Linka 199

MPSV: Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010 - Česká správa sociálního zabezpečení

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné.

Zdroj: www.cssz.cz


Příbuzné články: