Linka 199

Bezúročná zápůjčka pro zaměstnance – daňový režim

Od roku 2015 došlo u bezúročné zápůjčky pro zaměstnance z daňového hlediska ke zpřísnění. Zákon o daních z příjmů nastavuje limit 300 000 Kč, při jehož překročení je potřeba takto vzniklý příjem dodanit.

Zdroj: portal.pohoda.cz


Příbuzné články: