forum

  Citát: "Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Metodický aparát finanční analýzy je většině manažerů dobře.

 • Nakladatelství Forum

  Již od letošního října mohou zaměstnavatelé čerpat státní příspěvek na mzdu svých zaměstnanců v době částečné nezaměstnanosti. Víte ale, jaké podmínky.

 • Nakladatelství Forum

  Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové.

 • Nakladatelství Forum

  Zadlužování, úvěry, pohledávky, exekuce - to jsou problémy, před kterými se žádné ze zúčastněných stran nevyplatí zavírat oči. Smutným faktem je, že míra.

 • Nakladatelství Forum

  Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Častou příčinou vysokých pokut je neznalost změn v ekologických povinnostech.

 • Nakladatelství Forum

  Souběh funkcí - velmi častá, donedávna ilegální praxe byla firmami dlouho přijímána jako samozřejmost bez ohledu na skrytá rizika a zákonné postihy. Tzv. souběh.

 • Nakladatelství Forum

  Smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty v elektronické podobě pro personalisty a zaměstnavatele. Členové statutárních orgánů.

 • Nakladatelství Forum

  Letošní podzim je opět obdobím dynamických změn v oblasti veřejných zakázek. 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a významně ovlivnil i úpravu.

 • Nakladatelství Forum

  Zvládejte konflikty, veďte náročná jednání, účinně argumentujte, motivujte své podřízené. Facebook se velmi rychle stal neopomenutelným marketingovým nástrojem pro.

 • Linka 199
 • Nakladatelství Forum

  Častou příčinou vysokých pokut ukládaných firmám je neznalost změn v ekologických povinnostech. Častou příčinou vysokých pokut je neznalost změn v ekologických.

 • Nakladatelství Forum

  Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

 • Nakladatelství Forum

  Za bezpečnost práce a požární ochranu vždy odpovídá zaměstnavatel, který také nese následky při zjištěných nedostatcích. Problematiku zákonných povinností v.

 • Nakladatelství Forum

  Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Máte.

 • Nakladatelství Forum

  Tzv. souběh funkcí je dlouholetou praxí velké části českých společností, která však byla řadu let odmítána z hlediska soudní praxe. Současná ekonomická situace.

 • Nakladatelství Forum

  Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

 • Nakladatelství Forum

  Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola zaměstnanců při výkonu práce. Zákon o archivnictví a příslušná prováděcí vyhláška definují.

 • Nakladatelství Forum

  Českou společnost čeká od 1. 1. 2014 legislativní zemětřesení v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Nastavení fungujícího.

 • Nakladatelství Forum

  Platné předpisy a zajištění souvisejících formalit. Rozšiřujete své podnikatelské aktivity do jiných zemí a chcete do nich vyslat své zaměstnance. Nový rok je.

 • Nakladatelství Forum

  Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik.

 • Nakladatelství Forum

  Máte dobré nápady, ale chybějí vám prostředky k jejich uskutečnění. Osvojte si postupy při vyhodnocování rentability jednotlivých variant investičních projektů.

 • Nakladatelství Forum

  Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Jak v praxi své organizace nejefektivněji předcházet pohledávkám..

 • Nakladatelství Forum

  Ze mzdy je mimo zálohy na daň odváděno také sociální a zdravotní pojištění. Ekonomická krize byla nepochybně obdobím, kdy firmy rušily či omezovaly benefity.

 • Nakladatelství Forum

  Souběh funkcí - velmi častá, donedávna ilegální praxe byla firmami dlouho přijímána jako samozřejmost bez ohledu na skrytá rizika a zákonné postihy. Českou.

 • Nakladatelství Forum

  Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik. Metodický aparát finanční analýzy je většině manažerů dobře znám.

 • Nakladatelství Forum

  Rozpočtový výbor na své dubnové schůzi doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh novely zákona o místních poplatcích. Jak dlouho a v jaké míře budete.

 • Nakladatelství Forum

  Tzv. souběh funkcí je dlouholetou praxí velké části českých společností, která však byla řadu let odmítána z hlediska soudní praxe. Tzv. souběh funkcí je.

 • Nakladatelství Forum

  Nový rok přichází s mnoha legislativními změnami v odvodech pojistného za zaměstnance a pracovníky vázané dohodami o pracovní činnosti a o provedení práce.

 • Nakladatelství Forum

  Českou společnost čeká od 1. 1. 2014 legislativní zemětřesení v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Chráníte dostatečně své.

 • Nakladatelství Forum

  Zájemci mohou od 17. září začít podávat žádosti na kontaktní pracoviště úřadů práce. Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola.

 • Linka 199
 • Nakladatelství Forum

  Účast v zadávacím řízení stojí značné úsilí odpovědné pracovníky dodavatele. Manažer řeší situace, v nichž potřebuje poskytnout efektivní zpětnou vazbu.

 • Nakladatelství Forum

  Působit pouze v českém prostředí je zavíráním očí před novými příležitostmi. Pojem elektronický podpis je vám už jistě dobře známý.

 • Nakladatelství Forum

  Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Vznik, změna a především skončení pracovního poměru jsou z hlediska personalistů.

 • Nakladatelství Forum

  Jen několik málo měsíců po poslední novelizaci schválil senát novu úpravu zákona o specifických zdravotních službách. Nový rok přichází s mnoha legislativními.

 • Nakladatelství Forum

  . víte, jaké informace je nutné považovat za osobní údaje a jaké povinnosti vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů. Jak účinně ochránit citlivá data.

 • Nakladatelství Forum

  Jeden obrázek prý vydá za tisíc slov. Naprostá většina reklamních nosičů a obchodních textů potřebuje k vyjádření svého poselství slovo.

 • Nakladatelství Forum

  Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik. Metodický aparát finanční analýzy je většině manažerů dobře znám.

 • Nakladatelství Forum

  Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola zaměstnanců při výkonu práce. Čelíte stížnostem veřejnosti na chování vašich úředníků a.

 • Nakladatelství Forum

  Podstatné, byť dílčí změny v zákoníku práce nastaly od 1. 1. 2011. Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů a za zjištěné.